Održana radionica: Okruženja koja podstiču učenje živih jezika

Evropski centar za žive jezike Saveta Evrope i Fondacija Tempus organizovali su 4. novembra i 9. decembra 2021. godine onlajn radionicu pod nazivom „Okruženja koja podstiču učenje živih jezika“. U periodu između ova dva događaja učesnici su radili u manjim timovima uz konsultacije sa voditeljima radionice. Događaj je bio namenjen stručnjacima u oblasti nastave i učenja stranih jezika iz osnovnih škola i srednjih škola opšteg i stručnog usmerenja, odnosno dvočlanim ili tročlanim timovima koji su predstavljali ove škole.

Cilj radionice bio je da pomogne timovima da razviju akcione planove koje će nakon radionice implementirati u svojim školama kako bi razvijali okruženje u kojem se strani jezici uče na sveobuhvatan način, samostalno i kroz druge predmete.

Tokom radionice učesnici su imali prilike da se upoznaju sa elementima okruženja koje je podsticajno za učenje jezika, da nauče da koriste matricu za definisanje izazova u kontekstu nastave i učenja jezika, kao i alat TrEOL za definisanje jakih strana i prioriteta specifičnog jezičkog konteksta, sve sa ciljem lakšeg i uspešnijeg sastavljanja akcionog plana za sveobuhvatno učenje jezika na nivou škole.

Radionica je učesnicima obezbedila prostor za diskusiju o temama važnim za njihov rad, kako sa stručnjacima Evropskog centra za žive jezike tako i sa kolegama iz drugih ustanova u Srbiji. Učesnici su prepoznali mogućnosti primene predstavljenih alata u sopstvenoj praksi, a naročito vrednim su smatrali pruženu priliku za sticanje novih ideja i razmenu iskustava.

Detaljnije informacije o projektu „Okruženja koja podstiču učenje živih jezika“, iz kojeg je potekla ova radionica, dostupne su na veb-sajtu Evropskog centra za žive jezike, gde se nalaze i resursi vezani za ovu temu koji mogu koristiti stručnjacima u oblasti nastave i učenja stranih jezika.