Радионица CEFR Companion Volume implementation toolbox Европског центра за живе језике у Грацу

У оквиру свог двогодишњег програма Покретање иновација у настави и учењу језика: променљиви контексти, компетенције у развоју (Inspiring innovation in language education: changing contexts, evolving competences), Европски центар за живе језике у Грацу организује другу радионицу под називом Смернице за спровођење Заједничког референтног оквира за живе језике (енгл: CEFR Companion Volume implementation toolbox) која ће се одржати 14. и 15. септембра 2021. године. Планирано је да се радионица одржи у Грацу уколико епидемиолошка ситуација дозволи и путовање учесника буде могуће. У супротном, радионица ће се одржати онлајн или у комбинованом облику – делом онлајн, а делом уживо. Више о самом догађају, доступно је на страници Европског центра за живе језике.

Овом приликом, Фондација Темпус као контакт тачка за активности Европског центра за живе језике, расписује позив за учеснике. Заинтересовани кандидати могу се пријавити путем формулара који је доступан овде до 17. јуна до краја дана. Како је укупан број места ограничен, за учеснике из сваке од држава чланица (укључујући Србију) на располагању је по једно место. Избор представника из Србије вршиће се на основу професионалног искуства и плана дисеминације информација стечених учешћем на догађају које заинтересовани опишу кроз пријавни формулар.

Позив је намењен наставницима и едукаторима који учествују у образовању будућих наставника, као и ауторима наставних планова и програма и тестова у области наставе језика на нивоу стручног или високог образовања.

Догађај је намењен заинтересованим наставницима који имају искуство у једној или више следећих области:

  • Настава језика и тестирање у стручном или високом образовању;
  • Образовање наставника односно професионални развој;
  • Настава језика која је заснована на приступу који подразумева активно учешће и усмереност на задатке;
  • Спровођење Заједничког референтног оквира за живе језике (енгл. CEFR).

Пре, током и након радионице, очекује се активно учешће и сарадња свих одабраних учесника што, између осталог, укључује пружање повратне информације о активностима на радионици, пројекту у оквиру којег се радионица спроводи, давање сугестија за побољшање материјала који су развијени у оквиру пројекта, учешће у састављању материјала током радионице као и попуњавање упитника након спроведених активности.

Радни језици радионице су енглески и француски, а биће обезбеђен и симултани превод са једног језика на други језик.

У случају питања поводом попуњавања пријаве или о самој радионици, можете нам се обратити путем имејл адресе: office@tempus.ac.rs.

Пакет смерница за подршку језицима на којима се одвија настава у школама

Европски центар за живе језике у Грацу објавио је тројезични вебсајт на енглеском, немачком и француском под називом „Пакет смерница за подршку језицима на којима се одвија настава у школама“ (енгл. A roadmap for schools to support the language(s) of schooling), резултата програма у овом центру који се зове Languages at the heart of learning (2016–2019).

На сајту се налазе три алата који могу да помогну школама да развију језичке и вештине критичког размишљања које су неопходне свим ученицима, не само на језику на којем се одвија настава већ у оквиру свих предмета. То су: алат за самооцењивање, база података од 80 примера добре праксе из Европе и пакет за координаторе.

Алат за самооцењивање могу користити школе како би анализирале и унапредиле однос према језицима на којима се одвија настава. Састоји се од онлајн упитника који обухвата девет тематских области и намењен је различитим интересним странама у образовању –  директори школа, наставници, ненаставно особље, ученици и родитељи. Овај алат такође обухвата и евалуацију резултата упитника како би се утврдиле потенцијалне разлике у ставовима интересних група и како би се промишљала ситуација у школама.

Претражива База обухвата 80 примера добрих пракси из Европе који се могу прилагођавати различитим језичким контекстима. Њен циљ је да одговори на појединачне потребе школа и да инспирише школе, а уједно и да им помогне да направе свеобухватну стратегију према потребама које су идентификоване у претходно описаном процесу самооцењивања.

Пакет за координаторе састоји се од документа, детаљних упутстава и материјала који школама могу да олакшају процес имплементације поменутих смерница. Неки од тих докумената односе се на приказ смерница и дају упутства како изабрати координатора и који су кораци које он треба да следи у процесу имплементације смерница, како да укључите партнере, како да комуницирате са родитељима, пример извештаја за школе, материјале за визуелни идентитет итд.

Сви кључни појмови који су у вези са поменутим смерницама као и списак девет тематских области на које се односе могу се наћи овде.

Одржана онлајн радионица „Компетенције наставника језика”

Одржана радионица RELANG Европског центра за живе језике

Ресурси Европског центра за живе језике за подршку онлајн настави језика

Велики број школа је због проглашене пандемије затворен, а настава се широм Европе одвија искључиво онлајн. За многе наставнике је овакав начин подучавања новина и они се суочавају са низом недоумица. Европски центар за живе језике Савета Европе (ECML) помаже наставницима да одговоре на овакве изазове стављајући им на располагање ресурсе и алате за онлајн наставу, развијене у оквиру два пројекта ове организације – Digital literacy for the teaching and learning of languages (e-lang) и Use of ICT in support of language teaching and learning (ICT-REV). Ови ресурси су веома корисни не само у тренутној ситуацији, већ и за укључивање дигиталне компоненте у редовну наставу језика.

Новообјављени веб-сајт пројекта e-lang на енглеском и француском језику садржи ресурсе за подршку дигиталној писмености у настави и учењу језика, а резултат је ECML-овог програма „Језици у срцу учења“ (Languages at the heart of learning).

На веб-сајту се налазе разноврсни ресурси намењени наставницима језика, едукаторима наставника и истраживачима. Они омогућавају да настава, уз коришћење нових технологија, обухвати и интерактивне и когнитивне аспекте у циљу развијања комуникационих, језичких и интеркултуралних вештина. Поред низа ресурса, на веб-сајту пројекта e-lang такође је доступан снимак вебинара на тему аутономије у учењу језика, аутентичних задатака из свакодневног живота и дигиталних алата који се могу користити у ове сврхе.

Пројекат ICT-REV бави се применом педагошких принципа приликом употребе технологије у настави језика и пружа подршку за успешно коришћење ИКТ ресурса који доприносе квалитету наставе и учења језика. Резултат овог пројекта је база ИКТ алата и бесплатних ресурса.

Пројектни тим ICT-REV недавно је одржао онлајн радионицу на тему наставе језика у дигиталном окружењу у којој су дати примери коришћења технологије у сврху унапређења интерактивности у онлајн настави језика. На радионици је такође представљена база ИКТ ресурса са освртом на конкретну примену алата. Снимак радионице доступан је на енглескомфранцуском и немачком језику.

Конференција “Languages at the heart of learning: 25 years of inspiring innovation”

Европски центар за живе језике Савета Европе организовао је 5. и 6. децембра међународну конференцију у Грацу поводом 25 година рада и 70. годишњице Савета Европе.

Поред изазова у језичким политикама и доприноса ECML-а у области учења језика, на догађају су представљени и резултати пројеката спроведених под окриљем ECML-а и њихова примена у пракси. Једна од тема првог дана конференције била је улога квалитетног образовања у области језика у подстицању демократске културе. Такође је дискутовано о главним новинама у језичким политикама изложеним у Препоруци Парламентарне скупштине Савета Европе о очувању и промовисању знаковних језика у Европи и у Препоруци Савета Европске уније о свеобухватном приступу настави и учењу језика, а било је речи и о улози Европског центра за живе језике у повезивању политика, истраживања, образовања наставника и праксе.

Другог дана су одржана два паралелна догађаја. Један је био посвећен политикама, образовању наставника и пракси у учионици у области знаковних језика, као и кључним инструментима Савета Европе за наставу и учење знаковних језика. На другом догађају су представљени главни резултати текућег програма Европског центра за живе језике, искуства и примери добре праксе са разноврсних обука спроведених у земљама чланицама. Организован је рад у групама везан за пројекте из девет тематских области експертизе ECML-а.

Снимци са првог и другог дана конференције доступни су на веб-страници Европског центра за живе језике.