Radionica Fondacije Tempus i Evropskog centra za žive jezike – Pluralistički pristupi jezicima i kulturama

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo da se prijavite na radionicu Pluralistički pristupi jezicima i kulturama. Didaktičko sredstvo za integrisano višejezično i interkulturno obrazovanje (engl. Pluralistic approaches to languages and cultures. A didactic tool for integrated plurilingual and intercultural education FREPA), koju Fondacija Tempus organizuje u saradnji sa Evropskim centrom za žive jezike u Gracu. Predavači na radionici su Beatris Leonforte, nastavnik francuskog i edukator nastavnika francuskog kao drugog jezika u Lokarnu i, Lukas Blajhenbaher, edukator budućih nastavnika stranih jezika i rukovodilac za istraživanje i razvoj na Univerzitetu za obrazovanje nastavnika Sankt Galen u Švajcarskoj. Predavači su članovi stručnog tima koji se bavi temom višejezičnosti i interkulturalnosti u okviru Evropskog centra za žive jezike u Gracu.

Radionica će se održati uživo 19. i 20. oktobra 2023. godine u prostorijama Fondacije Tempus u Žabljačkoj 12 u Beogradu. Preliminarnu agendu radionice i detaljnije biografije predavača možete pogledati ovde. Napominjemo da je neophodno prisustvovati celokupnom događaju i neće biti mogući kasniji dolazak ili raniji odlazak.

Ova radionica namenjena je osnovnim školama i srednjim školama opšteg i stručnog usmerenja, odnosno najmanje dvočlanim a najviše četvoročlanim timovima koji će predstavljati ove škole. Poželjno je da tim čine nastavnik stranog jezika koji se u okviru formalnog obrazovanja u Srbiji uči kao prvi ili drugi strani jezik (engleski, nemački, francuski, ruski, italijanski i španski), nastavnik maternjeg jezika koji se izučava u okviru formalnog obrazovanja u Srbiji, pedagog i direktor. Zainteresovani učesnici, svi članovi tima, treba da prijavu za učešće popune individualno navodeći svoje podatke, iskustvo i motivaciju, ali svakako pozivamo zainteresovane da se pre prijave dogovore sa kolegama o učešću. Iz jedne škole se mogu prijaviti najmanje dvoje a najviše četvoro učesnika koji bi želeli da tokom i nakon radionice zajednički rade na osmišljavanju međupredmetnih sadržaja i aktivnosti koji će podstaći razvoj višejezičnosti i interkulturalnosti kod učenika.

Glavni cilj radionice je podrška u osmišljavanju projekata u oblasti višejezičnog i interkulturnog obrazovanja. Tokom prvog dana biće reči o ciljevima ovakvog obrazovanja kao i o metodološkim pristupima koji omogućavaju razvoj kompetencija višejezičnosti i interkulturalnosti kod učenika. Učesnici će se upoznati sa Referentnim okvirom za pluralističke pristupe (FREPA), a govoriće se i o kompetencijama koje su nastavnicima potrebne za razvoj projekata u ovoj oblasti. Takođe će se predstavljati primeri nastavnih aktivnosti koje mogu poslužiti kao inspiracija učesnicima za projekte na kojima će raditi drugog dana ove radionice.

Od učesnika se očekuje da učestvuju u pripremnim zadacima koji prethode radionici i da aktivno učestvuju u samoj radionici tako što će različite aktivnosti sprovoditi u parovima ili manjim grupama. Tokom radionice je potrebno da učesnici imaju svoje laptop-računare. Takođe, nakon radionice, učesnici treba da sa kolegama podele informacije o resursima koji se nalaze na veb-sajtu (https://carap.ecml.at/) i aktivnostima u kojima su učestvovali, kao i znanja i veštine koje su stekli na radionici.

Timski rad, komunikacija sa predavačima, konsultacije i razmena materijala biće organizovani na Mudl platformi. Tokom rada na Mudl platformi učesnicima će biti obezbeđena podrška kao i sva neophodna uputstva.

Jezik radionice je engleski, a kako bi učesnici mogli da prate aktivnosti i učestvuju aktivno u njima potrebno je da njihovo znanje engleskog bude na nivou B2 prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike.

Rok za prijave je 20. septembar 2023. godine do kraja dana.

Za radionicu se možete prijaviti popunjavanjem formulara koji se nalazi ovde.

Nakon, razmatranja prijava i odabira učesnika, svi prijavljeni kandidati dobiće informacije o statusu svoje prijave a učesnici čije je učešće odobreno i više informacija u vezi sa učešćem na samoj radionici.

Učešće na radionici je besplatno, a odabranim učesnicima koji dolaze van Beograda, Fondacija Tempus refundiraće troškove puta i obezbediti smeštaj na bazi jednog noćenja.

Za sva dodatna pitanja koja se tiču prijave ili same radionice možete nas kontaktirati putem imejla jezici@tempus.ac.rs.

Produžen konkurs za dodelu Evropske jezičke oznake

Fondacija Tempus obaveštava sve zainteresovane nastavnike i druge aktere koji se bave jezičkim obrazovanjem da je produžen konkurs za dodelu Evropske jezičke oznake (engl. European Language Label – ELL). Novi rok za podnošenje prijava je 15. septembar 2023. godine do kraja dana.

Evropska jezička oznaka je priznanje čiji je cilj da istakne i nagradi inovativne i kreativne projekte/inicijative u oblasti nastave i učenja jezika širom Evrope. Ona služi i kao podsticaj za predstavljanje i širenje rezultata ovih projekata/inicijativa i za promovisanje javnog interesa za unapređenje jezičkih veština. U ovoj inicijativi učestvuju države koje punopravno učestvuju u programu Erazmus+. Oznaka se dodeljuje u Srbiji jednom u dve godine, a projekte/inicijative koji su nagrađeni i pohvaljeni na konkursima 2019. i 2021. možete pogledati ovde.

Za Jezičku oznaku mogu se prijaviti projekti/inicijative koji su završeni u periodu od 1. januara 2021. do 31. decembra 2022. Takmičenje je otvoreno samo za projekte/inicijative iz Republike Srbije. Na konkurs je moguće prijaviti projekte/inicijative koji se odnose na nastavu ili učenje engleskog, nemačkog, francuskog, ruskog, španskog ili italijanskog jezika.

Za učešće na konkursu potrebno je popuniti elektronski prijavni formular, a u tekstu konkursa, koji se nalazi ovde, možete naći detaljnije smernice i uputstva za prijavu kao i kriterijume za dodelu Evropske jezičke oznake za 2023. godinu. S obzirom na to da se tekst u elektronskom prijavnom formularu ne čuva automatski, ovde možete naći pomoćni prijavni formular koji Vam može služiti da osmislite prijavu pre nego što popunite elektronski prijavni formular.

Pre slanja elektronskog prijavnog formulara takođe je potrebno popuniti i obrazac za registraciju podnosilaca prijava koji se nalazi na ovom linku, kao i Saglasnost za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti koja se nalazi ovde. Obrazac za registraciju podnosilaca prijave je potrebno popuniti, odštampati, potpisati i overiti pečatom ustanove (osim u slučaju fizičkih lica – pojedinaca gde overa pečatom nije potrebna), dok je Saglasnost potrebno samo potpisati i skenirati. Oba dokumenta, u skeniranoj elektronskoj kopiji, treba priključiti elektronskom prijavnom formularu.

Nakon pristizanja prijava i ocena komisije objavićemo rezultate konkursa za Evropsku jezičku oznaku, a svečanu dodelu priznanja ćemo organizovati u decembru 2023. godine.

Ukoliko imate pitanja u vezi sa konkursom, možete nam pisati na imejl jezici@tempus.ac.rs.

Vebinar Konkurs za Evropsku jezičku oznaku 2023

Fondacija Tempus raspisala je konkurs za Evropsku jezičku oznaku (engl. European Language LabelELL) u junu 2023. godine.

Evropska jezička oznaka je priznanje čiji je cilj da istakne i nagradi inovativne i kreativne projekte/inicijative u oblasti nastave i učenja jezika širom Evrope. Ona služi i kao podsticaj za predstavljanje i širenje rezultata ovih projekata/inicijativa i za promovisanje javnog interesa za unapređenje jezičkih veština.

Detaljnije o propozicijama konkursa i načinima prijavljivanja možete čitati u posebnoj vesti.

Rok za podnošenje prijava je 20. avgust 2023. godine.

Za sve one koji žele detaljnije da se upoznaju sa konkursom, Fondacija Tempus organizuje vebinar 8. avgusta 2023. od 11 do 12 časova putem platforme Microsoft Teams. Za praćenje vebinara nije potrebno da se instalira aplikacija, već da se samo klikne na link koji će svi prijavljeni dobiti u mejlu obaveštenja o učešću. Svi zainteresovani mogu se prijaviti za vebinar popunjavanjem kratkog formulara do 7. avgusta 2023. do 12 časova.

Ukoliko imate pitanja u vezi sa konkursom, možete nam pisati na imejl jezici@tempus.ac.rs.

Otvoren konkurs za dodelu Evropske jezičke oznake

Sa posebnim zadovoljstvom Vas obaveštavamo da Fondacija Tempus raspisuje konkurs za dodelu Evropske jezičke oznake (engl. European Language LabelELL).

Evropska jezička oznaka je priznanje čiji je cilj da istakne i nagradi inovativne i kreativne projekte/inicijative u oblasti nastave i učenja jezika širom Evrope. Ona služi i kao podsticaj za predstavljanje i širenje rezultata ovih projekata/inicijativa i za promovisanje javnog interesa za unapređenje jezičkih veština. U ovoj inicijativi učestvuju države koje punopravno učestvuju u programu Erazmus+. Oznaka se dodeljuje u Srbiji jednom u dve godine, a projekte/inicijative koji su nagrađeni i pohvaljeni na konkursima 2019. i 2021. možete pogledati ovde.

Za Jezičku oznaku mogu se prijaviti projekti/inicijative koji su završeni u periodu od 1. januara 2021. do 31. decembra 2022. Takmičenje je otvoreno samo za projekte/inicijative iz Republike Srbije. Na konkurs je moguće prijaviti projekte/inicijative koji se odnose na nastavu jednog od sledećih stranih jezika koji se izučavaju u školama: engleski, nemački, francuski, ruski, španski ili italijanski.

Rok za podnošenje prijava je 20. avgust 2023. godine do kraja dana.

Za učešće na konkursu potrebno je popuniti elektronski prijavni formular, a u tekstu konkursa, koji se nalazi ovde, možete naći detaljnije smernice i uputstva za prijavu kao i kriterijume za dodelu Evropske jezičke oznake za 2023. godinu. S obzirom na to da se tekst u elektronskom prijavnom formularu ne čuva automatski, ovde možete naći pomoćni prijavni formular koji Vam može služiti da osmislite prijavu pre nego što popunite elektronski prijavni formular.

Pre slanja elektronskog prijavnog formulara takođe je potrebno popuniti i obrazac za registraciju podnosilaca prijava koji se nalazi na ovom linku, kao i Saglasnost za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti koja se nalazi na ovom linku. Obrazac za registraciju podnosilaca prijave je potrebno popuniti, odštampati, potpisati i overiti pečatom ustanove (osim u slučaju fizičkih lica – pojedinaca gde overa pečatom nije potrebna), dok je Saglasnost potrebno samo potpisati i skenirati. Oba dokumenta, u skeniranoj elektronskoj kopiji, treba priključiti elektronskom prijavnom formularu.

Nakon pristizanja prijava i ocena komisije objavićemo rezultate konkursa za Evropsku jezičku oznaku, a svečanu dodelu priznanja ćemo organizovati u decembru 2023. godine.

Ukoliko imate pitanja u vezi sa konkursom, možete nam pisati na imejl jezici@tempus.ac.rs.

Objavljeni rezultati istraživanja o potrebama nastavnika stranih jezika u Srbiji

Fondacija Tempus, u okviru svojih jezičkih aktivnosti i kao nacionalna kontakt tačka za saradnju sa Evropskim centrom za žive jezike u Gracu, sprovela je istraživanje potreba nastavnika stranih jezika u Srbiji tokom avgusta i septembra 2022. godine. Cilj istraživanja bio je sticanje uvida u potrebe nastavnika za profesionalnim usavršavanjem i vidove podrške koji su im potrebni.

Na poziv za popunjavanje upitnika odazvao se veliki broj nastavnika stranih jezika (njih 700), kojima bismo ovim putem želeli da zahvalimo za učešće u istraživanju.

Istraživanjem su obuhvaćeni aspekti koji se tiču formalnog obrazovanja nastavnika stranih jezika i njihovog zadovoljstva, organizacije nastave stranih jezika, kvaliteta i dostupnosti nastavnih materijala, upotrebe IKT alata u nastavi, profesionalnog usavršavanja nastavnika i internacionalizacije obrazovanja. Rezultati koje smo dobili su nam veoma značajni i pomoći će nam da ubuduće pružamo još adekvatniju podršku nastavnicima stranih jezika.

Više informacija o istraživanju, kao i pojedinačni i zbirni zaključci istraživanja, nalaze se u izveštaju na sledećem linku.

Radionica ECML-a: „Unapređenje jezičkog obrazovanja u prekograničnom stručnom obrazovanju”

U okviru četvorogodišnjeg programa „Pokretanje inovacija u nastavi i učenju jezika: promenljivi konteksti, kompetencije u razvoju” (engl. Inspiring innovation in language education: changing contexts, evolving competences), Evropski centar za žive jezike u Gracu (ECML) organizuje radionicu pod nazivom „Unapređenje jezičkog obrazovanja u prekograničnom stručnom obrazovanju” (engl: Enhancing language education in cross-border vocational education) koja će se održati 7. i 8. februara 2023. godine u Gracu, u Austriji.

Ovom prilikom, Fondacija Tempus, kao kontakt tačka za aktivnosti Evropskog centra za žive jezike raspisuje poziv za učesnike. Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti putem formulara koji je dostupan ovde. Molimo Vas da pre prijavljivanja pročitate detaljan opis radionice i uslove za učešće.

Rok za prijavu je 30. novembar do kraja dana.

Kako je ukupan broj mesta ograničen, za učesnike iz svake od država članica (uključujući Srbiju) na raspolaganju je po jedno mesto. Izbor predstavnika iz Srbije vršiće se na osnovu relevantnog profesionalnog iskustva i plana diseminacije informacija stečenih učešćem na događaju koje zainteresovani opišu kroz prijavni formular.

Cilj ovog događaja je razmatranje i revidiranje novih resursa u formi onlajn Priručnika za unapređenje jezičkog obrazovanja u prekograničnom stručnom obrazovanju i tržištu rada.

Poziv je namenjen:

  • istraživačima;
  • akterima u oblasti stručnog obrazovanja;
  • nastavnicima;
  • edukatorima (nastavnika);
  • donosiocima odluka u oblasti stručnog obrazovanja.

Potrebna iskustva i kompetencije za učešće na radionici:

  • Aktuelno ili skorašnje iskustvo u oblasti nastave i učenja jezika u stručnom obrazovanju u prekograničnom kontekstu;
  • Interesovanje za unapređenje jezičkog obrazovanja u prekograničnom radu i obrazovanju;
  • Poznavanje i zainteresovanost za uključivanje u razvoj evropskih instrumenata koji se tiču učenja jezika u stručnom obrazovanju posebno koncipiranom za pogranična područja.

Od učesnika se očekuje da imaju aktivnu ulogu u planiranim aktivnostima, i to pre, tokom i nakon događaja.

Pre radionice, učesnici treba da se upoznaju sa određenim poglavljima/aktivnostima u radnoj verziji planiranog Priručnika i pripreme povratne informacije u vezi sa tim.

U toku same radionice će se diskutovati o nacrtu Vodiča i davati predlozi za unapređenje (npr. menjanjem, dodavanjem ili izbacivanjem aktivnosti). Učesnici će razmenjivati znanja i iskustva na temu jezičkog obrazovanja u prekograničnom radu i obrazovanju. 

Nakon radionice, učesnici će koristiti, dalje razvijati i diseminirati materijale iz Vodiča u svom profesionalnom okruženju.

Radni jezici su engleski i francuski, a za učešće na radionici neophodno je poznavanje jednog od ova dva jezika na nivou C1. Biće obezbeđen simultani prevod sa jednog jezika na drugi.

Ukoliko imate pitanja vezana za popunjavanje prijave ili događaj, možete nam se obratiti putem imejl adrese: jezici@tempus.ac.rs.

Radionica ECML-a: „Novi resursi za planiranje obrazovanja nastavnika koje je jezički osetljivo”

U okviru četvorogodišnjeg programa „Pokretanje inovacija u nastavi i učenju jezika: promenljivi konteksti, kompetencije u razvoju” (engl. Inspiring innovation in language education: changing contexts, evolving competences), Evropski centar za žive jezike u Gracu (ECML) organizuje radionicu pod nazivom „Novi resursi za planiranje obrazovanja nastavnika koje je jezički osetljivo” (engl: Building blocks for planning language-sensitive teacher educationkoja će se održati 14. i 15. februara 2023. godine u Gracu.

Ovom prilikom, Fondacija Tempus kao kontakt tačka za aktivnosti Evropskog centra za žive jezike, raspisuje poziv za učesnike. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem formulara koji je dostupan ovde. Molimo Vas da pre prijavljivanja pročitate detaljan opis radionice i uslove za učešće.

Rok za prijave je 30. novembar do kraja dana.

Kako je ukupan broj mesta ograničen, za učesnike iz svake od država članica (uključujući Srbiju) na raspolaganju je po jedno mesto. Izbor predstavnika iz Srbije vršiće se na osnovu profesionalnog iskustva i plana diseminacije informacija stečenih učešćem na događaju koje zainteresovani opišu kroz prijavni formular.

Cilj ovog događaja je ispitivanje i revidiranje novih resursa koji su osmišljeni sa ciljem da usmere veću pažnju na obrazovanje koje je jezički osetljivo u sadržaju planova i programa i njihovom sprovođenju i u modulima u sklopu inicijalnog obrazovanja nastavnika i obuka na radnom mestu.

Poziv je namenjen:

  • edukatorima nastavnika koji rade na različitim nivoima obrazovanja i sa nastavnicima različitih predmeta;
  • kreatorima planova i programa nastave i učenja za inicijalno obrazovanje nastavnika i onima koji nadgledaju i prate obuke nastavnika na radnom mestu.

Potrebna iskustva i kompetencije za učešće na radionici

Učesnici radionice treba da imaju skorašnje ili aktuelno iskustvo kao edukatori nastavnika kao i da svojim radom doprinose osmišljavanju i reviziji programa i modula u oblasti obrazovanja nastavnika. Takođe, treba da pokažu interesovanje za planiranje obrazovanja nastavnika koje je jezički osetljivo kako kroz jezičke tako i nejezičke predmete, kao i da poznaju evropske instrumente ili da žele da se upoznaju sa evropskim instrumentima koji se tiču obrazovanja nastavnika i nastavničkih kompetencija.

Pre radionice, od učesnika se očekuje se upoznaju sa aktivnostima ili da isprobaju određene aktivnosti u radnim verzijama novih resursa, kao i da pripreme povratne informacije o njima.

U toku same radionice, učesnici će razgovarati o novim resursima, davati predloge za njihovo unapređivanje i predlagati nove resurse. Takođe će deliti svoja znanja kako bi doprineli izgradnji dobrih jezički osetljivih i višejezičnih praksi u oblasti obrazovanja nastavnika kako za aktuelne tako i buduće nastavnike različitih predmeta.

Nakon radionice, učesnici će učestvovati u isprobavanju, daljem razvoju i diseminaciji novih resursa u svom kontekstu.

Radni jezici radionice su engleski i nemački, i potrebno je da jezički nivo učesnika bude najmanje C1. Biće obezbeđen simultani prevod sa jednog jezika na drugi.

Ukoliko imate pitanja vezana za popunjavanje prijave ili događaj, možete nam se obratiti putem imejl adrese: jezici@tempus.ac.rs.

Vebinar: „Evropska jezička oznaka – inicijativa Evropske komisije i propozicije konkursa koji organizuje Fondacija Tempus”

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na vebinar na temu „Evropska jezička oznaka: inicijativa Evropske komisije i propozicije konkursa koji organizuje Fondacija Tempus” koji će se održati 14. novembra 2022. od 15 do 16 časova u okviru Erazmus+ nedelje, putem platforme Microsoft Teams.

Cilj vebinara je da zainteresovanim nastavnicima stranog jezika, predstavnicima škola i drugih ustanova koji sprovode nastavu stranog jezika ili Erazmus+ projekte u ovoj oblasti predstavi inicijativu Evropske komisije – Evropsku jezičku oznaku

Evropska jezička oznaka je priznanje čiji je cilj da istakne i nagradi inovativne i kreativne projekte/inicijative u oblasti nastave i učenja jezika širom Evrope. Za Jezičku oznaku mogu se prijaviti projekti/inicijative koji imaju konkretne vidljive rezultate, a koji su sprovedeni u Republici Srbiji.

Svi zainteresovani mogu se prijaviti na vebinar popunjavanjem formulara koji se nalazi na sledećem linku: https://forms.office.com/r/nkRBpnemdE. Svi učesnici dobiće imejl sa pristupnim linkom za praćenje vebinara.

Prijavljivanje traje do 13. novembra 2022. godine do 12 časova.

U slučaju pitanja, možete nam pisati na imejl jezici@tempus.ac.rs.

Jezičke aktivnosti povodom obeležavanja Evropskog dana jezika 2022.

Evropski dan jezika je inicijativa čiji je cilj promovisanje učenja jezika a koju je u saradnji sa Evropskom komisijom pokrenuo Savet Evrope 2001. godine. Od tada se ovaj dan obeležava širom Evrope 26. septembra svake godine, a u Srbiji se proslavi priključi mnogo škola, nastavnika i učenika tako što sprovode prigodne jezičke aktivnosti. Svake godine neke od nezaobilaznih aktivnosti su vašar jezika, upoznavanje sa kuhinjom kultura čiji se jezici uče u školama, takmičenje u izgovaranju brzalica i pravljenje postera i panoa na stranim jezicima.

Ukoliko planirate da obeležite Evropski dan jezika, pozivamo Vas da prijavite svoj događaj u kalendar događaja na veb-sajtu Evropskog dana jezika uz detaljniji opis aktivnosti. Na istom linku možete pogledati sve aktivnosti koje su do sada prijavljene širom Evrope, a među njima i aktivnosti iz Srbije. Napominjemo da Savet Evrope i ove godine organizuje takmičenje za najinovativniji događaj povodom Evropskog dana jezika, od 20. septembra do 20. oktobra 2022. godine. Možda baš Vaš događaj bude nagrađen za kreativnost i istaknut na sajtu kao primer najbolje prakse u Evropi.

Kako biste se inspirisali, pozivamo Vas da pogledate veb-sajt Evropskog dana jezika gde možete pronaći raznovrsne jezičke igre, izazove, zanimljivosti i aktivnosti koje možete organizovati sa svojim učenicima.

Održana radionica – Upotreba IKT kao podrška nastavi i učenju jezika

Evropski centar za žive jezike Saveta Evrope i Fondacija Tempus organizovali su 9. i 10. juna 2022. godine radionicu Upotreba IKT kao podrška nastavi i učenju jezika (engl. Use of ICT in support of language teaching and learning (ICTREV)).

Učesnici na radionici bili su nastavnici stranih jezika koji se u okviru formalnog obrazovanja u Srbiji uče kao prvi i drugi strani jezik na različitim obrazovnim nivoima.

Oni su se upoznali za IKT alatima i resursima u otvorenom pristupu koji se nalaze ovde, razmenjivali ideje o tome kako da ih primene u nastavi i integrišu u učenje jezika tako da počivaju na adekvatnim pedagoškim principima. Učesnici su razvili praktične veštine koje im mogu pomoći u profesionalnom kontekstu. Upoznali su se sa ostalim sličnim projektima i inicijativama Centra koji im mogu otvoriti nove mogućnosti u pogledu profesionalnog razvoja i usavršavanja.

Radionica je učesnicima obezbedila prostor za diskusiju o temama važnim za njihov rad, kako sa stručnjacima Evropskog centra za žive jezike tako i sa kolegama iz drugih ustanova u Srbiji. Učesnici su prepoznali mogućnosti primene predstavljenih alata u sopstvenoj praksi, a naročito vrednim su smatrali pruženu priliku za sticanje novih ideja i razmenu iskustava.

Detaljnije informacije o inicijativi Upotreba IKT kao podrška nastavi i učenju jezika, iz koje je potekla ova radionica, dostupne su na veb-sajtu Evropskog centra za žive jezike.

Ovde možete pogledati fotografije sa radionice.