Прилика за праксу у Европском центру за живе језике у Грацу

Фондација Темпус, као национална контакт тачка за активности Европског центра за живе језике у Грацу, позива све заинтересоване из Републике Србије који су недавно дипломирали у областима везаним за изучавање језика да се пријаве за стручну праксу. Шестомесечна пракса реализује се у периоду од октобра 2023.  до марта 2024. године. Изабрани практиканти живеће током овог периода у Грацу и обављаће праксу у просторијама Центра. Током боравка практиканти ће месечно добијати износ од 720 евра за покривање свих трошкова.

Рок за пријаве је 31. јул 2023. а пријавни формулар налази се овде.

Приликом пријаве, будући практиканти треба да одаберу главну област у којој би обављали праксу: организација догађаја и састанака, документација и извори, одржавање веб-сајта Центра и финансије и општа администрација. Детаљније информације које обухватају описе ових области, квалификације и вештине које практикант треба да поседује и описе задатака које ће радити налазе се овде.

Ова пракса може бити добра прилика за све оне који су заинтересовани за језичко образовање и рад у међународном контексту. Некадашњи практиканти Центра наставили су каријеру у међународним организацијама попут Европске комисије и Уједињених нација, као и у националним министарствима образовања, на универзитетима или у школама у Европи.

Објављен извештај „Преиспитивање језичког образовања након искуства са ковидом 19“

Европски центар за живе језике Савета Европе тежи да пронађе иновативне одговоре на изазове у језичком образовању засноване на истраживањима. Један од ових изазова је била пандемија ковида 19, чије ће се последице осећати још годинама. Један од одговора на овај изазов јесте публикација „Преиспитивање језичког образовања након искуства са ковидом 19“ (енгл. Rethinking language education after the experience of Covid), финални резултат иницијативе „Језичко образовање у светлу ковида 19: научене лекције и даљи кораци“ (енгл. Language education in the light of Covid: lessons learned and ways forward). Ову иницијативу је покренула асоцијација Eaquals, једна од чланица Форума мреже стручњака Европског центра за живе језике.

„Преиспитивање језичког образовања након искуства са ковидом 19“ не износи само промишљања о изазовима са којима смо се суочили и о развијеним приступима током пандемије, већ разматра и то како да стечене вештине и стечени увиди донесу значајне и дугорочне промене у настави и учењу језика. Извештај на енглеском језику доступан је на сајту Центра.

Стратешке смернице, које су саставни део ове публикације а доступне су и као засебан документ, засноване су на налазима из анкета са наставницима језика и ученицима о њиховим искуствима током пандемије ковида 19. Резултат су истраживања и консултација спроведених 2021. и 2022. године, а њихов циљ је да пруже подршку креаторима образовних политика и подстакну их на размишљање. Релевантне су и на нивоу установа, за оне који су задужени за надзор језичког образовања и управљање њиме, као и за образовање будућих и садашњих наставника.

Вебинар: Отварање конкурса за пројекте Европског центра за живе језике

Европски центар за живе језике (ECML) отвара конкурс за пријаву пројектних идеја и учешће у пројектима за наредни програм „Језичко образовање у срцу демократије“ (енгл. Language education at the heart of democracy). Нови програм се односи на период 2024–2027. године и заснива се на приоритетима у језичком образовању држава чланица Центра.

Тим поводом Центар организује вебинар како би се потенцијални учесници конкурса и остали заинтересовани упознали са конкурсом. На овом једночасовном вебинару биће заступљене следеће теме:

  • упознавање учесника са конкурсом за пројекте и са новим програмом;
  • истицање најактуелнијих изазова у језичком образовању који су проистекли из недавно спроведеног истраживања међу креаторима политика и стручњацима у области језичког образовања;
  • информисање учесника како да се укључе у наредни програм Центра и представљање различитих могућности за укључивање;
  • упознавање учесника са предностима и изазовима који се могу јавити приликом управљања пројектом или учешћа у пројекту Центра.

Догађај је намењен стручњацима у области језика које занима међународни контекст језичког образовања, националним контакт тачкама за ECML и мрежама које сарађују са Центром.

Вебинар ће бити одржан на енглеском и француском језику, а сви заинтересовани могу се пријавити попуњавањем кратког формулара на следећем линку.

Након овог уводног вебинара, 12. јуна одржаће се још један вебинар који ће бити намењен онима који желе да се пријаве на конкурс. Благовремено ћемо објавити детаљније информације на сајту jezici.obrazovanje.rs.