Прилика за праксу у Европском центру за живе језике у Грацу

Фондација Темпус, као национална контакт тачка за активности Европског центра за живе језике у Грацу, позива све заинтересоване из Републике Србије који су недавно дипломирали у областима везаним за изучавање језика да се пријаве за стручну праксу. Шестомесечна пракса реализује се у периоду од октобра 2023.  до марта 2024. године. Изабрани практиканти живеће током овог периода у Грацу и обављаће праксу у просторијама Центра. Током боравка практиканти ће месечно добијати износ од 720 евра за покривање свих трошкова.

Рок за пријаве је 31. јул 2023. а пријавни формулар налази се овде.

Приликом пријаве, будући практиканти треба да одаберу главну област у којој би обављали праксу: организација догађаја и састанака, документација и извори, одржавање веб-сајта Центра и финансије и општа администрација. Детаљније информације које обухватају описе ових области, квалификације и вештине које практикант треба да поседује и описе задатака које ће радити налазе се овде.

Ова пракса може бити добра прилика за све оне који су заинтересовани за језичко образовање и рад у међународном контексту. Некадашњи практиканти Центра наставили су каријеру у међународним организацијама попут Европске комисије и Уједињених нација, као и у националним министарствима образовања, на универзитетима или у школама у Европи.

Објављен извештај „Преиспитивање језичког образовања након искуства са ковидом 19“

Европски центар за живе језике Савета Европе тежи да пронађе иновативне одговоре на изазове у језичком образовању засноване на истраживањима. Један од ових изазова је била пандемија ковида 19, чије ће се последице осећати још годинама. Један од одговора на овај изазов јесте публикација „Преиспитивање језичког образовања након искуства са ковидом 19“ (енгл. Rethinking language education after the experience of Covid), финални резултат иницијативе „Језичко образовање у светлу ковида 19: научене лекције и даљи кораци“ (енгл. Language education in the light of Covid: lessons learned and ways forward). Ову иницијативу је покренула асоцијација Eaquals, једна од чланица Форума мреже стручњака Европског центра за живе језике.

„Преиспитивање језичког образовања након искуства са ковидом 19“ не износи само промишљања о изазовима са којима смо се суочили и о развијеним приступима током пандемије, већ разматра и то како да стечене вештине и стечени увиди донесу значајне и дугорочне промене у настави и учењу језика. Извештај на енглеском језику доступан је на сајту Центра.

Стратешке смернице, које су саставни део ове публикације а доступне су и као засебан документ, засноване су на налазима из анкета са наставницима језика и ученицима о њиховим искуствима током пандемије ковида 19. Резултат су истраживања и консултација спроведених 2021. и 2022. године, а њихов циљ је да пруже подршку креаторима образовних политика и подстакну их на размишљање. Релевантне су и на нивоу установа, за оне који су задужени за надзор језичког образовања и управљање њиме, као и за образовање будућих и садашњих наставника.

Вебинар: Отварање конкурса за пројекте Европског центра за живе језике

Европски центар за живе језике (ECML) отвара конкурс за пријаву пројектних идеја и учешће у пројектима за наредни програм „Језичко образовање у срцу демократије“ (енгл. Language education at the heart of democracy). Нови програм се односи на период 2024–2027. године и заснива се на приоритетима у језичком образовању држава чланица Центра.

Тим поводом Центар организује вебинар како би се потенцијални учесници конкурса и остали заинтересовани упознали са конкурсом. На овом једночасовном вебинару биће заступљене следеће теме:

 • упознавање учесника са конкурсом за пројекте и са новим програмом;
 • истицање најактуелнијих изазова у језичком образовању који су проистекли из недавно спроведеног истраживања међу креаторима политика и стручњацима у области језичког образовања;
 • информисање учесника како да се укључе у наредни програм Центра и представљање различитих могућности за укључивање;
 • упознавање учесника са предностима и изазовима који се могу јавити приликом управљања пројектом или учешћа у пројекту Центра.

Догађај је намењен стручњацима у области језика које занима међународни контекст језичког образовања, националним контакт тачкама за ECML и мрежама које сарађују са Центром.

Вебинар ће бити одржан на енглеском и француском језику, а сви заинтересовани могу се пријавити попуњавањем кратког формулара на следећем линку.

Након овог уводног вебинара, 12. јуна одржаће се још један вебинар који ће бити намењен онима који желе да се пријаве на конкурс. Благовремено ћемо објавити детаљније информације на сајту jezici.obrazovanje.rs.

Летња академија Европског центра за живе језике у Грацу

Европски центар за живе језике у Грацу организује летњу академију за едукаторе наставника језика „Покретање иновација у европском образовању наставника језика” (енгл. Inspiring Innovation in European Language Teacher Education) која ће се одржати од 3 до 7. јула 2023. године у Грацу.

Овом приликом, Фондација Темпус као контакт тачка за активности Европског центра за живе језике, расписује позив за учеснике. Заинтересовани кандидати могу се пријавити путем формулара који је доступан овде.

Рок за пријаве продужен је до 9. априла 2023. до краја дана.

Укупан број учесника је ограничен. Избор представника из Србије вршиће се на основу професионалног искуства, плана дисеминације информација стечених учешћем на догађају, као и релевантних референци које заинтересовани опишу кроз пријавни формулар. Језици радионице су енглески и француски, а потребно је да кандидати познају један од ова два језика на нивоу Ц1. Коначну одлуку о учешћу номинованог кандидата из Србије доноси Центар за живе језике у Грацу.

Учешће на догађају је бесплатно. Изабраном кандидату Европски центар за живе језике покрива трошкове превоза, али учесници сами покривају трошкове боравка у Грацу и у обавези су да присуствују свим данима овог једнонедељног догађаја.

Циљ догађаја је да окупи стручњаке који раде у области образовања будућих наставника језика и да унапреди њихове вештине како би могли да пруже подршку професионалном развоју наставника да одговоре на сложене језичке потребе данашњих ученика.

Летња академија ће учесницима обезбедити прилику да обједине искуства са колегама широм Европе и да сагледају и преиспитају начине на које образују наставнике језика из једне транснационалне перспективе. На догађају ће се обрађивати актуелна питања у области образовања наставника језика и теме у вези са принципима језичких политика Савета Европе и Европске комисије. Прелиминарни програм се налази овде.

Номиновани учесници могу бити стручњаци који раде у области образовања наставника језика и то:

 • запослени на високошколским установама (предавачи, едукатори наставника, итд.) који су укључени у иницијално образовање наставника језика,
 • просветни инспектори,
 • ментори који прате будуће наставнике језика током стицања квалификација,
 • искусни наставници или запослени на високошколским установама који су укључени у активности професионалног развоја наставника језика на радном месту,
 • едукатори наставника који се баве истраживањем у области језичког образовања,
 • чланови интересних група укључени у развој политика које се тичу образовања наставника (нпр. чланови комисија на националном нивоу задужени за састављање плана и програма наставе језика),
 • искусни наставници задужени за професионални развој у својим школама,
 • активни чланови удружења наставника језика.

На позив се могу пријавити како кандидати који су искусни едукатори наставника језика тако и они који су на почетку каријере у овој области. И једни и други морају показати велику посвећеност образовању наставника. На пример, они су укључени или теже да се укључе у иновативне пројекте, истраживања, реформе, и то тако што их предводе. Кандидати треба да знају да развију и спроведу акциони план који ће развијати заједно са осталим учесницима летње академије. Од кандидата се очекује да деле информације о резултатима овог догађаја и да након догађаја иницирају мере које ће допринети образовању наставника на институционалном нивоу, а пожељно и на регионалном или националном нивоу.

За сва додатна питања која се тичу пријаве или саме радионице можете нас контактирати путем имејла jezici@tempus.ac.rs.

Прилика за праксу у Европском центру за живе језике у Грацу

Фондација Темпус, као национална контакт тачка за активности Европског центра за живе језике у Грацу, позива све заинтересоване из Републике Србије који су недавно дипломирали у областима везаним за изучавање језика да се пријаве за стручну праксу. Шестомесечна пракса реализује се у периоду од априла до септембра 2023. године. Изабрани практиканти живеће током овог периода у Грацу и обављаће праксу у просторијама Центра. Током боравка практиканти ће месечно добијати износ од 720 евра за покривање свих трошкова.

Рок за пријаве је 15. фебруар 2023. а пријавни формулар налази се овде.

Приликом пријаве, будући практиканти треба да одаберу главну област у којој би обављали праксу: организација догађаја и састанака, документација и извори, одржавање веб-сајта Центра и финансије и општа администрација. Детаљније информације које обухватају описе ових области, квалификације и вештине које практикант треба да поседује и описе задатака које ће радити налазе се овде.

Ова пракса може бити добра прилика за све оне који су заинтересовани за језичко образовање и рад у међународном контексту. Некадашњи практиканти Центра су наставили каријеру у међународним организацијама попут Европске комисије и Уједињених нација, као и у националним министарствима образовања, на универзитетима или у школама у Европи.

Радионица ECML-a: „Путање учења језика на раном узрасту и повећање његове видљивости”

У оквиру четворогодишњег програма „Покретање иновација у настави и учењу језика: променљиви контексти, компетенције у развоју” (енгл. Inspiring innovation in language education: changing contexts, evolving competences), Европски центар за живе језике у Грацу (ECML) организује радионицу под називом „Путање учења језика на раном узрасту и повећање његове видљивости” (енгл: Young children’s language learning pathways – Making early language learning visible) која ће се одржати 15. и 16. марта 2023. године у Грацу.

Овом приликом, Фондација Темпус као контакт тачка за активности Европског центра за живе језике, расписује позив за учеснике. Заинтересовани кандидати могу се пријавити путем формулара који је доступан овде. Молимо Вас да пре пријављивања прочитате детаљан опис радионице и услове за учешће.

Рок за пријаве је 10. јануар 2023. до краја дана.

Како је укупан број места ограничен, за учеснике из сваке од држава чланица (укључујући Србију) на располагању је по једно место. Избор представника из Србије вршиће се на основу професионалног искуства и плана дисеминације информација стечених учешћем на догађају које заинтересовани опишу кроз пријавни формулар.

Циљ ове радионице је да учесницима пружи прилику да ревидирају кључне принципе и активности за наставнике и едукаторе како би у оквиру образовних система начини учењa језика на раном узрасту (од 3. до 12. године) постали видљиви. Они ће моћи да разговарају о кључним принципима и активностима, као и о алатима за самовредновање који су креирани са циљем да пруже подршку наставницима и едукаторима у процењивању свог образовног контекста и искуства, и начина на које могу да их искористе и допринесу оснаживању млађе деце у погледу развоја вишејезичних компетенција, вишејезичних пракси и интеркултурне свести.

Позив је намењен стручњацима који раде у предшколском или основном образовању или сарађују са овим секторима.

Потребна искуства и компетенције за учешће на радионици

Учесници радионице треба да имају скорашње или актуелно искуство у области образовања на раном узрасту (од 3. до 12. године) и промовисању вишејезичних компетенција и пракси у оквиру образовног система (као истраживачи, припадници интересних група, наставници, едукатори наставника или доносиоци одлука). Такође, треба да покажу интересовање за промовисање и развијање вишејезичних компетенција на раном узрасту (од 3. до 12. године) у оквиру образовног система као и да познају европске инструменте или да желе да се упознају са европским инструментима који се тичу препознавања начина за учење језика на раном узрасту и пружања подршке, укључујући (али не искључиво) и језике на којима се одвија настава, додатне језике који се уче у оквиру образовног система као и језике кућног окружења и/или заједнице.

Пре радионице, од учесника се очекује се упознају са кључним принципима и активностима,  и радним верзијама алата и текстова за самовредновање, као и да припреме повратне информације о њима.

У току саме радионице, учесници ће разговарати о кључним принципима и активностима за повећање видљивости начина за учење језика на раном узрасту у образовном систему и даваће предлоге за њихово унапређивање.

Након радионице, учесници ће учествовати у испробавању, даљем развоју и дисеминацији материјала, као и прикупљању повратних информација и примера из свог контекста.

Радни језици радионице су енглески и француски, и потребно је да језички ниво учесника буде најмање Б2. Биће обезбеђен симултани превод са једног језика на други.

Уколико имате питања везана за попуњавање пријаве или догађај, можете нам се обратити путем имејл адресе: jezici@tempus.ac.rs.

 

Радионица ECML-a: „Унапређење језичког образовања у прекограничном стручном образовању”

У оквиру четворогодишњег програма „Покретање иновација у настави и учењу језика: променљиви контексти, компетенције у развоју” (енгл. Inspiring innovation in language education: changing contexts, evolving competences), Европски центар за живе језике у Грацу (ECML) организује радионицу под називом „Унапређење језичког образовања у прекограничном стручном образовању” (енгл: Enhancing language education in cross-border vocational education) која ће се одржати 7. и 8. фебруара 2023. године у Грацу, у Аустрији.

Овом приликом, Фондација Темпус, као контакт тачка за активности Европског центра за живе језике расписује позив за учеснике. Заинтересовани кандидати се могу пријавити путем формулара који је доступан овде. Молимо Вас да пре пријављивања прочитате детаљан опис радионице и услове за учешће.

Рок за пријаву је 30. новембар до краја дана.

Како је укупан број места ограничен, за учеснике из сваке од држава чланица (укључујући Србију) на располагању је по једно место. Избор представника из Србије вршиће се на основу релевантног професионалног искуства и плана дисеминације информација стечених учешћем на догађају које заинтересовани опишу кроз пријавни формулар.

Циљ овог догађаја је разматрање и ревидирање нових ресурса у форми онлајн Приручника за унапређење језичког образовања у прекограничном стручном образовању и тржишту рада.

Позив је намењен:

 • истраживачима;
 • актерима у области стручног образовања;
 • наставницима;
 • едукаторима (наставника);
 • доносиоцима одлука у области стручног образовања.

Потребна искуства и компетенције за учешће на радионици:

 • Актуелно или скорашње искуство у области наставе и учења језика у стручном образовању у прекограничном контексту;
 • Интересовање за унапређење језичког образовања у прекограничном раду и образовању;
 • Познавање и заинтересованост за укључивање у развој европских инструмената који се тичу учења језика у стручном образовању посебно конципираном за погранична подручја.

Од учесника се очекује да имају активну улогу у планираним активностима, и то пре, током и након догађаја.

Пре радионице, учесници треба да се упознају са одређеним поглављима/активностима у радној верзији планираног Приручника и припреме повратне информације у вези са тим.

У току саме радионице ће се дискутовати о нацрту Водича и давати предлози за унапређење (нпр. мењањем, додавањем или избацивањем активности). Учесници ће размењивати знања и искуства на тему језичког образовања у прекограничном раду и образовању. 

Након радионице, учесници ће користити, даље развијати и дисеминирати материјале из Водича у свом професионалном окружењу.

Радни језици су енглески и француски, а за учешће на радионици неопходно је познавање једног од ова два језика на нивоу Ц1. Биће обезбеђен симултани превод са једног језика на други.

Уколико имате питања везана за попуњавање пријаве или догађај, можете нам се обратити путем имејл адресе: jezici@tempus.ac.rs.

Радионица ECML-a: „Нови ресурси за планирање образовања наставника које је језички осетљиво”

У оквиру четворогодишњег програма „Покретање иновација у настави и учењу језика: променљиви контексти, компетенције у развоју” (енгл. Inspiring innovation in language education: changing contexts, evolving competences), Европски центар за живе језике у Грацу (ECML) организује радионицу под називом „Нови ресурси за планирање образовања наставника које је језички осетљиво” (енгл: Building blocks for planning language-sensitive teacher educationкоја ће се одржати 14. и 15. фебруара 2023. године у Грацу.

Овом приликом, Фондација Темпус као контакт тачка за активности Европског центра за живе језике, расписује позив за учеснике. Заинтересовани кандидати могу се пријавити путем формулара који је доступан овде. Молимо Вас да пре пријављивања прочитате детаљан опис радионице и услове за учешће.

Рок за пријаве је 30. новембар до краја дана.

Како је укупан број места ограничен, за учеснике из сваке од држава чланица (укључујући Србију) на располагању је по једно место. Избор представника из Србије вршиће се на основу професионалног искуства и плана дисеминације информација стечених учешћем на догађају које заинтересовани опишу кроз пријавни формулар.

Циљ овог догађаја је испитивање и ревидирање нових ресурса који су осмишљени са циљем да усмере већу пажњу на образовање које је језички осетљиво у садржају планова и програма и њиховом спровођењу и у модулима у склопу иницијалног образовања наставника и обука на радном месту.

Позив је намењен:

 • едукаторима наставника који раде на различитим нивоима образовања и са наставницима различитих предмета;
 • креаторима планова и програма наставе и учења за иницијално образовање наставника и онима који надгледају и прате обуке наставника на радном месту.

Потребна искуства и компетенције за учешће на радионици

Учесници радионице треба да имају скорашње или актуелно искуство као едукатори наставника као и да својим радом доприносе осмишљавању и ревизији програма и модула у области образовања наставника. Такође, треба да покажу интересовање за планирање образовања наставника које је језички осетљиво како кроз језичке тако и нејезичке предмете, као и да познају европске инструменте или да желе да се упознају са европским инструментима који се тичу образовања наставника и наставничких компетенција.

Пре радионице, од учесника се очекује се упознају са активностима или да испробају одређене активности у радним верзијама нових ресурса, као и да припреме повратне информације о њима.

У току саме радионице, учесници ће разговарати о новим ресурсима, давати предлоге за њихово унапређивање и предлагати нове ресурсе. Такође ће делити своја знања како би допринели изградњи добрих језички осетљивих и вишејезичних пракси у области образовања наставника како за актуелне тако и будуће наставнике различитих предмета.

Након радионице, учесници ће учествовати у испробавању, даљем развоју и дисеминацији нових ресурса у свом контексту.

Радни језици радионице су енглески и немачки, и потребно је да језички ниво учесника буде најмање Ц1. Биће обезбеђен симултани превод са једног језика на други.

Уколико имате питања везана за попуњавање пријаве или догађај, можете нам се обратити путем имејл адресе: jezici@tempus.ac.rs.

Радионица ECML-a: „CLIL у језицима који нису енглески – Успешан прелаз кроз образовне нивое” 

У оквиру четворогодишњег програма „Покретање иновација у настави и учењу језика: променљиви контексти, компетенције у развоју” (енгл. Inspiring innovation in language education: changing contexts, evolving competences), Европски центар за живе језике у Грацу (ECML) организује радионицу под називом „CLIL у језицима који нису енглески – Успешан прелаз кроз образовне нивое” (енгл: CLIL in languages other than English – Successful transitions across educational stages) која ће се одржати16. и 17. новембра 2022. године у Грацу. 

Овом приликом, Фондација Темпус као контакт тачка за активности Европског центра за живе језике, расписује позив за учеснике. Заинтересовани кандидати могу се пријавити путем формулара који је доступан овде. Молимо Вас да пре пријављивања прочитате детаљан опис радионице и услове за учешће.  

Рок за пријаве је 10. август до краја дана. 

Како је укупан број места ограничен, за учеснике из сваке од држава чланица (укључујући Србију) на располагању је по једно место. Избор представника из Србије вршиће се на основу професионалног искуства и плана дисеминације информација стечених учешћем на догађају које заинтересовани опишу кроз пријавни формулар. 

Циљ овог догађаја је да се учесници упознају са концептима у области CLIL-а у језицима који нису енглески са посебним освртом на прелаз између образовних нивоа и да представи и оцени релевантне алате које је развио пројектни тим који се бави овом темом у оквиру Центра. На радионици ће се обрађивати релевантни материјали које је развила мрежа од осам радних група. Материјали обухватају сценарије за даљи развој наставних планова и програма и образовања за наставнички позив, наставне материјале који се темеље и на Заједничком референтном оквиру за језике, примере и предлоге за успостављање сарадње између школа, наставника и ученика на различитим нивоима образовања.  

Позив је намењен

 • доносиоцима одлука у области наставе и учења језика;  
 • креаторима наставних планова и програма;  
 • едукаторима наставника; 
 • креаторима наставних материјала; 
 • наставницима. 

Право учешћа имају стручњаци који се баве језицима који нису енглески или другим предметима. Предност ће имати учесници са искуством у области CLIL-а у језицима који нису енглески. 

Пре радионице, од учесника се очекује да прочитају опис пројекта и речник појмова на веб-сајту и прокоментаришу их, на Padlet-у поделе своја искуства у вези са прелазом кроз образовне нивое када је реч о CLIL-у у језицима који нису енглески и назначе ако желе да укратко представе своја искуства у радним групама током радионице.   

У току саме радионице учесници ће се упознати са водећим принципима који се тичу CLIL-а у језицима који нису енглески и одговарајућим препорукама за различите образовне нивое који представљају резултат пројекта. Такође ће бити позвани да преведу ове принципе и препоруке на свој матерњи језик. Потом ће се упознати са материјалима које су креирале радне групе и изнети коментаре везане за њих, а представиће и своја искуства у вези са прелазом кроз образовне нивое када је реч о CLIL-у у језицима који нису енглески. На крају ће бити спроведена евалуација радионице. 

Након радионице, учесници који то желе могу да на веб-сајт пројекта поставе сценарије, примере наставних материјала и видео-снимке везане за свој контекст, као и да преведу одабране материјале како би их учинили доступнијим колегама у својој земљи. 

Радни језици радионице су енглески и француски, и потребно је да језички ниво учесника буде најмање на нивоу Ц1. Биће обезбеђен симултани превод са једног језика на други. 

Уколико имате питања везана за попуњавање пријаве или догађај, можете нам се обратити путем имејл адресе: jezici@tempus.ac.rs

Летња академија за едукаторе наставника језика Европског центра за живе језике у Грацу

У оквиру свог двогодишњег програма „Покретање иновација у настави и учењу језика: променљиви контексти, компетенције у развоју” (Inspiring innovation in language education: changing contexts, evolving competences), Европски центар за живе језике у Грацу организује „Летњу академију за едукаторе наставника језика” (енгл: Summer Academy for teacher educators working in the field of languages) која ће се одржати од 4 до 8. јула 2022. године у Грацу.  

Овом приликом, Фондација Темпус као контакт тачка за активности Европског центра за живе језике, расписује позив за учеснике. Заинтересовани кандидати могу се пријавити путем формулара који се налази овде

Рок за пријаве продужен је до 08. маја 2022. до краја дана.

Укупан број учесника је ограничен. Избор представника из Србије вршиће се на основу професионалног искуства, плана дисеминације информација стечених учешћем на догађају, познавања страних језика као и релевантних референци које заинтересовани опишу кроз пријавни формулар. Коначну одлуку о учешћу номинованог кандидата из Србије доноси Центар за живе језике у Грацу.  

Учешће на догађају је бесплатно. Изабраном кандидату Европски центар за живе језике покрива трошкове пута, али учесници сами покривају трошкове боравка у Грацу и у обавези су да присуствују свим данима овог једнонедељног догађаја.  

Циљ догађаја је да окупи стручњаке који раде у области образовања будућих наставника језика и да унапреди њихове вештине како би могли да пруже подршку професионалном развоју наставника да одговоре на сложене језичке потребе данашњих ученика. 

Летња академија ће учесницима обезбедити прилику да обједине искуства са колегама широм Европе и да сагледају и преиспитају начине на које образују наставнике језика из једне транснационалне перспективе. На догађају ће се обрађивати актуелна питања у области образовања наставника језика и теме у вези са принципима језичких политика Савета Европе и Европске комисије. 

Номиновани учесници могу бити едукатори наставника који раде у области језичког образовања и то: 

 • запослени на високошколским институцијама (предавачи, едукатори наставника, итд.) који су укључени у иницијално образовање наставника језика, 
 • просветни инспектори, 
 • ментори који прате будуће наставнике језика током стицања квалификација, 
 • искусни наставници или запослени на високошколским институцијама који су укључени у активности професионалног развоја наставника језика на радном месту,   
 • едукатори наставника који се баве истраживањем у области језичког образовања,  
 • председници удружења наставника језика.

На позив се могу пријавити како кандидати који су искусни едукатори наставника језика тако и они који су на почетку каријере у овој области. И једни и други морају показати велику посвећеност образовању наставника. На пример, они су укључени или теже да се укључе у иновативне пројекте, истраживања, реформе, и то тако што их предводе. Од кандидата се очекује да деле информације о резултатима овог догађаја и да након догађаја иницирају мере које ће допринети образовању наставника на институционалном нивоу, а пожељно и на регионалном или националном нивоу.   

За сва додатна питања која се тичу пријаве или саме радионице можете нас контактирати путем имејла office@tempus.ac.rs