Evropski dan jezika 2023. godine

Evropski dan jezika je inicijativa čiji je cilj promovisanje učenja jezika a koju je u saradnji sa Evropskom komisijom pokrenuo Savet Evrope 2001. godine. Od tada se ovaj dan obeležava širom Evrope 26. septembra svake godine.

Evropski dan jezika namenjen je svima koji žele da se uključe, bez obzira na uzrast. Ovaj dan mogu proslavljati učenici, nastavnici, škole i druge ustanove, učešćem u već postojećem događaju ili organizovanjem sopstvenih aktivnosti.

Nastavnicima koji žele da proslave ovaj dan sa svojim učenicima, na veb-sajtu Evropskog dana jezika dostupne su raznovrsne jezičke igre i aktivnosti. Zadaci su prilagođeni različitim uzrastima i nivoima znanja i dostupni su na raznim jezicima. Pored aktivnosti od prošlih godina – Priručnik jezičkih izazova za tajne agente, Larino jezičko putovanje Evropom, Gde se nalazim? i Pitanja o jezicima koja se nikada niste usudili da postavite – na sajtu ima i novih aktivnosti. Ove godine možete da sa Larom istražujete svet regionalnih i manjinskih jezika, otkrijete zanimljivosti o najrazličitijim jezicima uz poster 20 novih stvari koje možda niste znali o svetu jezika, date svoj doprinos Višejezičnoj knjizi šala koja će biti objavljena posle Evropskog dana jezika, oprobate se u izgovaranju brzalica na više jezika i istražite reči koje su obeležile ovu godinu u zemljama širom Evrope. Takođe vas pozivamo da se uključite u dve nove inicijative – Jezici u mojoj učionici/školi, u kojoj nastavnici mogu da sa svojim učenicima naprave poster sa jezicima koji su prisutni u školi ili učionici i učestvuju u takmičenju za najkreativniji poster; i Lepota jezika, gde je potrebno snimiti kratak video u kojem ćete podeliti neki zanimljiv izraz na svom jeziku i ispričati priču/anegdotu vezanu za taj izraz. Ukoliko želite dodatno da se inspirišete, ovde možete pronaći dvadeset izdvojenih ideja za obeležavanje Evropskog dana jezika. Takođe možete da sa učenicima učestvujete na konkursu za dizajniranje zvanične majice Evropskog dana jezika.

U cilju promovisanja događaja, svi zainteresovani mogu uneti aktivnosti koje planiraju da sprovedu u kalendar događaja na sajtu Evropskog dana jezika i pogledati kako će se ovaj dan proslavljati širom Evrope.

Savet Evrope i Evropski centar za žive jezike i ove godine za Evropski dan jezika obezbeđuju određenu količinu promotivnih materijala – narukvica, nalepnica, olovaka i bukmarkera. Fondacija Tempus, kao nacionalna kontakt tačka za ovu inicijativu, poziva sve zainteresovane nastavnike koji nameravaju da obeleže ovaj dan sa svojim učenicima da popune zahtev za dobijanje promotivnih materijala najkasnije do 5. jula 2023. godine. Zbog ograničene količine raspoloživih materijala, zahtevi će biti razmatrani na osnovu sadržaja prijave.

Za dobijanje materijala je takođe neophodno uneti planirane aktivnosti u kalendar događaja na sajtu Evropskog dana jezika najkasnije do 31. avgusta 2023. Svi prijavljeni će polovinom septembra dobiti obaveštenje o statusu zahteva.

Ključni podaci o nastavi jezika u školama u Evropi – objavljen izveštaj mreže Eurydice

Mreža Eurydice, koja pruža informacije o obrazovnim sistemima i politikama u Evropi i u čijem radu učestvuje i Fondacija Tempus kao nacionalna agencija, objavila je novi izveštaj o ključnim podacima o nastavi jezika u školama u Evropi. U narednom periodu ovaj izveštaj biće preveden i na srpski jezik.

Mozaik evropskih jezika obuhvata ne samo zvanične jezike zemalja, već i regionalne i manjinske jezike koji se vekovima koriste na području Evrope, kao i jezike koje su doneli migranti. Podrška jezičkoj raznolikosti i promovisanje učenja jezika predstavljaju trajnu politiku Evropske unije.

Publikacija „Ključni podaci o nastavi jezika u školama u Evropi“ iz 2023. godine predstavlja peto izdanje ovog izveštaja. Kao što je bio slučaj i u prethodnim izdanjima, cilj novog izveštaja je davanje doprinosa praćenju razvoja politika koje se tiču nastave (stranih) jezika u  školama u Evropi.

Ovaj izveštaj sadrži 51 indikator i oni obuhvataju širok opseg tema vezanih za politike u oblasti (stranih) jezika na nivou EU i na nacionalnom nivou. Podaci mreže Eurydice dopunjeni su podacima Evrostata i onima iz dva međunarodna istraživanja koje je sprovela Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD): Međunarodnog programa procene učeničkih postignuća (PISA) iz 2018. godine i Međunarodnog istraživanja o nastavi i učenju (TALIS) iz 2018. godine.

 

Neki od ključnih nalaza

 • Kada se uporedi sa periodom od skoro pre dve decenije, učenici u nižim i višim razredima osnovnog obrazovanja počinju da uče strane jezike sve više na mlađem uzrastu.
 • Učenje drugog stranog jezika obično počinje u višim razredima osnovnog obrazovanja.
 • U nekim zemljama učenje dva jezika je pre pravo nego obaveza.
 • Između 2013. i 2020, na nivou EU, jedva da je bilo promena u procentu učenika koji uče najmanje dva strana jezika u višim razredima osnovnog obrazovanja.
 • Učenici u stručnom obrazovanju i obukama (SOO) nemaju iste prilike kao njihovi vršnjaci u opštem obrazovanju da uče dva strana jezika.
 • U skoro svim evropskim zemljama engleski je jezik koji uči najveći broj učenika tokom osnovnog i srednjeg obrazovanja.
  • Između 2013. i 2020. broj učenika koji uče engleski znatno se povećao u osnovnom obrazovanju.
 • Tokom 2020, na nivou EU, francuski i nemački bili su najpopularniji izbor za drugi strani jezik.
 • Tokom 2020, drugi strani jezici pored engleskog, francuskog, nemačkog i španskog mnogo manje su se učili u Evropi.
 • U mnogim zemljama, regionalni jezici ili jezici manjina i klasični jezici takođe se pojavljuju u planovima nastave i učenja.
 • Od učenika se očekuje da dostignu nivo B2 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike (engl. CEFR) u prvom stranom jeziku do kraja srednjeg obrazovanja opšteg usmerenja. Na nivou EU, transnacionalna mobilnost za više od jednog nastavnika stranog jezika od četiri nastavnika podržana je kroz neki od EU programa.

Događaji povodom Evropskog dana jezika

Povodom Evropskog dana jezika, koji se proslavlja od 2001. godine na inicijativu Saveta Evrope u saradnji sa  Evropskom komisijom, Dečji kulturni centar Beograd u okviru programa Međunarodni klub prijateljstva, pod pokroviteljstvom EUNIC Cluster, Saveta Evrope, EU info centra i Gradske uprave grada Beograda, organizuje program za decu i mlade u ponedeljak, 26. septembra, od 11 do 14 časova, na Trgu republike.

Program će otvoriti Adrijan Fajks, predsednik EUNIC Cluster i Dragan Marić, direktor Dečjeg kulturnog centra Beograd. Pesmom dece iz Hora Dečjeg kulturnog centra Beograd i dece iz OŠ ,,Sveti Sava” iz Mladenovca počeće svečanost posvećena obeležavanju Evropskog dana jezika, koji se proslavlja u svim državama Evrope.

Najmlađi posetioci imaće priliku da se na štandovima ambasada i kulturnih centara upoznaju sa kulturama i jezicima različitih evropskih zemalja, uživaju u poslasticama ali i da učestvuju u nagradnom kvizu i tako provere svoje znanje. Ovogodišnji učesnici svečanosti su Ambasada Finske, Ambasada Kraljevine Danske, Ambasada Slovenije, Ambasada Švedske, Ambasada Rumunije, Ambasada Portugala, Ambasada Ukrajine, Ambasada Belgije, Ambasada Holandije, Italijanski institut za kulturu, Francuski institut, Institut Junus Emre, Gete institut, Austrijski institut, Fondacija Tempus, EU info centar, Savet Evrope i Dečji kulturni centar Beograd.

Evropski dan jezika je inicijativa koju je u saradnji sa Evropskom komisijom pokrenuo Savet Evrope 2001. godine. Od tada se ovaj dan obeležava širom Evrope 26. septembra svake godine. Evropski dan jezika namenjen je svima koji žele da se uključe, bez obzira na uzrast.

Obeležavanjem Evropskog dana jezika Savet Evrope ohrabruje svih 700 miliona Evropljana, građana 46 država članica, da uče jezike bez obzira na godine i okruženje. Verujući da je jezička raznolikost način za postizanje većeg stepena međukulturološkog razumevanja i važna komponenta bogatog kulturološkog nasleđa našeg kontinenta, Savet Evrope promoviše višejezičnost u celoj Evropi. U cilju promovisanja događaja, svi zainteresovani mogu uneti aktivnosti koje planiraju da sprovedu u kalendar događaja na sajtu Evropskog dana jezika i pogledati kako će se ovaj dan proslavljati širom Evrope.

Fondacija Tempus je nacionalna kontakt tačka za ovu inicijativu u Srbiji. Sve informacije, kao i resurse i interaktivne igre za nastavnike i učenike, možete pronaći na zvaničnom sajtu Evropskog dana jezika, a možete poslati i upit putem imejla na adresu jezici@tempus.ac.rs.

Onlajn kurs Uključivanje neizvornih govornika jezika u naše učionice Platforme School Education Gateway

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da će na platformi School Education Gateway – Evropskoj onlajn platformi za školsko obrazovanje od 4. do 20. jula 2022. godine biti otvoren onlajn kurs Uključivanje neizvornih govornika jezika u naše učionice(engl. Engaging Non-Native Language Speakers in Our Classroom). Ciljevi kursa su podsticanje višejezičnosti u školi i unapređenje nivoa znanja maternjeg jezika učenika.

Svi zainteresovani mogu se registrovati na kurs putem linka: https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy/catalogue/detail.cfm?id=278527

Evropski dan jezika 2022. godine

Evropski dan jezika je inicijativa čiji je cilj promovisanje učenja jezika a koju je u saradnji sa Evropskom komisijom pokrenuo Savet Evrope 2001. godine. Od tada se ovaj dan obeležava širom Evrope 26. septembra svake godine.

Evropski dan jezika namenjen je svima koji žele da se uključe, bez obzira na uzrast. Ovaj dan mogu proslavljati učenici, nastavnici, škole i druge ustanove, učešćem u već postojećem događaju ili organizovanjem sopstvenih aktivnosti.

Nastavnicima koji žele da proslave ovaj dan sa svojim učenicima, na veb-sajtu Evropskog dana jezika dostupne su raznovrsne jezičke igre i aktivnosti. Tu možete pronaći jezičke izazove za tajne agente u vidu elektronske knjižice i aplikacije za mobilni telefon. Ovi izazovi učenicima pružaju priliku da rešavaju autentične svakodnevne komunikacione zadatke u učionici ili izvan nje. Zadaci su prilagođeni različitim uzrastima i nivoima znanja i dostupni su na raznim jezicima. Deca koja žele da istraže sličnosti i razlike između evropskih jezika i otkriju neke zanimljivosti, mogu da krenu na jezičko putovanje uz knjižicu Larino jezičko putovanje Evropom. Tokom leta se planira postavljanje novih sadržaja na veb-sajt, pa će nastavnici i učenici između ostalog tu moći da otkriju značenje čuvenih citata, igraju igru „Gde se nalazim?“ i pronađu odgovore na „Pitanja o jezicima koja se nikada niste usudili da postavite“.      

U cilju promovisanja događaja, svi zainteresovani mogu uneti aktivnosti koje planiraju da sprovedu u kalendar događaja na sajtu Evropskog dana jezika i pogledati kako će se ovaj dan proslavljati širom Evrope. Savet Evrope i Evropski centar za žive jezike i ove godine za Evropski dan jezika obezbeđuju određenu količinu promotivnih materijala – narukvica, nalepnica i olovki. Fondacija Tempus, kao nacionalna kontakt tačka za ovu inicijativu, poziva sve zainteresovane nastavnike koji nameravaju da obeleže ovaj dan sa svojim učenicima da popune zahtev za dobijanje promotivnih materijala najkasnije do 5. jula 2020. godine. Zbog ograničene količine raspoloživih materijala, zahtevi će biti razmatrani na osnovu sadržaja prijave. Za dobijanje materijala je takođe neophodno uneti planirane aktivnosti u kalendar događaja na sajtu Evropskog dana jezika najkasnije do 31. avgusta 2022. Svi prijavljeni će polovinom septembra dobiti obaveštenje o statusu zahteva.

Objavljen izveštaj o obrazovanju i obukama u Evropi za 2020. godinu – Education and Training Monitor

Evropska komisija je objavila godišnju publikaciju Education and Training Monitor za 2020. godinu.

U ovom izveštaju predstavlja se napredak u oblasti obrazovanja i obuka u evropskim obrazovnim sistemima. Izveštaj daje uvid u preduzete mere za rešavanje različitih pitanja koja se tiču obrazovanja a deo su procesa Evropskog semestra. U Izveštaju su dati predlozi za reforme politika koje mogu da mogu da obezbede da sistemi obrazovanja i obuka pomnije prate potrebe društva i tržišta. Izveštaj takođe identifikuje kuda treba usmeriti sredstva EU za obrazovanje, obuke i veštine kroz višegodišnji finansijski okvir. Izveštaj sadrži uporednu analizu podataka kao i 27 detaljnih izveštaja za svaku zemlju.

Ovogodišnje izdanje Izveštaja je poslednje u strateškom okviru za evropsku saradnju u oblasti obrazovanja i obuka – Obrazovanje i obuke 2020. Evropske zemlje postigle su ogroman napredak u pogledu povećanja učešća u obrazovanju od osnivanja EU standarda 2009. godine.

Glavna tema Izveštaja za 2020. godinu su digitalno obrazovanje i digitalne kompetencije, kao i uticaj zatvaranja škola i učenja na daljinu usled situacije nastale zbog pandemije virusa korona. Oko 20% petnaestogodišnjaka širom Evrope i dalje je u riziku od siromaštva usled nejednakih obrazovnih prilika, jer ne poseduju osnovne veštine koje se tiču jezičke pismenosti i matematike kao ni dovoljno znanje iz prirodnih nauka.

U nastavku se nalaze dokumenti vezani za publikaciju Education and Training Monitor 2020.

Izveštaj Education and Training Monitor 2020 možete pogledati ovde.

Sažeti prikaz izveštaja možete pogledati ovde.

Grafički prikaz podataka možete pogledati ovde.

Izveštaje po zemljama možete pogledati ovde.

Onlajn konferencija povodom Evropskog dana jezika

Objavljen izveštaj o obrazovanju i obukama u Evropi za 2019. godinu – Education and Training Monitor

Evropska komisija je objavila godišnju publikaciju Education and Training Monitor za 2019. godinu.

U ovom izveštaju predstavlja se napredak u oblasti obrazovanja i obuke u evropskim obrazovnim sistemima. Prikazani su najnoviji podaci, izveštaji i studije, kao i primeri političkih mera u zemljama Evropske unije. Izveštaj sadrži uporednu analizu podataka kao i 28 detaljnih izveštaja za svaku zemlju.

Nastavnici, koji u školskoj sredini imaju najveći uticaj na učenje kod učenika, glavna su tema izveštaja za 2019. godinu. Predstavljeni su zajednički izazovi sa kojima se zemlje EU suočavaju – kako privući i zadržati najstručnije nastavnike.

U ovom izveštaju se analiziraju ciljevi i referentne vrednosti ustanovljeni u strateškom okviru Obrazovanje i obuke 2020. (ET 2020), koji se odnose na sledeće aspekte: učešće u predškolskom vaspitanju i obrazovanju; rano napuštanje školovanja; postignuća u tercijarnom obrazovanju; nedovoljna razvijenost osnovnih veština; stopa zapošljavanja diplomiranih studenata; obrazovanje odraslih; i mobilnost u visokom obrazovanju. Takođe se analiziraju podaci za preduzetničko obrazovanje, digitalno obrazovanje i višejezičnost, kao i državna ulaganja u obrazovanje i obuke.

U nastavku se nalaze dokumenti vezani za publikaciju Education and Training Monitor 2019.

Izveštaj Education and Training Monitor 2019

Sažeti prikaz izveštaja

Grafički prikaz podataka

Izveštaji po zemljama