Радионица ECML-a: „Унапређење језичког образовања у прекограничном стручном образовању”

У оквиру четворогодишњег програма „Покретање иновација у настави и учењу језика: променљиви контексти, компетенције у развоју” (енгл. Inspiring innovation in language education: changing contexts, evolving competences), Европски центар за живе језике у Грацу (ECML) организује радионицу под називом „Унапређење језичког образовања у прекограничном стручном образовању” (енгл: Enhancing language education in cross-border vocational education) која ће се одржати 7. и 8. фебруара 2023. године у Грацу, у Аустрији.

Овом приликом, Фондација Темпус, као контакт тачка за активности Европског центра за живе језике расписује позив за учеснике. Заинтересовани кандидати се могу пријавити путем формулара који је доступан овде. Молимо Вас да пре пријављивања прочитате детаљан опис радионице и услове за учешће.

Рок за пријаву је 30. новембар до краја дана.

Како је укупан број места ограничен, за учеснике из сваке од држава чланица (укључујући Србију) на располагању је по једно место. Избор представника из Србије вршиће се на основу релевантног професионалног искуства и плана дисеминације информација стечених учешћем на догађају које заинтересовани опишу кроз пријавни формулар.

Циљ овог догађаја је разматрање и ревидирање нових ресурса у форми онлајн Приручника за унапређење језичког образовања у прекограничном стручном образовању и тржишту рада.

Позив је намењен:

 • истраживачима;
 • актерима у области стручног образовања;
 • наставницима;
 • едукаторима (наставника);
 • доносиоцима одлука у области стручног образовања.

Потребна искуства и компетенције за учешће на радионици:

 • Актуелно или скорашње искуство у области наставе и учења језика у стручном образовању у прекограничном контексту;
 • Интересовање за унапређење језичког образовања у прекограничном раду и образовању;
 • Познавање и заинтересованост за укључивање у развој европских инструмената који се тичу учења језика у стручном образовању посебно конципираном за погранична подручја.

Од учесника се очекује да имају активну улогу у планираним активностима, и то пре, током и након догађаја.

Пре радионице, учесници треба да се упознају са одређеним поглављима/активностима у радној верзији планираног Приручника и припреме повратне информације у вези са тим.

У току саме радионице ће се дискутовати о нацрту Водича и давати предлози за унапређење (нпр. мењањем, додавањем или избацивањем активности). Учесници ће размењивати знања и искуства на тему језичког образовања у прекограничном раду и образовању. 

Након радионице, учесници ће користити, даље развијати и дисеминирати материјале из Водича у свом професионалном окружењу.

Радни језици су енглески и француски, а за учешће на радионици неопходно је познавање једног од ова два језика на нивоу Ц1. Биће обезбеђен симултани превод са једног језика на други.

Уколико имате питања везана за попуњавање пријаве или догађај, можете нам се обратити путем имејл адресе: jezici@tempus.ac.rs.

Радионица ECML-a: „Нови ресурси за планирање образовања наставника које је језички осетљиво”

У оквиру четворогодишњег програма „Покретање иновација у настави и учењу језика: променљиви контексти, компетенције у развоју” (енгл. Inspiring innovation in language education: changing contexts, evolving competences), Европски центар за живе језике у Грацу (ECML) организује радионицу под називом „Нови ресурси за планирање образовања наставника које је језички осетљиво” (енгл: Building blocks for planning language-sensitive teacher educationкоја ће се одржати 14. и 15. фебруара 2023. године у Грацу.

Овом приликом, Фондација Темпус као контакт тачка за активности Европског центра за живе језике, расписује позив за учеснике. Заинтересовани кандидати могу се пријавити путем формулара који је доступан овде. Молимо Вас да пре пријављивања прочитате детаљан опис радионице и услове за учешће.

Рок за пријаве је 30. новембар до краја дана.

Како је укупан број места ограничен, за учеснике из сваке од држава чланица (укључујући Србију) на располагању је по једно место. Избор представника из Србије вршиће се на основу професионалног искуства и плана дисеминације информација стечених учешћем на догађају које заинтересовани опишу кроз пријавни формулар.

Циљ овог догађаја је испитивање и ревидирање нових ресурса који су осмишљени са циљем да усмере већу пажњу на образовање које је језички осетљиво у садржају планова и програма и њиховом спровођењу и у модулима у склопу иницијалног образовања наставника и обука на радном месту.

Позив је намењен:

 • едукаторима наставника који раде на различитим нивоима образовања и са наставницима различитих предмета;
 • креаторима планова и програма наставе и учења за иницијално образовање наставника и онима који надгледају и прате обуке наставника на радном месту.

Потребна искуства и компетенције за учешће на радионици

Учесници радионице треба да имају скорашње или актуелно искуство као едукатори наставника као и да својим радом доприносе осмишљавању и ревизији програма и модула у области образовања наставника. Такође, треба да покажу интересовање за планирање образовања наставника које је језички осетљиво како кроз језичке тако и нејезичке предмете, као и да познају европске инструменте или да желе да се упознају са европским инструментима који се тичу образовања наставника и наставничких компетенција.

Пре радионице, од учесника се очекује се упознају са активностима или да испробају одређене активности у радним верзијама нових ресурса, као и да припреме повратне информације о њима.

У току саме радионице, учесници ће разговарати о новим ресурсима, давати предлоге за њихово унапређивање и предлагати нове ресурсе. Такође ће делити своја знања како би допринели изградњи добрих језички осетљивих и вишејезичних пракси у области образовања наставника како за актуелне тако и будуће наставнике различитих предмета.

Након радионице, учесници ће учествовати у испробавању, даљем развоју и дисеминацији нових ресурса у свом контексту.

Радни језици радионице су енглески и немачки, и потребно је да језички ниво учесника буде најмање Ц1. Биће обезбеђен симултани превод са једног језика на други.

Уколико имате питања везана за попуњавање пријаве или догађај, можете нам се обратити путем имејл адресе: jezici@tempus.ac.rs.

Радионица ECML-a: „CLIL у језицима који нису енглески – Успешан прелаз кроз образовне нивое” 

У оквиру четворогодишњег програма „Покретање иновација у настави и учењу језика: променљиви контексти, компетенције у развоју” (енгл. Inspiring innovation in language education: changing contexts, evolving competences), Европски центар за живе језике у Грацу (ECML) организује радионицу под називом „CLIL у језицима који нису енглески – Успешан прелаз кроз образовне нивое” (енгл: CLIL in languages other than English – Successful transitions across educational stages) која ће се одржати16. и 17. новембра 2022. године у Грацу. 

Овом приликом, Фондација Темпус као контакт тачка за активности Европског центра за живе језике, расписује позив за учеснике. Заинтересовани кандидати могу се пријавити путем формулара који је доступан овде. Молимо Вас да пре пријављивања прочитате детаљан опис радионице и услове за учешће.  

Рок за пријаве је 10. август до краја дана. 

Како је укупан број места ограничен, за учеснике из сваке од држава чланица (укључујући Србију) на располагању је по једно место. Избор представника из Србије вршиће се на основу професионалног искуства и плана дисеминације информација стечених учешћем на догађају које заинтересовани опишу кроз пријавни формулар. 

Циљ овог догађаја је да се учесници упознају са концептима у области CLIL-а у језицима који нису енглески са посебним освртом на прелаз између образовних нивоа и да представи и оцени релевантне алате које је развио пројектни тим који се бави овом темом у оквиру Центра. На радионици ће се обрађивати релевантни материјали које је развила мрежа од осам радних група. Материјали обухватају сценарије за даљи развој наставних планова и програма и образовања за наставнички позив, наставне материјале који се темеље и на Заједничком референтном оквиру за језике, примере и предлоге за успостављање сарадње између школа, наставника и ученика на различитим нивоима образовања.  

Позив је намењен

 • доносиоцима одлука у области наставе и учења језика;  
 • креаторима наставних планова и програма;  
 • едукаторима наставника; 
 • креаторима наставних материјала; 
 • наставницима. 

Право учешћа имају стручњаци који се баве језицима који нису енглески или другим предметима. Предност ће имати учесници са искуством у области CLIL-а у језицима који нису енглески. 

Пре радионице, од учесника се очекује да прочитају опис пројекта и речник појмова на веб-сајту и прокоментаришу их, на Padlet-у поделе своја искуства у вези са прелазом кроз образовне нивое када је реч о CLIL-у у језицима који нису енглески и назначе ако желе да укратко представе своја искуства у радним групама током радионице.   

У току саме радионице учесници ће се упознати са водећим принципима који се тичу CLIL-а у језицима који нису енглески и одговарајућим препорукама за различите образовне нивое који представљају резултат пројекта. Такође ће бити позвани да преведу ове принципе и препоруке на свој матерњи језик. Потом ће се упознати са материјалима које су креирале радне групе и изнети коментаре везане за њих, а представиће и своја искуства у вези са прелазом кроз образовне нивое када је реч о CLIL-у у језицима који нису енглески. На крају ће бити спроведена евалуација радионице. 

Након радионице, учесници који то желе могу да на веб-сајт пројекта поставе сценарије, примере наставних материјала и видео-снимке везане за свој контекст, као и да преведу одабране материјале како би их учинили доступнијим колегама у својој земљи. 

Радни језици радионице су енглески и француски, и потребно је да језички ниво учесника буде најмање на нивоу Ц1. Биће обезбеђен симултани превод са једног језика на други. 

Уколико имате питања везана за попуњавање пријаве или догађај, можете нам се обратити путем имејл адресе: jezici@tempus.ac.rs