Poziv za nastavnike da prijave nastavne i vannastavne aktivnosti za Bazu jezičkih praksi

Sa posebnim zadovoljstvom Vas obaveštavamo da Fondacija Tempus raspisuje konkurs za podnošenje prijava dobrih praksi za Bazu jezičkih praksi koja će biti objavljena na vebsajtu jezici.obrazovanje.rs.  

Baza jezičkih praksi predstavljaće kolekciju dobrih i inovativnih praksi u oblasti nastave i učenja stranih jezika na nacionalnom nivou. Svrha Baze je da objedini dobre primere koji mogu poslužiti nastavnicima i praktičarima u oblasti nastave i učenja stranih jezika kao inspiracija da osavremene i unaprede svoje aktivnosti. Konkurs za Bazu biće stalno otvoren i Baza će se periodično dopunjavati novim aktivnostima. Iako ova inicijativa ima nekomercijalan i netakmičarski karakter, tri aktivnosti koje pristignu do 1. septembra 2021. godine i koje po mišljenju Komisije najuspešnije ispunjavaju kriterijume, biće svečano proglašene na događaju kojim se obeležava Evropski dan jezika 26. septembra o čemu će više informacija uslediti u narednom periodu.

Na konkurs za Bazu jezičkih praksi moguće je prijaviti aktivnosti koje se odnose na jezičke veštine i koje mogu biti predstavljene u vidu nastavnih planova, nastavnih jedinica, predavanja, scenarija radionica, scenarija vannastavnih aktivnosti i sličnih aktivnosti koje su autori osmislili i realizovali ili još uvek realizuju u sklopu aktivnosti u svojim ustanovama/organizacijama. Autori mogu prijaviti više aktivnosti, ukoliko se ciljevi i ishodi svake od aktivnosti razlikuju.

Prijava aktivnosti za Bazu jezičkih praksi je upravo otvorena i trajaće tokom cele godine. Prvi korak u podnošenju prijave za ovu Bazu je registracija korisnika (https://jezici.obrazovanje.rs/registration/), nakon čega se korisnik prijavljuje na ovoj stranici (https://jezici.obrazovanje.rs/login/), a detaljno uputstvo i prijavni formular može pronaći ovde (https://jezici.obrazovanje.rs/account/).

Sve detaljnije informacije o samom konkursu kao i kriterijumi za odabir dobrih jezičkih praksi za Bazu nalaze se u tekstu konkursa koji je dostupan ovde.

Pored konkursa za Bazu jezičkih praksi, Fondacija Tempus objavila je konkurs za Evropsku jezičku oznaku o čemu više informacija možete pronaći ovde.

Ukoliko imate pitanja u vezi sa konkursom možete nam pisati na imejl office@tempus.ac.rs.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply