Кључни подаци о настави језика у школама у Европи – објављен извештај мреже Eurydice

Мрежа Eurydice, која пружа информације о образовним системима и политикама у Европи и у чијем раду учествује и Фондација Темпус као национална агенција, објавила је нови извештај о кључним подацима о настави језика у школама у Европи. У наредном периоду овај извештај биће преведен и на српски језик.

Мозаик европских језика обухвата не само званичне језике земаља, већ и регионалне и мањинске језике који се вековима користе на подручју Европе, као и језике које су донели мигранти. Подршка језичкој разноликости и промовисање учења језика представљају трајну политику Европске уније.

Публикација „Кључни подаци о настави језика у школама у Европи“ из 2023. године представља пето издање овог извештаја. Као што је био случај и у претходним издањима, циљ новог извештаја је давање доприноса праћењу развоја политика које се тичу наставе (страних) језика у  школама у Европи.

Овај извештај садржи 51 индикатор и они обухватају широк опсег тема везаних за политике у области (страних) језика на нивоу ЕУ и на националном нивоу. Подаци мреже Eurydice допуњени су подацима Евростата и онима из два међународна истраживања које је спровела Организација за економску сарадњу и развој (OECD): Међународног програма процене ученичких постигнућа (PISA) из 2018. године и Међународног истраживања о настави и учењу (TALIS) из 2018. године.

 

Неки од кључних налаза

 • Када се упореди са периодом од скоро пре две деценије, ученици у нижим и вишим разредима основног образовања почињу да уче стране језике све више на млађем узрасту.
 • Учење другог страног језика обично почиње у вишим разредима основног образовања.
 • У неким земљама учење два језика је пре право него обавеза.
 • Између 2013. и 2020, на нивоу ЕУ, једва да је било промена у проценту ученика који уче најмање два страна језика у вишим разредима основног образовања.
 • Ученици у стручном образовању и обукама (СОО) немају исте прилике као њихови вршњаци у општем образовању да уче два страна језика.
 • У скоро свим европским земљама енглески је језик који учи највећи број ученика током основног и средњег образовања.
  • Између 2013. и 2020. број ученика који уче енглески знатно се повећао у основном образовању.
 • Током 2020, на нивоу ЕУ, француски и немачки били су најпопуларнији избор за други страни језик.
 • Током 2020, други страни језици поред енглеског, француског, немачког и шпанског много мање су се учили у Европи.
 • У многим земљама, регионални језици или језици мањина и класични језици такође се појављују у плановима наставе и учења.
 • Од ученика се очекује да достигну ниво Б2 Заједничког европског референтног оквира за језике (енгл. CEFR) у првом страном језику до краја средњег образовања општег усмерења. На нивоу ЕУ, транснационална мобилност за више од једног наставника страног језика од четири наставника подржана је кроз неки од ЕУ програма.