Resursi Evropskog centra za žive jezike za podršku onlajn nastavi jezika

Veliki broj škola je zbog proglašene pandemije zatvoren, a nastava se širom Evrope odvija isključivo onlajn. Za mnoge nastavnike je ovakav način podučavanja novina i oni se suočavaju sa nizom nedoumica. Evropski centar za žive jezike Saveta Evrope (ECML) pomaže nastavnicima da odgovore na ovakve izazove stavljajući im na raspolaganje resurse i alate za onlajn nastavu, razvijene u okviru dva projekta ove organizacije – Digital literacy for the teaching and learning of languages (e-lang) i Use of ICT in support of language teaching and learning (ICT-REV). Ovi resursi su veoma korisni ne samo u trenutnoj situaciji, već i za uključivanje digitalne komponente u redovnu nastavu jezika.

Novoobjavljeni veb-sajt projekta e-lang na engleskom i francuskom jeziku sadrži resurse za podršku digitalnoj pismenosti u nastavi i učenju jezika, a rezultat je ECML-ovog programa „Jezici u srcu učenja“ (Languages at the heart of learning).

Na veb-sajtu se nalaze raznovrsni resursi namenjeni nastavnicima jezika, edukatorima nastavnika i istraživačima. Oni omogućavaju da nastava, uz korišćenje novih tehnologija, obuhvati i interaktivne i kognitivne aspekte u cilju razvijanja komunikacionih, jezičkih i interkulturalnih veština. Pored niza resursa, na veb-sajtu projekta e-lang takođe je dostupan snimak vebinara na temu autonomije u učenju jezika, autentičnih zadataka iz svakodnevnog života i digitalnih alata koji se mogu koristiti u ove svrhe.

Projekat ICT-REV bavi se primenom pedagoških principa prilikom upotrebe tehnologije u nastavi jezika i pruža podršku za uspešno korišćenje IKT resursa koji doprinose kvalitetu nastave i učenja jezika. Rezultat ovog projekta je baza IKT alata i besplatnih resursa.

Projektni tim ICT-REV nedavno je održao onlajn radionicu na temu nastave jezika u digitalnom okruženju u kojoj su dati primeri korišćenja tehnologije u svrhu unapređenja interaktivnosti u onlajn nastavi jezika. Na radionici je takođe predstavljena baza IKT resursa sa osvrtom na konkretnu primenu alata. Snimak radionice dostupan je na engleskomfrancuskom i nemačkom jeziku.