Objavljen izveštaj o obrazovanju i obukama u Evropi za 2019. godinu – Education and Training Monitor

Evropska komisija je objavila godišnju publikaciju Education and Training Monitor za 2019. godinu.

U ovom izveštaju predstavlja se napredak u oblasti obrazovanja i obuke u evropskim obrazovnim sistemima. Prikazani su najnoviji podaci, izveštaji i studije, kao i primeri političkih mera u zemljama Evropske unije. Izveštaj sadrži uporednu analizu podataka kao i 28 detaljnih izveštaja za svaku zemlju.

Nastavnici, koji u školskoj sredini imaju najveći uticaj na učenje kod učenika, glavna su tema izveštaja za 2019. godinu. Predstavljeni su zajednički izazovi sa kojima se zemlje EU suočavaju – kako privući i zadržati najstručnije nastavnike.

U ovom izveštaju se analiziraju ciljevi i referentne vrednosti ustanovljeni u strateškom okviru Obrazovanje i obuke 2020. (ET 2020), koji se odnose na sledeće aspekte: učešće u predškolskom vaspitanju i obrazovanju; rano napuštanje školovanja; postignuća u tercijarnom obrazovanju; nedovoljna razvijenost osnovnih veština; stopa zapošljavanja diplomiranih studenata; obrazovanje odraslih; i mobilnost u visokom obrazovanju. Takođe se analiziraju podaci za preduzetničko obrazovanje, digitalno obrazovanje i višejezičnost, kao i državna ulaganja u obrazovanje i obuke.

U nastavku se nalaze dokumenti vezani za publikaciju Education and Training Monitor 2019.

Izveštaj Education and Training Monitor 2019

Sažeti prikaz izveštaja

Grafički prikaz podataka

Izveštaji po zemljama