Објављен извештај „Преиспитивање језичког образовања након искуства са ковидом 19“

Европски центар за живе језике Савета Европе тежи да пронађе иновативне одговоре на изазове у језичком образовању засноване на истраживањима. Један од ових изазова је била пандемија ковида 19, чије ће се последице осећати још годинама. Један од одговора на овај изазов јесте публикација „Преиспитивање језичког образовања након искуства са ковидом 19“ (енгл. Rethinking language education after the experience of Covid), финални резултат иницијативе „Језичко образовање у светлу ковида 19: научене лекције и даљи кораци“ (енгл. Language education in the light of Covid: lessons learned and ways forward). Ову иницијативу је покренула асоцијација Eaquals, једна од чланица Форума мреже стручњака Европског центра за живе језике.

„Преиспитивање језичког образовања након искуства са ковидом 19“ не износи само промишљања о изазовима са којима смо се суочили и о развијеним приступима током пандемије, већ разматра и то како да стечене вештине и стечени увиди донесу значајне и дугорочне промене у настави и учењу језика. Извештај на енглеском језику доступан је на сајту Центра.

Стратешке смернице, које су саставни део ове публикације а доступне су и као засебан документ, засноване су на налазима из анкета са наставницима језика и ученицима о њиховим искуствима током пандемије ковида 19. Резултат су истраживања и консултација спроведених 2021. и 2022. године, а њихов циљ је да пруже подршку креаторима образовних политика и подстакну их на размишљање. Релевантне су и на нивоу установа, за оне који су задужени за надзор језичког образовања и управљање њиме, као и за образовање будућих и садашњих наставника.