Prilika za praksu u Evropskom centru za žive jezike u Gracu

Fondacija Tempus, kao nacionalna kontakt tačka za aktivnosti Evropskog centra za žive jezike u Gracu, poziva sve zainteresovane iz Republike Srbije koji su nedavno diplomirali u oblastima vezanim za izučavanje jezika da se prijave za stručnu praksu. Šestomesečna praksa realizuje se u periodu od oktobra 2023.  do marta 2024. godine. Izabrani praktikanti živeće tokom ovog perioda u Gracu i obavljaće praksu u prostorijama Centra. Tokom boravka praktikanti će mesečno dobijati iznos od 720 evra za pokrivanje svih troškova.

Rok za prijave je 31. jul 2023. a prijavni formular nalazi se ovde.

Prilikom prijave, budući praktikanti treba da odaberu glavnu oblast u kojoj bi obavljali praksu: organizacija događaja i sastanaka, dokumentacija i izvori, održavanje veb-sajta Centra i finansije i opšta administracija. Detaljnije informacije koje obuhvataju opise ovih oblasti, kvalifikacije i veštine koje praktikant treba da poseduje i opise zadataka koje će raditi nalaze se ovde.

Ova praksa može biti dobra prilika za sve one koji su zainteresovani za jezičko obrazovanje i rad u međunarodnom kontekstu. Nekadašnji praktikanti Centra nastavili su karijeru u međunarodnim organizacijama poput Evropske komisije i Ujedinjenih nacija, kao i u nacionalnim ministarstvima obrazovanja, na univerzitetima ili u školama u Evropi.