Prenos uživo dela seminara „Regionalni i manjinski jezici u višejezičnom kontekstu“ Evropskog centra za žive jezike i Evropske komisije

Evropski centar za žive jezike (ECML), u saradnji sa Evropskom komisijom, organizuje seminar pod nazivom „Regionalni i manjinski jezici u višejezičnom kontekstu“ (engl. Regional and minority languages within a plurilingual context), koji će se održati 7. novembra 2023. godine u Gracu (Austrija). Prvi deo seminara, koji se održava od 9 do 12.45, prenosiće se uživo. […]

Održana radionica Pluralistički pristupi jezicima i kulturama

Evropski centar za žive jezike Saveta Evrope i Fondacija Tempus organizovali su 19. i 20. oktobra 2023. godine radionicu Pluralistički pristupi jezicima i kulturama. Didaktičko sredstvo za integrisano višejezično i interkulturno obrazovanje (engl. Pluralistic approaches to languages and cultures. A didactic tool for integrated plurilingual and intercultural education – FREPA). Na radionici su učestvovali školski timovi […]

Radionica Podrška za višejezične učionice Fondacije Tempus i Evropskog centra za žive jezike

Sa zadovoljstvom vas pozivamo da se prijavite za učešće na radionici Podrška za višejezične učionice (engl. Supporting Multilingual Classrooms), koju Fondacija Tempus organizuje u saradnji sa Evropskim centrom za žive jezike u Gracu i Evropskom komisijom. Predavači na radionici su Teri Lem, profesor jezika i interdisciplinarne pedagogije na Univerzitetu Vestminster u Londonu, i Brižit Gerber, […]