Objavljen izveštaj „Preispitivanje jezičkog obrazovanja nakon iskustva sa kovidom 19“

Evropski centar za žive jezike Saveta Evrope teži da pronađe inovativne odgovore na izazove u jezičkom obrazovanju zasnovane na istraživanjima. Jedan od ovih izazova je bila pandemija kovida 19, čije će se posledice osećati još godinama. Jedan od odgovora na ovaj izazov jeste publikacija „Preispitivanje jezičkog obrazovanja nakon iskustva sa kovidom 19“ (engl. Rethinking language education after the experience of Covid), finalni rezultat inicijative „Jezičko obrazovanje u svetlu kovida 19: naučene lekcije i dalji koraci“ (engl. Language education in the light of Covid: lessons learned and ways forward). Ovu inicijativu je pokrenula asocijacija Eaquals, jedna od članica Foruma mreže stručnjaka Evropskog centra za žive jezike.

„Preispitivanje jezičkog obrazovanja nakon iskustva sa kovidom 19“ ne iznosi samo promišljanja o izazovima sa kojima smo se suočili i o razvijenim pristupima tokom pandemije, već razmatra i to kako da stečene veštine i stečeni uvidi donesu značajne i dugoročne promene u nastavi i učenju jezika. Izveštaj na engleskom jeziku dostupan je na sajtu Centra.

Strateške smernice, koje su sastavni deo ove publikacije a dostupne su i kao zaseban dokument, zasnovane su na nalazima iz anketa sa nastavnicima jezika i učenicima o njihovim iskustvima tokom pandemije kovida 19. Rezultat su istraživanja i konsultacija sprovedenih 2021. i 2022. godine, a njihov cilj je da pruže podršku kreatorima obrazovnih politika i podstaknu ih na razmišljanje. Relevantne su i na nivou ustanova, za one koji su zaduženi za nadzor jezičkog obrazovanja i upravljanje njime, kao i za obrazovanje budućih i sadašnjih nastavnika.