Evropska jezička oznaka 2023. – Rezultati konkursa i dodela priznanja

Evropska jezička oznaka (European Language Label – ELL) je priznanje čiji je cilj da istakne i nagradi inovativne i kreativne inicijative u oblasti nastave i učenja jezika. Ona služi i kao podsticaj za predstavljanje i širenje rezultata ovih inicijativa i za promovisanje unapređenja jezičkih veština u široj javnosti. Evropska jezička oznaka u Evropi postoji od 1999. godine. Za koordinaciju ove inicijative na nivou Evrope zadužena je Evropska komisija, a u Srbiji je sprovodi Fondacija Tempus od 2019. godine.

Ovogodišnji konkurs za Evropsku jezičku oznaku otvoren je 19. juna i trajao je do 15. septembra 2023. godine. Na konkurs je pristiglo 25 prijava. Odluku o dodeli Evropske jezičke oznake donosila je Komisija u sastavu:

 • Dušica Jovanović (Ministarstvo prosvete),
 • Jelena Vićovac (Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja),
 • Estel Diem (Francuski institut u Srbiji),
 • Sofi Engel (Gete institut),
 • Ana Isabel Regiljo Pelajo (Institut Servantes),
 • Milena Kostić (Fondacija Tempus) i
 • Tamara Đorđević (Fondacija Tempus).

Na ovogodišnjem konkursu za dodelu priznanja Evropska jezička oznaka, prijave su sagledavane na osnovu tri kriterijuma:

 • usklađenosti sa odgovarajućim tematskim prioritetima (unapređenje procesa učenja jezika upotrebom IKT-a i digitalnih medija; promocija pravednosti, socijalne kohezije i građanskog aktivizma u procesu učenja jezika i profesionalni razvoj nastavnika jezika.),
 • sveobuhvatnosti i kreativnosti projekata i inicijativa kao i
 • njihovog uticaja i diseminacije.

Nakon sagledavanja i ocenjivanja pristiglih prijava iz ugla navedenih kriterijuma, Komisija je donela odluku o dodeli priznanja Evropska jezička oznaka za 2023. godinu sledećim prijavama:

 1. Let’s talk about stress, Slobodanka Gligorić, Filološka gimnazija, Beograd;
 2. A wonderful journey, OŠ „Svetislav Golubović Mitraljeta“, Beograd;
 3. Magical intercultural friendship network – A kaleidoscope of virtues, OŠ „Karađorđe“, Velika Plana;
 4. To read or not to read?, Biljana Pipović, Gimnazija „Stevan Jakovljević“, Vlasotince.

Pored odluke o dodeli Evropske jezičke oznake, zbog kvaliteta određenih aspekata projekata i inicijativa, Komisija je donela odluku da dodeli pohvalnice podnosiocima sledećih prijava:

 1. Ecology and emancipation of minority languages in Serbia, Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet, Beograd;
 2. Tesla’s classroom, Tehnička škola „Pavle Savić“, Novi Sad;
 3. Walking around Europe, Dragana Videnov, OŠ „Sveti Sava“, Kikinda;
 4. Walking around the USA, Dragana Videnov, OŠ „Sveti Sava“, Kikinda;
 5. Incontra STEM in italiano / Upoznaj STEM na italijanskom, Marina Stanojlović Mirčić, OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar.

Svečana ceremonija dodele Evropske jezičke oznake održana je 21. decembra 2023. u prostorijama Informativnog centra Fondacije Tempus.

Radionicu je, u ime komisije koja je ocenjivala prijave na konkursu, otvorila Dušica Jovanović, savetnik u Sektoru za međunarodnu saradnju i evropske integracije Ministarstva prosvete, kao i Ivana Vulić Šimšić, koordinator Grupe za obrazovne politike i karijerno vođenje i savetovanje u ime Fondacije Tempus.

Nakon uručenja priznanja i pohvalnica nagrađenim učesnicima konkursa, organizovana je panel diskusija sa predstavnicama projekata koji su dobili Evropsku jezičku oznaku. Predstavnice nagrađenih projekata Biljana Pipović, Ingrid Graorac i Vesna Žake detaljnije su predstavile projekte i utiske tokom njihovog sprovođenja, kao i uticaj koji su oni imali na njihov rad i dalji odnos prema nastavi. Učesnice panela su zaključile da putem projektne nastave mogu da neguju individualizovan pristup učeniku, ali i da osluškuju potrebe grupe. Pored razvijanja jezičkih veština, učenike mogu da uče životnim veštinama koje mogu da koriste u različitim sferama, te da ne postoje prepreke da se svi učesnici obrazovnog procesa uključe u ovakve projekte i da, pored ostvarivanja zadatih ciljeva nastave, uživaju u kreativnom i inovativnom pristupu nastavi.

Na ovom linku se nalazi video u kome su predstavljeni nagrađeni i pohvaljeni projekti.

Fotografije sa događaja dostupne su na Fejsbuk stranici Fondacije Tempus.

Dobitnicima priznanja i pohvalnica čestitamo i ujedno zahvaljujemo svima koji su se prijavili za učešće na konkursu.