Одржана радионица Подршка за вишејезичне учионице

Европски центар за живе језике Савета Европе и Фондација Темпус, у сарадњи с Европском комисијом, по други пут организовали су радионицу Подршка за вишејезичне учионице (енгл. Supporting Multilingual Classrooms). Радионица је одржана 6. и 7. јуна 2024. године.

Овога пута, на радионици су учествовали предавачи на високошколским установама који образују будуће наставнике, као и наставно и ненаставно особље основних и средњих школа које се бави менторством и обучавањем других наставника широм Србије.

Учесници су имали прилике да уче о вредновању плурилингвалних идентитета и различитости у учионици, о компетенцијама које треба развити и подршци која је наставницима потребна за коришћење вишејезичности као ресурса на часовима језичких и нејезичких предмета. Истакнута је важност сарадње на нивоу целе школе у циљу подизања свести о вишејезичности и интеркултуралности. Учесници су имали прилику да другог дана радионице примене увиде и сазнања које су стекли осмишљавањем заједничких пројеката.

Учесницима је посебно корисно било што су могли да сагледају како се ученици осећају у учионици у којој се настава одвија на језику којим они не говоре, не разумеју га или не говоре довољно добро, као и да промисле и чују о начинима њиховог укључивања. На радионици су представљене активности у којима, поред наставника, могу да учествују и остали учесници попут вршњака, родитеља и шире заједнице, који су важни у процесу приближавања новог језика и нове културе ученицима из различитих земаља.

Радионица је у великој мери била заснована на индивидуалном и групном практичном раду. Обезбеђен је простор за дискусију о теми вишејезичности у учионици која може да се користи као ресурс за унапређење компетенција ученика, како са стручњацима Европског центра за живе језике тако и са колегама из других установа у Србији запослених на различитим образовним нивоима. Учесници су нарочито вредним сматрали бројне прилике за стицање нових знања, промишљање о теми вишејезичности и размену искустава, што ће омогућити пружање једнаких могућности за учење свим ученицима.

Фотографије са радионице можете да погледате овде.