Vebinar: Otvaranje konkursa za projekte Evropskog centra za žive jezike

Evropski centar za žive jezike (ECML) otvara konkurs za prijavu projektnih ideja i učešće u projektima za naredni program „Jezičko obrazovanje u srcu demokratije“ (engl. Language education at the heart of democracy). Novi program se odnosi na period 2024–2027. godine i zasniva se na prioritetima u jezičkom obrazovanju država članica Centra.

Tim povodom Centar organizuje vebinar kako bi se potencijalni učesnici konkursa i ostali zainteresovani upoznali sa konkursom. Na ovom jednočasovnom vebinaru biće zastupljene sledeće teme:

  • upoznavanje učesnika sa konkursom za projekte i sa novim programom;
  • isticanje najaktuelnijih izazova u jezičkom obrazovanju koji su proistekli iz nedavno sprovedenog istraživanja među kreatorima politika i stručnjacima u oblasti jezičkog obrazovanja;
  • informisanje učesnika kako da se uključe u naredni program Centra i predstavljanje različitih mogućnosti za uključivanje;
  • upoznavanje učesnika sa prednostima i izazovima koji se mogu javiti prilikom upravljanja projektom ili učešća u projektu Centra.

Događaj je namenjen stručnjacima u oblasti jezika koje zanima međunarodni kontekst jezičkog obrazovanja, nacionalnim kontakt tačkama za ECML i mrežama koje sarađuju sa Centrom.

Vebinar će biti održan na engleskom i francuskom jeziku, a svi zainteresovani mogu se prijaviti popunjavanjem kratkog formulara na sledećem linku.

Nakon ovog uvodnog vebinara, 12. juna održaće se još jedan vebinar koji će biti namenjen onima koji žele da se prijave na konkurs. Blagovremeno ćemo objaviti detaljnije informacije na sajtu jezici.obrazovanje.rs.