Одржана онлајн радионица „Компетенције наставника језика”

Онлајн конференција поводом Европског дана језика

Одржана радионица RELANG Европског центра за живе језике

Објављен извештај о учењу језика у Европи – „Образовање почиње са језицима“

Ресурси Европског центра за живе језике за подршку онлајн настави језика

Велики број школа је због проглашене пандемије затворен, а настава се широм Европе одвија искључиво онлајн. За многе наставнике је овакав начин подучавања новина и они се суочавају са низом недоумица. Европски центар за живе језике Савета Европе (ECML) помаже наставницима да одговоре на овакве изазове стављајући им на располагање ресурсе и алате за онлајн наставу, развијене у оквиру два пројекта ове организације – Digital literacy for the teaching and learning of languages (e-lang) и Use of ICT in support of language teaching and learning (ICT-REV). Ови ресурси су веома корисни не само у тренутној ситуацији, већ и за укључивање дигиталне компоненте у редовну наставу језика.

Новообјављени веб-сајт пројекта e-lang на енглеском и француском језику садржи ресурсе за подршку дигиталној писмености у настави и учењу језика, а резултат је ECML-овог програма „Језици у срцу учења“ (Languages at the heart of learning).

На веб-сајту се налазе разноврсни ресурси намењени наставницима језика, едукаторима наставника и истраживачима. Они омогућавају да настава, уз коришћење нових технологија, обухвати и интерактивне и когнитивне аспекте у циљу развијања комуникационих, језичких и интеркултуралних вештина. Поред низа ресурса, на веб-сајту пројекта e-lang такође је доступан снимак вебинара на тему аутономије у учењу језика, аутентичних задатака из свакодневног живота и дигиталних алата који се могу користити у ове сврхе.

Пројекат ICT-REV бави се применом педагошких принципа приликом употребе технологије у настави језика и пружа подршку за успешно коришћење ИКТ ресурса који доприносе квалитету наставе и учења језика. Резултат овог пројекта је база ИКТ алата и бесплатних ресурса.

Пројектни тим ICT-REV недавно је одржао онлајн радионицу на тему наставе језика у дигиталном окружењу у којој су дати примери коришћења технологије у сврху унапређења интерактивности у онлајн настави језика. На радионици је такође представљена база ИКТ ресурса са освртом на конкретну примену алата. Снимак радионице доступан је на енглескомфранцуском и немачком језику.

Конференција “Languages at the heart of learning: 25 years of inspiring innovation”

Европски центар за живе језике Савета Европе организовао је 5. и 6. децембра међународну конференцију у Грацу поводом 25 година рада и 70. годишњице Савета Европе.

Поред изазова у језичким политикама и доприноса ECML-а у области учења језика, на догађају су представљени и резултати пројеката спроведених под окриљем ECML-а и њихова примена у пракси. Једна од тема првог дана конференције била је улога квалитетног образовања у области језика у подстицању демократске културе. Такође је дискутовано о главним новинама у језичким политикама изложеним у Препоруци Парламентарне скупштине Савета Европе о очувању и промовисању знаковних језика у Европи и у Препоруци Савета Европске уније о свеобухватном приступу настави и учењу језика, а било је речи и о улози Европског центра за живе језике у повезивању политика, истраживања, образовања наставника и праксе.

Другог дана су одржана два паралелна догађаја. Један је био посвећен политикама, образовању наставника и пракси у учионици у области знаковних језика, као и кључним инструментима Савета Европе за наставу и учење знаковних језика. На другом догађају су представљени главни резултати текућег програма Европског центра за живе језике, искуства и примери добре праксе са разноврсних обука спроведених у земљама чланицама. Организован је рад у групама везан за пројекте из девет тематских области експертизе ECML-а.

Снимци са првог и другог дана конференције доступни су на веб-страници Европског центра за живе језике.

Објављен извештај о образовању и обукама у Европи за 2019. годину – Еducation and Тraining Мonitor

Европска комисија је објавила годишњу публикацију Education and Training Monitor за 2019. годину.

У овом извештају представља се напредак у области образовања и обуке у европским образовним системима. Приказани су најновији подаци, извештаји и студије, као и примери политичких мера у земљама Европске уније. Извештај садржи упоредну анализу података као и 28 детаљних извештаја за сваку земљу.

Наставници, који у школској средини имају највећи утицај на учење код ученика, главна су тема извештаја за 2019. годину. Представљени су заједнички изазови са којима се земље ЕУ суочавају – како привући и задржати најстручније наставнике.

У овом извештају се анализирају циљеви и референтне вредности установљени у стратешком оквиру Образовање и обуке 2020. (ET 2020), који се односе на следеће аспекте: учешће у предшколском васпитању и образовању; рано напуштање школовања; постигнућа у терцијарном образовању; недовољна развијеност основних вештина; стопа запошљавања дипломираних студената; образовање одраслих; и мобилност у високом образовању. Такође се анализирају подаци за предузетничко образовање, дигитално образовање и вишејезичност, као и државна улагања у образовање и обуке.

У наставку се налазе документи везани за публикацију Education and Training Monitor 2019.

Извештај Education and Training Monitor 2019

Сажети приказ извештаја

Графички приказ података

Извештаји по земљама