Objavljeni rezultati istraživanja o potrebama nastavnika stranih jezika u Srbiji

Fondacija Tempus, u okviru svojih jezičkih aktivnosti i kao nacionalna kontakt tačka za saradnju sa Evropskim centrom za žive jezike u Gracu, sprovela je istraživanje potreba nastavnika stranih jezika u Srbiji tokom avgusta i septembra 2022. godine. Cilj istraživanja bio je sticanje uvida u potrebe nastavnika za profesionalnim usavršavanjem i vidove podrške koji su im potrebni.

Na poziv za popunjavanje upitnika odazvao se veliki broj nastavnika stranih jezika (njih 700), kojima bismo ovim putem želeli da zahvalimo za učešće u istraživanju.

Istraživanjem su obuhvaćeni aspekti koji se tiču formalnog obrazovanja nastavnika stranih jezika i njihovog zadovoljstva, organizacije nastave stranih jezika, kvaliteta i dostupnosti nastavnih materijala, upotrebe IKT alata u nastavi, profesionalnog usavršavanja nastavnika i internacionalizacije obrazovanja. Rezultati koje smo dobili su nam veoma značajni i pomoći će nam da ubuduće pružamo još adekvatniju podršku nastavnicima stranih jezika.

Više informacija o istraživanju, kao i pojedinačni i zbirni zaključci istraživanja, nalaze se u izveštaju na sledećem linku.