Радионица ECML-a: „Унапређење језичког образовања у прекограничном стручном образовању”

У оквиру четворогодишњег програма „Покретање иновација у настави и учењу језика: променљиви контексти, компетенције у развоју” (енгл. Inspiring innovation in language education: changing contexts, evolving competences), Европски центар за живе језике у Грацу (ECML) организује радионицу под називом „Унапређење језичког образовања у прекограничном стручном образовању” (енгл: Enhancing language education in cross-border vocational education) која ће се одржати 7. и 8. фебруара 2023. године у Грацу, у Аустрији.

Овом приликом, Фондација Темпус, као контакт тачка за активности Европског центра за живе језике расписује позив за учеснике. Заинтересовани кандидати се могу пријавити путем формулара који је доступан овде. Молимо Вас да пре пријављивања прочитате детаљан опис радионице и услове за учешће.

Рок за пријаву је 30. новембар до краја дана.

Како је укупан број места ограничен, за учеснике из сваке од држава чланица (укључујући Србију) на располагању је по једно место. Избор представника из Србије вршиће се на основу релевантног професионалног искуства и плана дисеминације информација стечених учешћем на догађају које заинтересовани опишу кроз пријавни формулар.

Циљ овог догађаја је разматрање и ревидирање нових ресурса у форми онлајн Приручника за унапређење језичког образовања у прекограничном стручном образовању и тржишту рада.

Позив је намењен:

 • истраживачима;
 • актерима у области стручног образовања;
 • наставницима;
 • едукаторима (наставника);
 • доносиоцима одлука у области стручног образовања.

Потребна искуства и компетенције за учешће на радионици:

 • Актуелно или скорашње искуство у области наставе и учења језика у стручном образовању у прекограничном контексту;
 • Интересовање за унапређење језичког образовања у прекограничном раду и образовању;
 • Познавање и заинтересованост за укључивање у развој европских инструмената који се тичу учења језика у стручном образовању посебно конципираном за погранична подручја.

Од учесника се очекује да имају активну улогу у планираним активностима, и то пре, током и након догађаја.

Пре радионице, учесници треба да се упознају са одређеним поглављима/активностима у радној верзији планираног Приручника и припреме повратне информације у вези са тим.

У току саме радионице ће се дискутовати о нацрту Водича и давати предлози за унапређење (нпр. мењањем, додавањем или избацивањем активности). Учесници ће размењивати знања и искуства на тему језичког образовања у прекограничном раду и образовању. 

Након радионице, учесници ће користити, даље развијати и дисеминирати материјале из Водича у свом професионалном окружењу.

Радни језици су енглески и француски, а за учешће на радионици неопходно је познавање једног од ова два језика на нивоу Ц1. Биће обезбеђен симултани превод са једног језика на други.

Уколико имате питања везана за попуњавање пријаве или догађај, можете нам се обратити путем имејл адресе: jezici@tempus.ac.rs.

Радионица ECML-a: „Нови ресурси за планирање образовања наставника које је језички осетљиво”

У оквиру четворогодишњег програма „Покретање иновација у настави и учењу језика: променљиви контексти, компетенције у развоју” (енгл. Inspiring innovation in language education: changing contexts, evolving competences), Европски центар за живе језике у Грацу (ECML) организује радионицу под називом „Нови ресурси за планирање образовања наставника које је језички осетљиво” (енгл: Building blocks for planning language-sensitive teacher educationкоја ће се одржати 14. и 15. фебруара 2023. године у Грацу.

Овом приликом, Фондација Темпус као контакт тачка за активности Европског центра за живе језике, расписује позив за учеснике. Заинтересовани кандидати могу се пријавити путем формулара који је доступан овде. Молимо Вас да пре пријављивања прочитате детаљан опис радионице и услове за учешће.

Рок за пријаве је 30. новембар до краја дана.

Како је укупан број места ограничен, за учеснике из сваке од држава чланица (укључујући Србију) на располагању је по једно место. Избор представника из Србије вршиће се на основу професионалног искуства и плана дисеминације информација стечених учешћем на догађају које заинтересовани опишу кроз пријавни формулар.

Циљ овог догађаја је испитивање и ревидирање нових ресурса који су осмишљени са циљем да усмере већу пажњу на образовање које је језички осетљиво у садржају планова и програма и њиховом спровођењу и у модулима у склопу иницијалног образовања наставника и обука на радном месту.

Позив је намењен:

 • едукаторима наставника који раде на различитим нивоима образовања и са наставницима различитих предмета;
 • креаторима планова и програма наставе и учења за иницијално образовање наставника и онима који надгледају и прате обуке наставника на радном месту.

Потребна искуства и компетенције за учешће на радионици

Учесници радионице треба да имају скорашње или актуелно искуство као едукатори наставника као и да својим радом доприносе осмишљавању и ревизији програма и модула у области образовања наставника. Такође, треба да покажу интересовање за планирање образовања наставника које је језички осетљиво како кроз језичке тако и нејезичке предмете, као и да познају европске инструменте или да желе да се упознају са европским инструментима који се тичу образовања наставника и наставничких компетенција.

Пре радионице, од учесника се очекује се упознају са активностима или да испробају одређене активности у радним верзијама нових ресурса, као и да припреме повратне информације о њима.

У току саме радионице, учесници ће разговарати о новим ресурсима, давати предлоге за њихово унапређивање и предлагати нове ресурсе. Такође ће делити своја знања како би допринели изградњи добрих језички осетљивих и вишејезичних пракси у области образовања наставника како за актуелне тако и будуће наставнике различитих предмета.

Након радионице, учесници ће учествовати у испробавању, даљем развоју и дисеминацији нових ресурса у свом контексту.

Радни језици радионице су енглески и немачки, и потребно је да језички ниво учесника буде најмање Ц1. Биће обезбеђен симултани превод са једног језика на други.

Уколико имате питања везана за попуњавање пријаве или догађај, можете нам се обратити путем имејл адресе: jezici@tempus.ac.rs.

Радионица ECML-a: „CLIL у језицима који нису енглески – Успешан прелаз кроз образовне нивое” 

У оквиру четворогодишњег програма „Покретање иновација у настави и учењу језика: променљиви контексти, компетенције у развоју” (енгл. Inspiring innovation in language education: changing contexts, evolving competences), Европски центар за живе језике у Грацу (ECML) организује радионицу под називом „CLIL у језицима који нису енглески – Успешан прелаз кроз образовне нивое” (енгл: CLIL in languages other than English – Successful transitions across educational stages) која ће се одржати16. и 17. новембра 2022. године у Грацу. 

Овом приликом, Фондација Темпус као контакт тачка за активности Европског центра за живе језике, расписује позив за учеснике. Заинтересовани кандидати могу се пријавити путем формулара који је доступан овде. Молимо Вас да пре пријављивања прочитате детаљан опис радионице и услове за учешће.  

Рок за пријаве је 10. август до краја дана. 

Како је укупан број места ограничен, за учеснике из сваке од држава чланица (укључујући Србију) на располагању је по једно место. Избор представника из Србије вршиће се на основу професионалног искуства и плана дисеминације информација стечених учешћем на догађају које заинтересовани опишу кроз пријавни формулар. 

Циљ овог догађаја је да се учесници упознају са концептима у области CLIL-а у језицима који нису енглески са посебним освртом на прелаз између образовних нивоа и да представи и оцени релевантне алате које је развио пројектни тим који се бави овом темом у оквиру Центра. На радионици ће се обрађивати релевантни материјали које је развила мрежа од осам радних група. Материјали обухватају сценарије за даљи развој наставних планова и програма и образовања за наставнички позив, наставне материјале који се темеље и на Заједничком референтном оквиру за језике, примере и предлоге за успостављање сарадње између школа, наставника и ученика на различитим нивоима образовања.  

Позив је намењен

 • доносиоцима одлука у области наставе и учења језика;  
 • креаторима наставних планова и програма;  
 • едукаторима наставника; 
 • креаторима наставних материјала; 
 • наставницима. 

Право учешћа имају стручњаци који се баве језицима који нису енглески или другим предметима. Предност ће имати учесници са искуством у области CLIL-а у језицима који нису енглески. 

Пре радионице, од учесника се очекује да прочитају опис пројекта и речник појмова на веб-сајту и прокоментаришу их, на Padlet-у поделе своја искуства у вези са прелазом кроз образовне нивое када је реч о CLIL-у у језицима који нису енглески и назначе ако желе да укратко представе своја искуства у радним групама током радионице.   

У току саме радионице учесници ће се упознати са водећим принципима који се тичу CLIL-а у језицима који нису енглески и одговарајућим препорукама за различите образовне нивое који представљају резултат пројекта. Такође ће бити позвани да преведу ове принципе и препоруке на свој матерњи језик. Потом ће се упознати са материјалима које су креирале радне групе и изнети коментаре везане за њих, а представиће и своја искуства у вези са прелазом кроз образовне нивое када је реч о CLIL-у у језицима који нису енглески. На крају ће бити спроведена евалуација радионице. 

Након радионице, учесници који то желе могу да на веб-сајт пројекта поставе сценарије, примере наставних материјала и видео-снимке везане за свој контекст, као и да преведу одабране материјале како би их учинили доступнијим колегама у својој земљи. 

Радни језици радионице су енглески и француски, и потребно је да језички ниво учесника буде најмање на нивоу Ц1. Биће обезбеђен симултани превод са једног језика на други. 

Уколико имате питања везана за попуњавање пријаве или догађај, можете нам се обратити путем имејл адресе: jezici@tempus.ac.rs

Летња академија за едукаторе наставника језика Европског центра за живе језике у Грацу

У оквиру свог двогодишњег програма „Покретање иновација у настави и учењу језика: променљиви контексти, компетенције у развоју” (Inspiring innovation in language education: changing contexts, evolving competences), Европски центар за живе језике у Грацу организује „Летњу академију за едукаторе наставника језика” (енгл: Summer Academy for teacher educators working in the field of languages) која ће се одржати од 4 до 8. јула 2022. године у Грацу.  

Овом приликом, Фондација Темпус као контакт тачка за активности Европског центра за живе језике, расписује позив за учеснике. Заинтересовани кандидати могу се пријавити путем формулара који се налази овде

Рок за пријаве продужен је до 08. маја 2022. до краја дана.

Укупан број учесника је ограничен. Избор представника из Србије вршиће се на основу професионалног искуства, плана дисеминације информација стечених учешћем на догађају, познавања страних језика као и релевантних референци које заинтересовани опишу кроз пријавни формулар. Коначну одлуку о учешћу номинованог кандидата из Србије доноси Центар за живе језике у Грацу.  

Учешће на догађају је бесплатно. Изабраном кандидату Европски центар за живе језике покрива трошкове пута, али учесници сами покривају трошкове боравка у Грацу и у обавези су да присуствују свим данима овог једнонедељног догађаја.  

Циљ догађаја је да окупи стручњаке који раде у области образовања будућих наставника језика и да унапреди њихове вештине како би могли да пруже подршку професионалном развоју наставника да одговоре на сложене језичке потребе данашњих ученика. 

Летња академија ће учесницима обезбедити прилику да обједине искуства са колегама широм Европе и да сагледају и преиспитају начине на које образују наставнике језика из једне транснационалне перспективе. На догађају ће се обрађивати актуелна питања у области образовања наставника језика и теме у вези са принципима језичких политика Савета Европе и Европске комисије. 

Номиновани учесници могу бити едукатори наставника који раде у области језичког образовања и то: 

 • запослени на високошколским институцијама (предавачи, едукатори наставника, итд.) који су укључени у иницијално образовање наставника језика, 
 • просветни инспектори, 
 • ментори који прате будуће наставнике језика током стицања квалификација, 
 • искусни наставници или запослени на високошколским институцијама који су укључени у активности професионалног развоја наставника језика на радном месту,   
 • едукатори наставника који се баве истраживањем у области језичког образовања,  
 • председници удружења наставника језика.

На позив се могу пријавити како кандидати који су искусни едукатори наставника језика тако и они који су на почетку каријере у овој области. И једни и други морају показати велику посвећеност образовању наставника. На пример, они су укључени или теже да се укључе у иновативне пројекте, истраживања, реформе, и то тако што их предводе. Од кандидата се очекује да деле информације о резултатима овог догађаја и да након догађаја иницирају мере које ће допринети образовању наставника на институционалном нивоу, а пожељно и на регионалном или националном нивоу.   

За сва додатна питања која се тичу пријаве или саме радионице можете нас контактирати путем имејла office@tempus.ac.rs

Продужен рок за пријаве за заједничку радионицу Фондације Темпус и Европског центра за живе језике у Грацу –Употреба ИКТ као подршка настави и учењу језика 

Са задовољством Вас позивамо да се пријавите на радионицу Употреба ИКТ као подршка настави и учењу језика (енгл. Use of ICT in support of language teaching and learning (ICT-REV)) коју Фондација Темпус организује у сарадњи са Европским центром за живе језике у Грацу. Предавачи на радионици су Сара Хајзер, виши предавач на Факултету за језике и примењену лингвистику на Отвореном универзитету и професор на Академији за високо образовање у Уједињеном Краљевству и Урсула Стиклер, виши предавач немачког језика на Отвореном универзитету у Уједињеном Краљевству. Предавачи су чланови стручног тима који се бави употребом ИКТ у области наставе и учења језика у Европском центру за живе језике у Грацу. 

Радионица ће се одржати уживо 9. и 10. јуна 2022. године у просторијама Фондације Темпус у Жабљачкој улици, бр. 12 у Београду. Прелиминарну агенду радионице можете погледати овде, а  детаљније биографије предавача можете погледати овде

Ова радионица намењена је наставницима свих страних језика који се у оквиру формалног образовања у Србији уче као први и други страни језик (енглески, немачки, француски, руски, италијански и шпански) у основним школама и средњим школама општег и стручног усмерења

Циљ радионице је да научи учеснике како да интегришу ИКТ алате и ресурсе у отвореном приступу у наставу и учење језика тако да почивају на правим педагошким принципима. Учесници радионице ће научити да је комбиновање ових принципа са технологијом кључно за креирање и спровођење успешних активности за учење језика. Развиће практичне вештине које ће им помоћи у професионалном контексту и постаће свесни својих потреба у погледу континуираног професионалног развоја. 

Од учесника се очекује да учествују у припремним задацима који претходе радионици, да активно учествују у самој радионици тако што ће различите активности спроводити у паровима или мањим групама. С обзиром на то да ће учесници радионице бити наставници различитих страних језика, у једном делу радионице они ће бити груписани по језицима које предају како би са колегама размењивали специфично искуство и идеје. Током радионице неопходно је да сваки учесник понесе и користи свој лаптоп рачунар. Tакође, након радионице, учесници треба да поделе своја сазнања о ресурсима који се налазе на веб сајту (ict-rev.ecml.at), као и о активностима у којима су учествовали и вештинама које су стекли на радионици.  

За радионицу се могу пријавити учесници који, између осталог, имају богато искуство у употреби ИКТ у области наставе и учења страних језика, као и наставници који желе да надограде или пак развију своје искуство у овом погледу. 

Тимски рад, комуникација са предавачима, консултације и размена материјала биће организовани на Мудл платформи. Током рада на Мудл платформи учесницима ће бити обезбеђена подршка као и сва неопходна упутства. 

Језик радионице је енглески, а како би учесници могли да прате активности и учествују активно у њима потребно је да њихово знање енглеског буде на нивоу Б2 према Заједничком европском референтном оквиру за језике. С обзиром на то да ће учесници бити наставници свих страних језика, део активности одвијаће се и на језицима које учесници предају (током групног рада).  

Рок за пријаве продужен је до 15. маја 2022. године до краја дана.   

За радионицу се можете пријавити попуњавањем формулара који се налази овде 

Након, разматрања пријава и одабира учесника, сви пријављени кандидати добиће информације о статусу своје пријаве а учесници чије је учешће одобрено и више информација у вези са учешћем на самој радионици. 

Учешће на радионици је бесплатно, а одабраним учесницима који долазе ван Београда, Фондација Темпус рефундираће трошкове пута и обезбедити смештај на бази једног ноћења.  

За сва додатна питања која се тичу пријаве или саме радионице можете нас контактирати путем имејла office@tempus.ac.rs

Одржана радионица: Окружења која подстичу учење живих језика

Европски центар за живе језике Савета Европе и Фондација Темпус организовали су 4. новембра и 9. децембра 2021. године онлајн радионицу под називом „Окружења која подстичу учење живих језика“. У периоду између ова два догађаја учесници су радили у мањим тимовима уз консултације са водитељима радионице. Догађај је био намењен стручњацима у области наставе и учења страних језика из основних школа и средњих школа општег и стручног усмерења, односно двочланим или трочланим тимовима који су представљали ове школе.

Циљ радионице био је да помогне тимовима да развију акционе планове које ће након радионице имплементирати у својим школама како би развијали окружење у којем се страни језици уче на свеобухватан начин, самостално и кроз друге предмете.

Током радионице учесници су имали прилике да се упознају са елементима окружења које је подстицајно за учење језика, да науче да користе матрицу за дефинисање изазова у контексту наставе и учења језика, као и алат TrEOL за дефинисање јаких страна и приоритета специфичног језичког контекста, све са циљем лакшег и успешнијег састављања акционог плана за свеобухватно учење језика на нивоу школе.

Радионица је учесницима обезбедила простор за дискусију о темама важним за њихов рад, како са стручњацима Европског центра за живе језике тако и са колегама из других установа у Србији. Учесници су препознали могућности примене представљених алата у сопственој пракси, а нарочито вредним су сматрали пружену прилику за стицање нових идеја и размену искустава.

Детаљније информације о пројекту „Окружења која подстичу учење живих језика“, из којег је потекла ова радионица, доступне су на веб-сајту Европског центра за живе језике, где се налазе и ресурси везани за ову тему који могу користити стручњацима у области наставе и учења страних језика.

Радионица Трансверзалне компетенције у настави страних језика Европског центра за живе језике у Грацу

У оквиру свог двогодишњег програма „Покретање иновација у настави и учењу језика: променљиви контексти, компетенције у развоју” (Inspiring innovation in language education: changing contexts, evolving competences), Европски центар за живе језике у Грацу организује шесту радионицу односно састанак тима експерата под називом „Трансверзалне компетенције у настави страних језика” (енгл: Transversal competences in foreign language education”) који ће се одржати 8. и 9. фебруара 2022. године. Планирано је да се догађај одржи у Грацу уколико епидемиолошка ситуација дозволи и путовање учесника буде могуће. У супротном, догађај ће се одржати онлајн или у комбинованом облику – делом онлајн, а делом уживо.

Овом приликом, Фондација Темпус као контакт тачка за активности Европског центра за живе језике, расписује позив за учеснике. Заинтересовани кандидати могу се пријавити путем формулара који је доступан овде.

Рок за пријаве је 21. новембар до краја дана.

Како је укупан број места ограничен, за учеснике из сваке од држава чланица (укључујући Србију) на располагању је по једно место. Избор представника из Србије вршиће се на основу професионалног искуства и плана дисеминације информација стечених учешћем на догађају које заинтересовани опишу кроз пријавни формулар.

Циљ овог догађаја је да окупи стручњаке у области наставе језика који ће истражити начине како развијање трансверзалних компетенција (попут сарадње, решавања проблема, критичког мишљења, дигиталне писмености) ученика  може да постане део наставе језика и како у том подухвату подржати наставнике и будуће наставнике језика. Учесници ће такође имати прилику да предложе како идеје могу да се претворе у неки будући пројекат.

Позив је намењен:

 • наставницима језика који раде у области трансверзалних компетенција у настави језика и јесу или имају потенцијал да буду мултипликатори;
 • едукаторима наставника језика који раде у иницијалном образовању за наставнике језика односно баве се професионалним развојем наставника језика;
 • онима који се баве креирањем или реформом наставних планова и програма за (стране) језике и имају знање и искуство у раду са референтним оквирима на нивоу језичких политика.

Учесници треба да имају искуство у раду са трансверзалним компетенцијама у настави (страних) језика – приступима, материјалима, наставним плановима и програмима итд. – и треба да познају референтни оквир трансверзалних компетенција. Предношћу ће се сматрати уколико учесници могу да пруже информације о искуству укључивања трансверзалних компетенција у наставу језика на националном нивоу.

Пре радионице, од учесника се очекује да се упознају са материјалима које ће добити од организационог тима, да прикупе основне информације да ли и како се трансверзалне компетенције у настави (страних) језика помињу у политикама на националном и регионалном нивоу, документима који се односе на наставни план и програм односно да ли су имплементиране у наставу језика, да укратко опишу у писаном облику своје искуство у раду са трансверзалним компетенцијама са наставницима језика односно са (будућим) наставницима итд., да поделе ове информације електронски са осталим учесницима пре самог догађаја.

У току саме радионице од учесника се очекује да учествују у дискусији на дату тему и да поделе примере и увиде из свог личног или искуства својих колега у раду са трансверзалним компетенцијама. Може се догодити да се од учесника затражи да одрже кратку презентацију о својим искуствима.

Након радионице, учесници треба да учествују у ширењу информација о резултатима овог догађаја у својој земљи и да се прикључе мрежи стручњака који су заинтересовани да наставе са даљим радом у овој области. Од учесника се може затражити да на неки начин допринесу предлогу за могући будући пројекат.

Радни језици радионице су енглески и немачки, и потребно је да језички ниво учесника буде најмање на нивоу Ц1. Симултани превод са једног језика на други језик биће обезбеђен.

У случају питања поводом попуњавања пријаве или о самом догађају, можете нам се обратити путем имејл адресе: office@tempus.ac.rs.

Унапређење наставе језика у стручном образовању у пограничним областима

Европски центар за живе језике у Грацу (енгл. European Centre for Modern Languages in Graz) спроводи истраживање на тему унапређењa наставе језика у стручном образовању у пограничним областима (енгл. Enhancing language education in cross-border vocational education).

Истраживање обухвата све који се баве наставом језика а живе и раде у пограничним областима: наставнике, едукаторе наставника, ученике, истраживаче и све друге који се баве наставом језика у стручном образовању.

Овим путем Вас позивамо да, уколико припадате овој циљној групи, попуните анкету која се налази овде и биће отворена до 10. новембра 2021. године. Циљ анкете је да допринесе припреми приручника за едукаторе наставника, наставнике и њихове ученике и да промовише учење језика у стручном образовању у пограничним областима.

Анкету можете попуњавати на енглеском, француском, немачком, пољском и литванском језику.

Више о самом пројекту у оквиру којег се спроводи поменуто истраживање можете прочитати овде.

Ресурси за оцењивање компетенција у језицима кућног окружења код ученика мигрантског порекла

У оквиру свог двогодишњег програма „Покретање иновација у настави и учењу језика: променљиви контексти, компетенције у развоју” (Inspiring innovation in language education: changing contexts, evolving competences), Европски центар за живе језике у Грацу организује пету радионицу под називом „Ресурси за оцењивање компетенција у језицима кућног окружења код ученика мигрантског порекла” (енгл: “Resources for assessing the home language competences of migrant pupils”) која ће се одржати 2. и 3. децембра 2021. године. Планирано је да се радионица одржи у Грацу уколико епидемиолошка ситуација дозволи и путовање учесника буде могуће. У супротном, радионица ће се одржати онлајн или у комбинованом облику – делом онлајн, а делом уживо. Више о самом догађају, доступно је на страници Европског центра за живе језике.

Овом приликом, Фондација Темпус као контакт тачка за активности Европског центра за живе језике, расписује позив за учеснике. Заинтересовани кандидати могу се пријавити путем формулара који је доступан овде.

Рок за пријаве је продужен је до 3. новембра до краја дана.

Како је укупан број места ограничен, за учеснике из сваке од држава чланица (укључујући Србију) на располагању је по једно место. Избор представника из Србије вршиће се на основу професионалног искуства и плана дисеминације информација стечених учешћем на догађају које заинтересовани опишу кроз пријавни формулар.

Позив је намењен наставницима; представницима из удружења односно организација за оцењивање језичких вештина; доносиоцима одлука, политичким субјектима и другим заинтересованим у области наставе језика.

Када су у питању искуство и компетенције, неопходно је да потенцијални учесници имају искуство у погледу школовања о раду са мигрантима или ученицима који говоре два или више језика, односно у оцењивању њихових језичких вештина. Веома је пожељно да имају практично искуство у погледу образовања, наставе, нострификације, развоја алата за оцењивање. Потребно је да потенцијални учесници имају знања која се тичу вишејезичности и да познају рад Савета Европе у вези са вишејезичним и интеркултурним образовањем. Потенцијални учесници треба да буду спремни да раде у међународној мрежи где ће се различите размене одвијати у онлајн окружењу.

Пре радионице, од учесника се очекује да учествују у анкети која се односи на знања и искуство о процедурама, узимајући у обзир разноврсност језика и култура ученика, познавање материјала и искуство у раду са материјалима или алатима за оцењивање вештина у језицима кућног окружења.

У току саме радионице од учесника се очекује да раде у групама и да деле искуства и знања у вези са својим професионалним контекстом и стручношћу, да анализирају постојеће материјале и алате у вези са поменутим контекстима, као и да допринесу успостављању својеврсног репозиторијума извора: идентификацији заједничких критеријума, дискусијама вишејезичких метода за тестирање.

Након радионице, учесници треба учествују у ширењу информација о анкети у својим земљама, да подрже успостављање мапе на којој су приказани постојећи материјали, да шире информације о алатима, процедурама који су у вези са разматрањем језика ученика и оцењивања вештина језика које ученици користе у кућном окружењу.

Радни језици радионице су енглески и француски, а биће обезбеђен и симултани превод са једног језика на други језик.

У случају питања поводом попуњавања пријаве или о самој радионици, можете нам се обратити путем имејл адресе: office@tempus.ac.rs.

Позив за додатна места на радионици Окружења која подстичу учење живих језика Фондације Темпус и Европског центра за живе језике у Грацу

Фондација Темпус недавно је објавила позив за радионицу Окружења која подстичу учење живих језика (енгл. Learning environments where modern languages flourish – EOL) која се организује у сарадњи са Европским центром за живе језике у Грацу. Како је остало неколико слободних места на радионици, расписан је позив за попуњавање тих додатних места.

Радионица ће се одржати онлајн, а главни догађаји планирани су за 4. новембар и 9. децембар 2021. године док је период између ова два догађаја планиран за рад учесника у мањим тимовима уз консултације са водитељима радионице. План активности на радионици као и детаљније биографије предавача можете погледати овде. Радионица је намењена основним школама и средњим школама општег и стручног усмерења, односно двочланим или трочланим тимовима који ће представљати ове школе.

Рок за пријаве за додатна места на радионици је недеља, 24. октобар до краја дана, а заинтересовани се могу пријавити попуњавањем овог формулара.

Све детаљније информације о радионици можете наћи овде.

Након, разматрања пријава и одабира учесника, сви пријављени ће добити информације о статусу своје пријаве а учесници чије је учешће одобрено и више информација у вези са учешћем на самој радионици.

За сва додатна питања која се тичу пријаве или саме радионице можете нас контактирати путем имејла office@tempus.ac.rs.