Otvoren konkurs za dodelu Evropske jezičke oznake

Sa posebnim zadovoljstvom Vas obaveštavamo da Fondacija Tempus raspisuje konkurs za dodelu Evropske jezičke oznake (engl. European Language LabelELL).

Evropska jezička oznaka je priznanje čiji je cilj da istakne i nagradi inovativne i kreativne projekte/inicijative u oblasti nastave i učenja jezika širom Evrope. Ona služi i kao podsticaj za predstavljanje i širenje rezultata ovih projekata/inicijativa i za promovisanje javnog interesa za unapređenje jezičkih veština. U ovoj inicijativi učestvuju države koje punopravno učestvuju u programu Erazmus+. Oznaka se dodeljuje u Srbiji jednom u dve godine, a projekte/inicijative koji su nagrađeni i pohvaljeni na konkursima 2019. i 2021. možete pogledati ovde.

Za Jezičku oznaku mogu se prijaviti projekti/inicijative koji su završeni u periodu od 1. januara 2021. do 31. decembra 2022. Takmičenje je otvoreno samo za projekte/inicijative iz Republike Srbije. Na konkurs je moguće prijaviti projekte/inicijative koji se odnose na nastavu jednog od sledećih stranih jezika koji se izučavaju u školama: engleski, nemački, francuski, ruski, španski ili italijanski.

Rok za podnošenje prijava je 20. avgust 2023. godine do kraja dana.

Za učešće na konkursu potrebno je popuniti elektronski prijavni formular, a u tekstu konkursa, koji se nalazi ovde, možete naći detaljnije smernice i uputstva za prijavu kao i kriterijume za dodelu Evropske jezičke oznake za 2023. godinu. S obzirom na to da se tekst u elektronskom prijavnom formularu ne čuva automatski, ovde možete naći pomoćni prijavni formular koji Vam može služiti da osmislite prijavu pre nego što popunite elektronski prijavni formular.

Pre slanja elektronskog prijavnog formulara takođe je potrebno popuniti i obrazac za registraciju podnosilaca prijava koji se nalazi na ovom linku, kao i Saglasnost za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti koja se nalazi na ovom linku. Obrazac za registraciju podnosilaca prijave je potrebno popuniti, odštampati, potpisati i overiti pečatom ustanove (osim u slučaju fizičkih lica – pojedinaca gde overa pečatom nije potrebna), dok je Saglasnost potrebno samo potpisati i skenirati. Oba dokumenta, u skeniranoj elektronskoj kopiji, treba priključiti elektronskom prijavnom formularu.

Nakon pristizanja prijava i ocena komisije objavićemo rezultate konkursa za Evropsku jezičku oznaku, a svečanu dodelu priznanja ćemo organizovati u decembru 2023. godine.

Ukoliko imate pitanja u vezi sa konkursom, možete nam pisati na imejl jezici@tempus.ac.rs.

Otvoren konkurs za projekte Evropskog centra za žive jezike

 

Fondacija Tempus, kao nacionalna kontakt tačka za aktivnosti Evropskog centra za žive jezike u Gracu, sa izuzetnim zadovoljstvom obaveštava da je Centar raspisao konkurs za projekte u okviru novog četvorogodišnjeg programa „Jezičko obrazovanje u srcu demokratije“ (engl. Language education at the heart of democracy). Novi program se odnosi na period 2024–2027. godine i zasniva se na prioritetima u jezičkom obrazovanju država članica Centra.

Konkurs je namenjen stručnjacima u oblasti jezičkog obrazovanja poput nastavnika, edukatora nastavnika, prosvetnih inspektora, istraživača kao i kreatora planova i programa nastave i učenja i nastavnih materijala.

Ove međunarodne projekte sprovode timovi koje čine najmanje četiri člana iz različitih zemalja. Neophodno je da članovi tima žive i rade u nekoj od 35 država članica Centra. U izuzetnim slučajevima biće prihvaćen maksimalno jedan član tima koji nije iz države članice Centra.

Projekti treba da budu zasnovani na istraživanju, a njihov rezultat su praktični resursi za stručnjake u oblasti jezičkog obrazovanja, npr. onlajn publikacije, veb-sajtovi, aplikacije, platforme, materijali, priručnici, alati i sl. Projekti ne treba da budu vezani za specifičan kontekst i jezik, već moraju da budu prilagodljivi i da se bave zajedničkim temama, pitanjima i izazovima u jezičkom obrazovanju. Na veb-sajtu Centra dostupni su projekti odobreni i sprovedeni u prethodnom programu, kao i resursi razvijeni u okviru ovih projekata.

Formular za prijave se nalazi ovde. Dokument u PDF formatu treba preuzeti, popuniti na računaru i poslati na adresu call@ecml.at.

Rok za podnošenje prijava je 31. avgust 2023. godine do 23 časa.

Detaljne informacije o propozicijama konkursa i kriterijumima za odabir projektnih prijava nalaze se u tekstu konkursa.

Konkurs ističe devet tematskih oblasti u jezičkom obrazovanju koje su identifikovale države članice u najvećoj meri putem istraživanja krajem 2022. godine. Pomenutih devet oblasti obuhvata: učenje jezika na ranom uzrastu, znakovni jezik, jezike nastave, nove medije u jezičkom obrazovanju, kompetencije nastavnika i učenika, obrazovanje i zapošljavanje migranata, planove i programe nastave i učenja i ocenjivanje, CLIL, višejezično i interkulturno obrazovanje. Njima je naknadno dodata i deseta oblast koja se odnosi na transverzalne kompetencije.

Fokus i prioriteti / Teme projekata u novom konkursu koji su veoma značajni za definisanje predmeta odnosno ciljeva Vaših projekata nalaze se ovde. Važno je napomenuti da oni ne predstavljaju naslove Vaših budućih projekata već šire teme u okviru kojih treba definisati specifičnije i usredsređenije projekte.

Povodom otvaranja konkursa Centar je održao dva vebinara. Na prvom su podeljene osnovne informacije o propozicijama konkursa kao i neki korisni saveti i iskustva dosadašnjih koordinatora projekata. Snimak prvog vebinara možete pogledati na sledećim linkovima na engleskom i francuskom, a materijali sa vebinara nalaze se ovde. Drugi vebinar je bio namenjen potencijalnim učesnicima konkursa, a posebno onima koji se prvi put susreću sa ovim konkursom i upoznaju sa aktivnostima Centra. Na ovom vebinaru je bilo reči o samom pozivu za projekte, kriterijumima kao i o formularu za prijave. Snimak drugog vebinara na engleskom jeziku možete pogledati na ovom linku, a materijali sa vebinara nalaze se ovde.

Ukoliko imate pitanja, potrebne su Vam dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa konkursom, želite da se konsultujete i proverite da li se Vaša tema uklapa u navedene prioritete Centra možete nas kontaktirati putem mejla jezici@tempus.ac.rs. Ukoliko želite možete se obratiti direktno i Centru putem mejla call@ecml.at.

Evropski dan jezika 2023. godine

Evropski dan jezika je inicijativa čiji je cilj promovisanje učenja jezika a koju je u saradnji sa Evropskom komisijom pokrenuo Savet Evrope 2001. godine. Od tada se ovaj dan obeležava širom Evrope 26. septembra svake godine.

Evropski dan jezika namenjen je svima koji žele da se uključe, bez obzira na uzrast. Ovaj dan mogu proslavljati učenici, nastavnici, škole i druge ustanove, učešćem u već postojećem događaju ili organizovanjem sopstvenih aktivnosti.

Nastavnicima koji žele da proslave ovaj dan sa svojim učenicima, na veb-sajtu Evropskog dana jezika dostupne su raznovrsne jezičke igre i aktivnosti. Zadaci su prilagođeni različitim uzrastima i nivoima znanja i dostupni su na raznim jezicima. Pored aktivnosti od prošlih godina – Priručnik jezičkih izazova za tajne agente, Larino jezičko putovanje Evropom, Gde se nalazim? i Pitanja o jezicima koja se nikada niste usudili da postavite – na sajtu ima i novih aktivnosti. Ove godine možete da sa Larom istražujete svet regionalnih i manjinskih jezika, otkrijete zanimljivosti o najrazličitijim jezicima uz poster 20 novih stvari koje možda niste znali o svetu jezika, date svoj doprinos Višejezičnoj knjizi šala koja će biti objavljena posle Evropskog dana jezika, oprobate se u izgovaranju brzalica na više jezika i istražite reči koje su obeležile ovu godinu u zemljama širom Evrope. Takođe vas pozivamo da se uključite u dve nove inicijative – Jezici u mojoj učionici/školi, u kojoj nastavnici mogu da sa svojim učenicima naprave poster sa jezicima koji su prisutni u školi ili učionici i učestvuju u takmičenju za najkreativniji poster; i Lepota jezika, gde je potrebno snimiti kratak video u kojem ćete podeliti neki zanimljiv izraz na svom jeziku i ispričati priču/anegdotu vezanu za taj izraz. Ukoliko želite dodatno da se inspirišete, ovde možete pronaći dvadeset izdvojenih ideja za obeležavanje Evropskog dana jezika. Takođe možete da sa učenicima učestvujete na konkursu za dizajniranje zvanične majice Evropskog dana jezika.

U cilju promovisanja događaja, svi zainteresovani mogu uneti aktivnosti koje planiraju da sprovedu u kalendar događaja na sajtu Evropskog dana jezika i pogledati kako će se ovaj dan proslavljati širom Evrope.

Savet Evrope i Evropski centar za žive jezike i ove godine za Evropski dan jezika obezbeđuju određenu količinu promotivnih materijala – narukvica, nalepnica, olovaka i bukmarkera. Fondacija Tempus, kao nacionalna kontakt tačka za ovu inicijativu, poziva sve zainteresovane nastavnike koji nameravaju da obeleže ovaj dan sa svojim učenicima da popune zahtev za dobijanje promotivnih materijala najkasnije do 5. jula 2023. godine. Zbog ograničene količine raspoloživih materijala, zahtevi će biti razmatrani na osnovu sadržaja prijave.

Za dobijanje materijala je takođe neophodno uneti planirane aktivnosti u kalendar događaja na sajtu Evropskog dana jezika najkasnije do 31. avgusta 2023. Svi prijavljeni će polovinom septembra dobiti obaveštenje o statusu zahteva.