Evropski dan jezika 2022. godine

Evropski dan jezika je inicijativa čiji je cilj promovisanje učenja jezika a koju je u saradnji sa Evropskom komisijom pokrenuo Savet Evrope 2001. godine. Od tada se ovaj dan obeležava širom Evrope 26. septembra svake godine.

Evropski dan jezika namenjen je svima koji žele da se uključe, bez obzira na uzrast. Ovaj dan mogu proslavljati učenici, nastavnici, škole i druge ustanove, učešćem u već postojećem događaju ili organizovanjem sopstvenih aktivnosti.

Nastavnicima koji žele da proslave ovaj dan sa svojim učenicima, na veb-sajtu Evropskog dana jezika dostupne su raznovrsne jezičke igre i aktivnosti. Tu možete pronaći jezičke izazove za tajne agente u vidu elektronske knjižice i aplikacije za mobilni telefon. Ovi izazovi učenicima pružaju priliku da rešavaju autentične svakodnevne komunikacione zadatke u učionici ili izvan nje. Zadaci su prilagođeni različitim uzrastima i nivoima znanja i dostupni su na raznim jezicima. Deca koja žele da istraže sličnosti i razlike između evropskih jezika i otkriju neke zanimljivosti, mogu da krenu na jezičko putovanje uz knjižicu Larino jezičko putovanje Evropom. Tokom leta se planira postavljanje novih sadržaja na veb-sajt, pa će nastavnici i učenici između ostalog tu moći da otkriju značenje čuvenih citata, igraju igru „Gde se nalazim?“ i pronađu odgovore na „Pitanja o jezicima koja se nikada niste usudili da postavite“.      

U cilju promovisanja događaja, svi zainteresovani mogu uneti aktivnosti koje planiraju da sprovedu u kalendar događaja na sajtu Evropskog dana jezika i pogledati kako će se ovaj dan proslavljati širom Evrope. Savet Evrope i Evropski centar za žive jezike i ove godine za Evropski dan jezika obezbeđuju određenu količinu promotivnih materijala – narukvica, nalepnica i olovki. Fondacija Tempus, kao nacionalna kontakt tačka za ovu inicijativu, poziva sve zainteresovane nastavnike koji nameravaju da obeleže ovaj dan sa svojim učenicima da popune zahtev za dobijanje promotivnih materijala najkasnije do 5. jula 2020. godine. Zbog ograničene količine raspoloživih materijala, zahtevi će biti razmatrani na osnovu sadržaja prijave. Za dobijanje materijala je takođe neophodno uneti planirane aktivnosti u kalendar događaja na sajtu Evropskog dana jezika najkasnije do 31. avgusta 2022. Svi prijavljeni će polovinom septembra dobiti obaveštenje o statusu zahteva.