Radionica Podrška za višejezične učionice Fondacije Tempus i Evropskog centra za žive jezike

Sa zadovoljstvom vas pozivamo da se prijavite za učešće na radionici Podrška za višejezične učionice (engl. Supporting Multilingual Classrooms) koju Fondacija Tempus organizuje po drugi put u saradnji sa Evropskim centrom za žive jezike u Gracu i Evropskom komisijom. Nakon izuzetno uspešne prve radionice sa nastavnicima iz osnovnih i srednjih škola, odlučili smo da još jednom organizujemo radionicu na istu temu sa nastavnicima koji učestvuju u inicijalnom obrazovanju i obučavanju nastavnika.

Radionica će se održati uživo 6. i 7. juna 2024. godine u Beogradu. Napominjemo da je neophodno prisustvo celokupnom događaju i neće biti mogući kasniji dolazak ili raniji odlazak.

Rok za prijave je produžen do 8. maja 2024. godine do kraja dana.

Preliminarnu agendu i detaljne biografije predavača možete da pogledate ovde. Fokus radionice biće na praktičnim aktivnostima, diskusiji, primerima iz prakse i promatranju.

Ovaj događaj je namenjen predavačima u visokom obrazovanju koji se bave metodikom nastave i obrazuju buduće nastavnike jezika, nastavnike nejezičkih predmeta i nastavnike razredne nastave, kao i mentorima budućih nastavnika zaposlenim u osnovnom i srednjem obrazovanju.

Cilj radionice je podizanje svesti budućih nastavnika o vrednosti višejezičnosti i neophodnosti zajedničkog pristupa učenju i nastavi jezika na nivou škole, kao i o važnosti saradnje između nastavnika jezika i nastavnika nejezičkih predmeta. Biće reči o razvoju kompetencija budućih nastavnika za korišćenje višejezičnosti kao resursa u učionici, jezičko i kulturalno uključivanje svih učenika i podršku učenicima u učenju jezika potrebnog za učenje nejezičkih sadržaja. Učesnici će takođe steći uvid u projekte na temu višejezičnosti i interkulturalnosti sprovedene u okviru Evropskog centra za žive jezike.

Od učesnika se očekuje da učestvuju u pripremnim zadacima koji prethode radionici i da aktivno učestvuju u samoj radionici. Tokom radionice je poželjno da učesnici imaju svoje laptop-računare. Nakon radionice, učesnici treba da podele sa kolegama informacije o resursima koji se nalaze na veb-sajtu (https://multilingualclassrooms.ecml.at/) i aktivnostima u kojima su učestvovali, kao i znanja i veštine koje su stekli na radionici.

Jezik radionice je engleski, a kako bi učesnici mogli da prate aktivnosti i učestvuju aktivno u njima potrebno je da njihovo znanje engleskog bude na nivou B2 prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike.

Nakon razmatranja prijava i odabira učesnika, svi prijavljeni kandidati dobiće informacije o statusu svoje prijave a učesnici čije je učešće odobreno i više informacija u vezi sa učešćem na samoj radionici.

Učešće na radionici je besplatno, a odabranim učesnicima koji dolaze van Beograda, Fondacija Tempus refundiraće troškove puta i obezbediće smeštaj na bazi dva noćenja.

Za sva dodatna pitanja koja se tiču prijave ili same radionice možete kontaktirati s nama imejlom na adresu jezici@tempus.ac.rs.

U nastavku možete pročitati utiske nekih od učesnika prethodne radionice.

Letnja akademija Evropskog centra za žive jezike u Gracu

Evropski centar za žive jezike u Gracu organizuje Letnju akademiju za edukatore nastavnika jezika „Podsticanje inovacija u evropskom obrazovanju nastavnika jezika” (engl. Inspiring Innovation in European Language Teacher Education), koja će se održati od 24. do 28. juna 2024. godine u Gracu.

Fondacija Tempus, kao kontakt tačka za aktivnosti Evropskog centra za žive jezike, raspisuje poziv za učesnike. Zainteresovani kandidati mogu da se prijave popunjavanjem formulara koji je dostupan ovde.

Rok za prijave je 24. mart 2024. godine do kraja dana.

Ukupan broj učesnika je ograničen. Izbor predstavnika iz Srbije vršiće se na osnovu profesionalnog iskustva, motivacije za učešće na događaju, plana diseminacije i drugih relevantnih informacija koje zainteresovani navedu u prijavnom formularu. Jezici radionice su engleski i francuski, te kandidati treba da poznaju jedan od ova dva jezika na nivou C1. Konačnu odluku o učešću nominovanog kandidata iz Srbije doneće Centar za žive jezike u Gracu.

Učešće na događaju je besplatno. Izabranom kandidatu Evropski centar za žive jezike nadoknadiće troškove prevoza, dok troškove smeštaja u Gracu snose sami. Učesnici su u obavezi da prisustvuju celokupnom događaju.

Cilj događaja je razvijanje veština edukatora nastavnika koji se bave jezičkim obrazovanjem kako bi mogli da pruže podršku profesionalnom razvoju nastavnika,  koji treba da odgovore na složene jezičke potrebe današnjih učenika.

Učesnici Letnje akademije imaće priliku da sa kolegama iz Evrope razmene iskustva, i da razmatraju i preispitaju načine na koje obrazuju nastavnike jezika iz transnacionalne perspektive. Na događaju će se obrađivati aktuelna pitanja u oblasti obrazovanja nastavnika jezika i teme koje se tiču principa jezičkih politika Saveta Evrope i Evropske komisije. Preliminarni program se nalazi ovde.

Na poziv mogu da se prijave stručnjaci koji rade u oblasti obrazovanja nastavnika jezika:

 • zaposleni u visokoškolskim ustanovama (predavači, edukatori nastavnika itd.) koji su uključeni u inicijalno obrazovanje nastavnika jezika;
 • prosvetni inspektori;
 • mentori koji prate buduće nastavnike jezika tokom sticanja kvalifikacija;
 • zaposleni u visokoškolskim ustanovama koji su uključeni u aktivnosti profesionalnog razvoja na radnom mestu u oblasti jezičkog obrazovanja;
 • edukatori nastavnika koji se bave istraživanjem u oblasti jezičkog obrazovanja;
 • predstavnici interesnih grupa uključeni u razvoj politika koje se tiču obrazovanja nastavnika (npr. članovi komisije zaduženi za sastavljanje plana i programa na nacionalnom nivou);
 • koordinatori zaduženi za profesionalni razvoj nastavnika u svojoj školi.

Poziv je otvoren za iskusne edukatore nastavnika jezika, kao i one koji su na početku karijere. Oni treba da ispolje posvećenost obrazovanju nastavnika – da predvode inovativne projekte, istraživanja, reforme ili da tome teže. Kandidati treba da znaju da razviju i sprovedu akcioni plan koji će sastaviti sa ostalim učesnicima Letnje akademije. Od kandidata se očekuje da dele informacije i uvide koje steknu i da potom sprovedu aktivnosti koje će doprineti obrazovanju nastavnika u svojoj ustanovi, a poželjno i na regionalnom ili nacionalnom nivou.

Za sva dodatna pitanja koja se tiču prijave ili samog događaja možete kontaktirati sa nama slanjem imejla na adresu jezici@tempus.ac.rs.

Prenos uživo dela seminara „Regionalni i manjinski jezici u višejezičnom kontekstu“ Evropskog centra za žive jezike i Evropske komisije

Evropski centar za žive jezike (ECML), u saradnji sa Evropskom komisijom, organizuje seminar pod nazivom „Regionalni i manjinski jezici u višejezičnom kontekstu“ (engl. Regional and minority languages within a plurilingual context), koji će se održati 7. novembra 2023. godine u Gracu (Austrija). Prvi deo seminara, koji se održava od 9 do 12.45, prenosiće se uživo.

Ovaj događaj je usmeren na obrazovne prakse u okruženjima u kojima su dominantni regionalni i manjinski jezici. Na njemu će se predstaviti prakse koje uključuju regionalne i manjinske jezike kao deo kurikuluma i/ili jezike nastave, a koje mogu da se prilagode drugim kontekstima. Akcenat je na pedagoškim aspektima vezanim za kurikulum, obrazovanje nastavnika i praksu u učionici, kao i dodatnoj podršci profesionalnoj zajednici u ovoj oblasti.

Ukoliko želite da pratite prenos prvog dela seminara, potrebno je da se registrujete putem sledećeg linka.

Program seminara nalazi se na ovom linku.

Sva pitanja u vezi sa događajem možete da nam dostavite imejlom na adresu jezici@tempus.ac.rs.

 

Održana radionica Pluralistički pristupi jezicima i kulturama

May be an image of 13 people, people studying, table and text

Evropski centar za žive jezike Saveta Evrope i Fondacija Tempus organizovali su 19. i 20. oktobra 2023. godine radionicu Pluralistički pristupi jezicima i kulturama. Didaktičko sredstvo za integrisano višejezično i interkulturno obrazovanje (engl. Pluralistic approaches to languages and cultures. A didactic tool for integrated plurilingual and intercultural education – FREPA).

Na radionici su učestvovali školski timovi sačinjeni od nastavnika stranih jezika i maternjih jezika, stručnih saradnika i direktora zaposlenih u osnovnim školama, gimnazijama i srednjim stručnim školama širom Srbije.

Oni su se upoznali sa četiri pluralistička pristupa nastavi i učenju jezika koji su razvijeni u okviru projekta FREPA. Razmenjivali su ideje o tome kako da ih primene u nastavi i integrišu u učenje jezika tako da počivaju na adekvatnim pedagoškim principima i osmišljavali i razvijali projekte koje će primeniti u učionici. Učesnici su razvili praktične veštine koje mogu da im pomognu u profesionalnom radu. Upoznali su se sa ostalim sličnim projektima i inicijativama Centra koji mogu da im otvore nove mogućnosti u pogledu profesionalnog razvoja i usavršavanja.

Radionica je učesnicima obezbedila prostor za diskusiju o temama koje su važne za njihov rad, kako sa stručnjacima Evropskog centra za žive jezike tako i sa kolegama iz drugih ustanova u Srbiji. Učesnici su prepoznali mogućnosti primene predstavljenih pristupa u sopstvenoj praksi, a naročito vrednim su smatrali pruženu priliku za sticanje novih ideja i razmenu iskustava.

Ovde možete da pogledate fotografije sa radionice.

Radionica Podrška za višejezične učionice Fondacije Tempus i Evropskog centra za žive jezike

Sa zadovoljstvom vas pozivamo da se prijavite za učešće na radionici Podrška za višejezične učionice (engl. Supporting Multilingual Classrooms), koju Fondacija Tempus organizuje u saradnji sa Evropskim centrom za žive jezike u Gracu i Evropskom komisijom. Predavači na radionici su Teri Lem, profesor jezika i interdisciplinarne pedagogije na Univerzitetu Vestminster u Londonu, i Brižit Gerber, edukator nastavnika u Institutu za obrazovanje nastavnika Univerziteta u Ženevi. Predavači su članovi stručnog tima koji se bavi temom višejezičnosti i interkulturalnosti u okviru Evropskog centra za žive jezike u Gracu.

Radionica će se održati uživo 23. i 24. novembra 2023. godine u hotelu Envoy Conference, u Gospodar Jevremovoj 47 u Beogradu. Napominjemo da je neophodno prisustvo celokupnom događaju i neće biti mogući kasniji dolazak ili raniji odlazak.

Preliminarnu agendu i detaljnije biografije predavača možete da pogledate ovde. Pored prezentacija predavača, biće zastupljeni individualan i grupni praktičan rad i diskusije.

Rok za prijave je produžen do 29. oktobra 2023. godine do kraja dana.

Ovaj događaj je namenjen nastavnicima stranih i maternjih jezika, kao i nastavnicima nejezičkih predmeta u osnovnom i srednjem obrazovanju. Za učešće mogu da se prijave nastavnici koji već imaju iskustva sa radom u višejezičnim/multikulturalnim učionicama (podučavanje učenika migranata i pripadnika nacionalnih manjina, nastava u bilingvalnim odeljenjima), ali i oni sa manje iskustva u ovoj oblasti.

Cilj radionice je podizanje svesti nastavnika o vrednosti višejezičnosti i neophodnosti zajedničkog pristupa učenju i nastavi jezika, kao i o važnosti saradnje između nastavnika jezika i nastavnika nejezičkih predmeta. Nastavnici će naučiti kako da prepoznaju potrebe višejezičnog konteksta i dobiće smernice o jezičkom i kulturalnom uključivanju svih učenika. Unaprediće veštine povezivanja jezika i drugih predmeta uz pomoć metodologije CLIL. Steći će uvid u resurse koje mogu da koriste na časovima u višejezičnom okruženju.

Od učesnika se očekuje da učestvuju u pripremnim zadacima koji prethode radionici i da aktivno učestvuju u samoj radionici. Tokom radionice je poželjno da učesnici imaju svoje laptop-računare. Nakon radionice, učesnici treba da podele sa kolegama informacije o resursima koji se nalaze na veb-sajtu (https://multilingualclassrooms.ecml.at/) i aktivnostima u kojima su učestvovali, kao i znanja i veštine koje su stekli na radionici.

Timski rad, komunikacija sa predavačima, konsultacije i razmena materijala biće organizovani na Mudl platformi. Tokom rada biće im obezbeđena podrška, kao i sva neophodna uputstva.

Jezik radionice je engleski, a kako bi učesnici mogli da prate aktivnosti i učestvuju aktivno u njima potrebno je da njihovo znanje engleskog bude na nivou B2 prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike.

Za učešće na radionici možete da se prijavite popunjavanjem formulara koji se nalazi ovde.

Nakon razmatranja prijava i odabira učesnika, svi prijavljeni kandidati dobiće informacije o statusu svoje prijave a učesnici čije je učešće odobreno i više informacija u vezi sa učešćem na samoj radionici.

Učešće na radionici je besplatno, a odabranim učesnicima koji dolaze van Beograda, Fondacija Tempus refundiraće troškove puta i obezbediće smeštaj na bazi dva noćenja.

Za sva dodatna pitanja koja se tiču prijave ili same radionice možete kontaktirati s nama imejlom na adresu jezici@tempus.ac.rs.

Produžen rok za prijave na radionicu Pluralistički pristupi jezicima i kulturama

Obaveštavamo Vas da je rok za prijave na radionicu Pluralistički pristupi jezicima i kulturama. Didaktičko sredstvo za integrisano višejezično i interkulturno obrazovanje (engl. Pluralistic approaches to languages and cultures. A didactic tool for integrated plurilingual and intercultural education – FREPA), koju Fondacija Tempus organizuje u saradnji sa Evropskim centrom za žive jezike u Gracu, produžen do 24. septembra 2023. do kraja dana.

Radionica će se održati uživo 19. i 20. oktobra 2023. godine u prostorijama Fondacije Tempus u Žabljačkoj ulici broj 12 u Beogradu. Neophodno je da prisustvujete celokupnom događaju – a kasniji dolazak ili raniji odlazak neće biti mogući.

Ova radionica namenjena je osnovnim školama i srednjim školama opšteg i stručnog usmerenja, odnosno najmanje dvočlanim a najviše četvoročlanim timovima koji predstavljaju ove škole, ali mogu da se prijave i individualni učesnici iz navedenih tipova škola. Poželjno je da tim čine nastavnik stranog jezika koji se u okviru formalnog obrazovanja u Srbiji uči kao prvi ili drugi strani jezik (engleski, nemački, francuski, ruski, italijanski i španski), nastavnik maternjeg jezika koji se izučava u okviru formalnog obrazovanja u Srbiji, pedagog i direktor. Zainteresovani učesnici,  članovi tima, treba da popune prijavu za učešće individualno navodeći svoje podatke, iskustvo i motivaciju, ali svakako pozivamo zainteresovane da se pre prijave dogovore sa kolegama o učešću. Iz jedne škole može da se prijavi najmanje dvoje a najviše četvoro učesnika koji bi želeli da tokom i nakon radionice zajednički rade na osmišljavanju međupredmetnih sadržaja i aktivnosti kojima bi podstakli razvoj višejezičnosti i interkulturalnosti kod učenika.

Glavni cilj radionice je podrška u osmišljavanju projekata u oblasti višejezičnog i interkulturnog obrazovanja. Tokom prvog dana biće reči o ciljevima ovakvog obrazovanja, kao i o metodološkim pristupima koji omogućavaju razvoj kompetencija višejezičnosti i interkulturalnosti kod učenika. Učesnici će se upoznati sa Referentnim okvirom za pluralističke pristupe (FREPA), a govoriće se i o kompetencijama koje su nastavnicima potrebne za razvoj projekata u ovoj oblasti. Predstaviće se primeri nastavnih aktivnosti koje mogu da posluže kao inspiracija učesnicima za projekte na kojima će raditi drugog dana ove radionice.

Predavači na radionici su Beatris Leonforte, nastavnik francuskog i edukator nastavnika francuskog kao drugog jezika u Lokarnu, i Lukas Blajhenbaher, edukator budućih nastavnika stranih jezika i rukovodilac za istraživanje i razvoj na Univerzitetu za obrazovanje nastavnika Sankt Galen u Švajcarskoj. Predavači su članovi stručnog tima koji se bavi temom višejezičnosti i interkulturalnosti u okviru Evropskog centra za žive jezike u Gracu. Preliminarnu agendu radionice i detaljnije biografije predavača možete da pogledate ovde.

Od učesnika se očekuje da učestvuju u pripremnim zadacima koji prethode radionici i da aktivno učestvuju u njoj sprovodeći različite aktivnosti u parovima ili manjim grupama. Učesnici treba da imaju svoje laptop-računare. Nakon radionice, sa kolegama treba da podele informacije o resursima koji se nalaze na veb-sajtu (https://carap.ecml.at/) i aktivnostima u kojima su učestvovali, kao i znanja i veštine koje su stekli na radionici.

Timski rad, komunikacija sa predavačima, konsultacije i razmena materijala biće organizovani na Mudl platformi. Tokom rada na Mudl platformi biće obezbeđena podrška, kao i sva neophodna uputstva.

Jezik radionice je engleski, a kako bi učesnici mogli da prate aktivnosti i učestvuju aktivno u njima potrebno je da njihovo znanje engleskog bude na nivou B2 prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike.

Za učešće na radionici možete da se prijavite popunjavanjem formulara koji se nalazi ovde.

Nakon razmatranja prijava i odabira učesnika, svi prijavljeni kandidati dobiće informacije o statusu svoje prijave, a učesnici čije je učešće odobreno i više informacija u vezi sa učešćem na samoj radionici.

Učešće na radionici je besplatno, a odabranim učesnicima koji ne žive u Beogradu Fondacija Tempus refundiraće troškove puta i obezbediće smeštaj na bazi jednog noćenja.

Za sva dodatna pitanja koja se tiču prijave ili same radionice možete da kontaktirate s nama slanjem imejla na adresu: jezici@tempus.ac.rs.

Završna konferencija četvorogodišnjeg programa Evropskog centra za žive jezike u Gracu

Evropski centar za žive jezike (ECML), organizuje završnu konferenciju četvorogodišnjeg programa pod nazivom „Pokretanje inovacija u nastavi i učenju jezika: promenljivi konteksti, kompetencije u razvoju” (engl. Inspiring innovation in language education: changing contexts, evolving competences), koja će se održati 13. i 14. decembra 2023. godine u Gracu (Austrija).

Konferencija obeležava završetak četvorogodišnjeg programa Centra u okviru kojeg je, uz podršku Evropske komisije, sprovedeno 9 projekata, mnoštvo inicijativa, jedan događaj za strateško promišljanje i istraživanje i ponuđeno i organizovano vrsta 12 radionica za obuku različitih interesnih strana u oblasti nastave i učenja jezika. Cilj događaja je da putem plenarnih predavanja, okruglih stolova i tematskih radionica predstavi rezultate i ishode programa, kao i kako su povezani sa novim programom koji će se sprovoditi u periodu 2024–2027.

Ovom prilikom, Fondacija Tempus, kao kontakt tačka za aktivnosti Evropskog centra za žive jezike, raspisuje poziv za učesnike. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem formulara koji je dostupan ovde.

Rok za prijavu je 18. septembar do kraja dana.

Izbor predstavnika iz Srbije vršiće se na osnovu relevantnog profesionalnog iskustva i plana diseminacije informacija stečenih učešćem na događaju koje zainteresovani opišu kroz prijavni formular.

Poziv je namenjen:

 • Stručnjacima u oblasti jezičkog obrazovanja koji se bave politikama na nacionalnom nivou;
 • Edukatorima nastavnika jezika / kreatorima kurikuluma i materijala koji se tiču nastave i učenja jezika na bilo kom obrazovnom nivou i aktivno se bave praksom u učionici.

Radni jezici su engleski i francuski, a za učešće na radionici neophodno je poznavanje jednog od ova dva jezika najmanje na nivou B2. Biće obezbeđen simultani prevod sa jednog jezika na drugi.

Ukoliko imate pitanja vezana za popunjavanje prijave ili događaj, možete nam se obratiti putem imejla: jezici@tempus.ac.rs.

Radionica Fondacije Tempus i Evropskog centra za žive jezike – Pluralistički pristupi jezicima i kulturama

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo da se prijavite na radionicu Pluralistički pristupi jezicima i kulturama. Didaktičko sredstvo za integrisano višejezično i interkulturno obrazovanje (engl. Pluralistic approaches to languages and cultures. A didactic tool for integrated plurilingual and intercultural education FREPA), koju Fondacija Tempus organizuje u saradnji sa Evropskim centrom za žive jezike u Gracu. Predavači na radionici su Beatris Leonforte, nastavnik francuskog i edukator nastavnika francuskog kao drugog jezika u Lokarnu i, Lukas Blajhenbaher, edukator budućih nastavnika stranih jezika i rukovodilac za istraživanje i razvoj na Univerzitetu za obrazovanje nastavnika Sankt Galen u Švajcarskoj. Predavači su članovi stručnog tima koji se bavi temom višejezičnosti i interkulturalnosti u okviru Evropskog centra za žive jezike u Gracu.

Radionica će se održati uživo 19. i 20. oktobra 2023. godine u prostorijama Fondacije Tempus u Žabljačkoj 12 u Beogradu. Preliminarnu agendu radionice i detaljnije biografije predavača možete pogledati ovde. Napominjemo da je neophodno prisustvovati celokupnom događaju i neće biti mogući kasniji dolazak ili raniji odlazak.

Ova radionica namenjena je osnovnim školama i srednjim školama opšteg i stručnog usmerenja, odnosno najmanje dvočlanim a najviše četvoročlanim timovima koji će predstavljati ove škole. Poželjno je da tim čine nastavnik stranog jezika koji se u okviru formalnog obrazovanja u Srbiji uči kao prvi ili drugi strani jezik (engleski, nemački, francuski, ruski, italijanski i španski), nastavnik maternjeg jezika koji se izučava u okviru formalnog obrazovanja u Srbiji, pedagog i direktor. Zainteresovani učesnici, svi članovi tima, treba da prijavu za učešće popune individualno navodeći svoje podatke, iskustvo i motivaciju, ali svakako pozivamo zainteresovane da se pre prijave dogovore sa kolegama o učešću. Iz jedne škole se mogu prijaviti najmanje dvoje a najviše četvoro učesnika koji bi želeli da tokom i nakon radionice zajednički rade na osmišljavanju međupredmetnih sadržaja i aktivnosti koji će podstaći razvoj višejezičnosti i interkulturalnosti kod učenika.

Glavni cilj radionice je podrška u osmišljavanju projekata u oblasti višejezičnog i interkulturnog obrazovanja. Tokom prvog dana biće reči o ciljevima ovakvog obrazovanja kao i o metodološkim pristupima koji omogućavaju razvoj kompetencija višejezičnosti i interkulturalnosti kod učenika. Učesnici će se upoznati sa Referentnim okvirom za pluralističke pristupe (FREPA), a govoriće se i o kompetencijama koje su nastavnicima potrebne za razvoj projekata u ovoj oblasti. Takođe će se predstavljati primeri nastavnih aktivnosti koje mogu poslužiti kao inspiracija učesnicima za projekte na kojima će raditi drugog dana ove radionice.

Od učesnika se očekuje da učestvuju u pripremnim zadacima koji prethode radionici i da aktivno učestvuju u samoj radionici tako što će različite aktivnosti sprovoditi u parovima ili manjim grupama. Tokom radionice je potrebno da učesnici imaju svoje laptop-računare. Takođe, nakon radionice, učesnici treba da sa kolegama podele informacije o resursima koji se nalaze na veb-sajtu (https://carap.ecml.at/) i aktivnostima u kojima su učestvovali, kao i znanja i veštine koje su stekli na radionici.

Timski rad, komunikacija sa predavačima, konsultacije i razmena materijala biće organizovani na Mudl platformi. Tokom rada na Mudl platformi učesnicima će biti obezbeđena podrška kao i sva neophodna uputstva.

Jezik radionice je engleski, a kako bi učesnici mogli da prate aktivnosti i učestvuju aktivno u njima potrebno je da njihovo znanje engleskog bude na nivou B2 prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike.

Rok za prijave je 20. septembar 2023. godine do kraja dana.

Za radionicu se možete prijaviti popunjavanjem formulara koji se nalazi ovde.

Nakon, razmatranja prijava i odabira učesnika, svi prijavljeni kandidati dobiće informacije o statusu svoje prijave a učesnici čije je učešće odobreno i više informacija u vezi sa učešćem na samoj radionici.

Učešće na radionici je besplatno, a odabranim učesnicima koji dolaze van Beograda, Fondacija Tempus refundiraće troškove puta i obezbediti smeštaj na bazi jednog noćenja.

Za sva dodatna pitanja koja se tiču prijave ili same radionice možete nas kontaktirati putem imejla jezici@tempus.ac.rs.

Produžen rok za prijavljivanje na seminar „Regionalni i manjinski jezici u višejezičnom kontekstu“

Evropski centar za žive jezike, u saradnji sa Evropskom komisijom, organizuje seminar pod nazivom „Regionalni i manjinski jezici u višejezičnom kontekstu“ (engl. Regional and minority languages within a plurilingual context), koji će se održati 7. novembra 2023. godine u Gracu, u Austriji.

Rok za prijavljivanje na seminar je produžen i poziv će biti otvoren do 3. septembra do kraja dana. Fondacija Tempus, kao kontakt tačka za aktivnosti Evropskog centra za žive jezike, poziva sve zainteresovane koji se bave ovom temom da pročitaju opis seminara i uslove za učešće i prijave se putem ovog formulara.

Ovaj događaj je usmeren na obrazovne prakse u okruženjima u kojima su dominantni regionalni i manjinski jezici. Na njemu će se predstavljati prakse koje uključuju regionalne i manjinske jezike kao deo kurikuluma i/ili jezike nastave, a koje se mogu prilagoditi drugim kontekstima. Seminar će se prvenstveno baviti pedagoškim aspektima vezanim za kurikulum, obrazovanje nastavnika i praksu u učionici, kao i dodatnom podrškom profesionalnoj zajednici u ovoj oblasti. Očekivani rezultat seminara je razvoj veb-sajta sa primerima iz prakse koji se odnose na regionalne i manjinske jezike kao deo kurikuluma i/ili jezike nastave, a koji su vezani za različite kontekste i obrazovne nivoe.

Kako je ukupan broj mesta ograničen, za učesnike iz svake od država članica (uključujući Srbiju) na raspolaganju je po jedno mesto. Izbor predstavnika iz Srbije vršiće se na osnovu relevantnog profesionalnog iskustva i plana diseminacije informacija stečenih učešćem na događaju koje zainteresovani opišu kroz prijavni formular.

Poziv je namenjen:

 • Stručnjacima u oblasti jezičkog obrazovanja (nastavnicima / edukatorima nastavnika / kreatorima kurikuluma) na bilo kom obrazovnom nivou koji se aktivno bave praksom u učionici vezanom za regionalne i manjinske jezike;
 • Zaposlenima u prosvetnoj upravi / kreatorima politika koji se aktivno bave regionalnim i manjinskim jezicima.

Pre događaja, učesnici treba da popune kratak obrazac o svojim aktivnostima u oblasti regionalnih i manjinskih jezika.

Tokom događaja, od učesnika se očekuje da diskutuju i razmisle o pedagoškim aspektima koji se odnose na kurikulum, obrazovanje nastavnika i praksu u učionici, kao i da razmotre kakva je dodatna podrška potrebna profesionalnoj zajednici u ovoj oblasti.

Nakon događaja, od učesnika se očekuje povezivanje sa kolegama i dalji razvoj nekih studija slučaja koje se mogu prilagoditi i koristiti u drugim kontekstima, kao i diseminacija materijala.

Radni jezici su engleski i francuski, a za učešće na radionici neophodno je poznavanje jednog od ova dva jezika najmanje na nivou B2. Biće obezbeđen simultani prevod sa jednog jezika na drugi.

Ukoliko imate pitanja vezana za popunjavanje prijave ili događaj, možete nam se obratiti putem imejla: jezici@tempus.ac.rs.

Seminar Evropskog centra za žive jezike i Evropske komisije: „Regionalni i manjinski jezici u višejezičnom kontekstu“

Evropski centar za žive jezike (ECML), u saradnji sa Evropskom komisijom, organizuje seminar pod nazivom „Regionalni i manjinski jezici u višejezičnom kontekstu“ (engl. Regional and minority languages within a plurilingual context), koji će se održati 7. novembra 2023. godine u Gracu, u Austriji.

Ovaj događaj je usmeren na obrazovne prakse u okruženjima u kojima su dominantni regionalni i manjinski jezici. Na njemu će se predstavljati prakse koje uključuju regionalne i manjinske jezike kao deo kurikuluma i/ili jezike nastave, a koje se mogu prilagoditi drugim kontekstima. Seminar će se prvenstveno baviti pedagoškim aspektima vezanim za kurikulum, obrazovanje nastavnika i praksu u učionici, kao i dodatnom podrškom profesionalnoj zajednici u ovoj oblasti. Očekivani rezultat seminara je razvoj veb-sajta sa primerima iz prakse koji se odnose na regionalne i manjinske jezike kao deo kurikuluma i/ili jezike nastave, a koji su vezani za različite kontekste i obrazovne nivoe.

Ovom prilikom, Fondacija Tempus, kao kontakt tačka za aktivnosti Evropskog centra za žive jezike, raspisuje poziv za učesnike. Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti putem formulara koji je dostupan ovde. Molimo Vas da pre prijavljivanja pročitate opis seminara i uslove za učešće.  

Rok za prijavu je 23. avgust do kraja dana.

Kako je ukupan broj mesta ograničen, za učesnike iz svake od država članica (uključujući Srbiju) na raspolaganju je po jedno mesto. Izbor predstavnika iz Srbije vršiće se na osnovu relevantnog profesionalnog iskustva i plana diseminacije informacija stečenih učešćem na događaju koje zainteresovani opišu kroz prijavni formular.

Poziv je namenjen:

 • Stručnjacima u oblasti jezičkog obrazovanja (nastavnicima / edukatorima nastavnika / kreatorima kurikuluma) na bilo kom obrazovnom nivou koji se aktivno bave praksom u učionici vezanom za regionalne i manjinske jezike;
 • Zaposlenima u prosvetnoj upravi / kreatorima politika koji se aktivno bave regionalnim i manjinskim jezicima.

Pre događaja, učesnici treba da popune kratak obrazac o svojim aktivnostima u oblasti regionalnih i manjinskih jezika.

Tokom događaja, od učesnika se očekuje da diskutuju i razmisle o pedagoškim aspektima koji se odnose na kurikulum, obrazovanje nastavnika i praksu u učionici, kao i da razmotre kakva je dodatna podrška potrebna profesionalnoj zajednici u ovoj oblasti.

Nakon događaja, od učesnika se očekuje povezivanje sa kolegama i dalji razvoj nekih studija slučaja koje se mogu prilagoditi i koristiti u drugim kontekstima, kao i diseminacija materijala.

Radni jezici su engleski i francuski, a za učešće na radionici neophodno je poznavanje jednog od ova dva jezika najmanje na nivou B2. Biće obezbeđen simultani prevod sa jednog jezika na drugi.

Ukoliko imate pitanja vezana za popunjavanje prijave ili događaj, možete nam se obratiti putem imejl adrese: jezici@tempus.ac.rs.