Одржана радионица RELANG Европског центра за живе језике

Ресурси Европског центра за живе језике за подршку онлајн настави језика

Велики број школа је због проглашене пандемије затворен, а настава се широм Европе одвија искључиво онлајн. За многе наставнике је овакав начин подучавања новина и они се суочавају са низом недоумица. Европски центар за живе језике Савета Европе (ECML) помаже наставницима да одговоре на овакве изазове стављајући им на располагање ресурсе и алате за онлајн наставу, развијене у оквиру два пројекта ове организације – Digital literacy for the teaching and learning of languages (e-lang) и Use of ICT in support of language teaching and learning (ICT-REV). Ови ресурси су веома корисни не само у тренутној ситуацији, већ и за укључивање дигиталне компоненте у редовну наставу језика.

Новообјављени веб-сајт пројекта e-lang на енглеском и француском језику садржи ресурсе за подршку дигиталној писмености у настави и учењу језика, а резултат је ECML-овог програма „Језици у срцу учења“ (Languages at the heart of learning).

На веб-сајту се налазе разноврсни ресурси намењени наставницима језика, едукаторима наставника и истраживачима. Они омогућавају да настава, уз коришћење нових технологија, обухвати и интерактивне и когнитивне аспекте у циљу развијања комуникационих, језичких и интеркултуралних вештина. Поред низа ресурса, на веб-сајту пројекта e-lang такође је доступан снимак вебинара на тему аутономије у учењу језика, аутентичних задатака из свакодневног живота и дигиталних алата који се могу користити у ове сврхе.

Пројекат ICT-REV бави се применом педагошких принципа приликом употребе технологије у настави језика и пружа подршку за успешно коришћење ИКТ ресурса који доприносе квалитету наставе и учења језика. Резултат овог пројекта је база ИКТ алата и бесплатних ресурса.

Пројектни тим ICT-REV недавно је одржао онлајн радионицу на тему наставе језика у дигиталном окружењу у којој су дати примери коришћења технологије у сврху унапређења интерактивности у онлајн настави језика. На радионици је такође представљена база ИКТ ресурса са освртом на конкретну примену алата. Снимак радионице доступан је на енглескомфранцуском и немачком језику.

Конференција “Languages at the heart of learning: 25 years of inspiring innovation”

Европски центар за живе језике Савета Европе организовао је 5. и 6. децембра међународну конференцију у Грацу поводом 25 година рада и 70. годишњице Савета Европе.

Поред изазова у језичким политикама и доприноса ECML-а у области учења језика, на догађају су представљени и резултати пројеката спроведених под окриљем ECML-а и њихова примена у пракси. Једна од тема првог дана конференције била је улога квалитетног образовања у области језика у подстицању демократске културе. Такође је дискутовано о главним новинама у језичким политикама изложеним у Препоруци Парламентарне скупштине Савета Европе о очувању и промовисању знаковних језика у Европи и у Препоруци Савета Европске уније о свеобухватном приступу настави и учењу језика, а било је речи и о улози Европског центра за живе језике у повезивању политика, истраживања, образовања наставника и праксе.

Другог дана су одржана два паралелна догађаја. Један је био посвећен политикама, образовању наставника и пракси у учионици у области знаковних језика, као и кључним инструментима Савета Европе за наставу и учење знаковних језика. На другом догађају су представљени главни резултати текућег програма Европског центра за живе језике, искуства и примери добре праксе са разноврсних обука спроведених у земљама чланицама. Организован је рад у групама везан за пројекте из девет тематских области експертизе ECML-а.

Снимци са првог и другог дана конференције доступни су на веб-страници Европског центра за живе језике.