Održana radionica Podrška za višejezične učionice

Evropski centar za žive jezike Saveta Evrope i Fondacija Tempus, u saradnji s Evropskom komisijom, po drugi put organizovali su radionicu Podrška za višejezične učionice (engl. Supporting Multilingual Classrooms). Radionica je održana 6. i 7. juna 2024. godine.

Ovoga puta, na radionici su učestvovali predavači na visokoškolskim ustanovama koji obrazuju buduće nastavnike, kao i nastavno i nenastavno osoblje osnovnih i srednjih škola koje se bavi mentorstvom i obučavanjem drugih nastavnika širom Srbije.

Učesnici su imali prilike da uče o vrednovanju plurilingvalnih identiteta i različitosti u učionici, o kompetencijama koje treba razviti i podršci koja je nastavnicima potrebna za korišćenje višejezičnosti kao resursa na časovima jezičkih i nejezičkih predmeta. Istaknuta je važnost saradnje na nivou cele škole u cilju podizanja svesti o višejezičnosti i interkulturalnosti. Učesnici su imali priliku da drugog dana radionice primene uvide i saznanja koje su stekli osmišljavanjem zajedničkih projekata.

Učesnicima je posebno korisno bilo što su mogli da sagledaju kako se učenici osećaju u učionici u kojoj se nastava odvija na jeziku kojim oni ne govore, ne razumeju ga ili ne govore dovoljno dobro, kao i da promisle i čuju o načinima njihovog uključivanja. Na radionici su predstavljene aktivnosti u kojima, pored nastavnika, mogu da učestvuju i ostali učesnici poput vršnjaka, roditelja i šire zajednice, koji su važni u procesu približavanja novog jezika i nove kulture učenicima iz različitih zemalja.

Radionica je u velikoj meri bila zasnovana na individualnom i grupnom praktičnom radu. Obezbeđen je prostor za diskusiju o temi višejezičnosti u učionici koja može da se koristi kao resurs za unapređenje kompetencija učenika, kako sa stručnjacima Evropskog centra za žive jezike tako i sa kolegama iz drugih ustanova u Srbiji zaposlenih na različitim obrazovnim nivoima. Učesnici su naročito vrednim smatrali brojne prilike za sticanje novih znanja, promišljanje o temi višejezičnosti i razmenu iskustava, što će omogućiti pružanje jednakih mogućnosti za učenje svim učenicima.

Fotografije sa radionice možete da pogledate ovde.

Evropski dan jezika 2024. godine

Evropski dan jezika je inicijativa čiji je cilj promovisanje učenja jezika a koju je u saradnji sa Evropskom komisijom pokrenuo Savet Evrope 2001. godine. Od tada se ovaj dan obeležava širom Evrope 26. septembra svake godine.

Evropski dan jezika namenjen je svima koji žele da se uključe, bez obzira na uzrast. Ovaj dan mogu da proslavljaju učenici, nastavnici, škole i druge ustanove, učešćem u već postojećem događaju ili organizovanjem sopstvenih aktivnosti.

Nastavnicima koji žele da proslave ovaj dan sa svojim učenicima, na veb-sajtu Evropskog dana jezika dostupne su raznovrsne jezičke igre i aktivnosti. Zadaci na raznim jezicima prilagođeni su različitim uzrastima i nivoima znanja. Tu su već poznate aktivnosti od prošlih godina, među kojima su Jezički izazovi za tajne agente, Larino jezičko putovanje Evropom, Višejezična knjiga šala, Gde se nalazim?, Pitanja o jezicima koja se nikada niste usudili da postavite i Višejezična knjiga recepata za torte. Sajt se redovno ažurira i dodaju se nove aktivnosti. Ove godine objavljeno je Larino putovanje kroz regionalne i manjinske jezike Evrope, kao i poster Drvo jezika, koji možete da koristite da biste prikazali jezike koji su prisutni u vašoj školi. Možete da otkrijete zanimljivosti o različitim jezicima uz ovogodišnji poster Još 20 stvari koje možda niste znali o svetu jezika. U septembru će na sajtu biti dostupna Jezička društvena igra, koju možete da isprobate sa učenicima tokom Evropskog dana jezika.

Prošlogodišnje inicijative Jezici u mojoj učionici/školi i Lepota jezika naišle su na veliko interesovanje nastavnika i učenika. Na sajtu možete da pogledate rezultate ovih inicijativa. Pozivamo vas da se uključite u dva nova konkursa:

  • Jezici za mir – Možete da napravite poster sa učenicima, prikazujući kako jezik može da posluži kao sredstvo za postizanje interkulturnog razumevanja, i sliku postera pošaljete Evropskom centru za žive jezike.
  • Najteže slovo/reč/izraz za izgovor u maternjem ili na stranom jeziku – Potrebno je snimiti kratak video u kojem prikazujete taj izazovni zadatak.

Kao i prošlih godina, i ove se organizuje konkurs za dizajniranje zvanične majice Evropskog dana jezika.

Istražite sajt Evropskog dana jezika i pronađite mnoštvo korisnih i zabavnih aktivnosti za obeležavanje ovog dana.

Savet Evrope i Evropski centar za žive jezike i ove godine za Evropski dan jezika obezbeđuju određenu količinu promotivnog materijala – narukvica, dve vrste nalepnica, olovaka i bukmarkera. Fondacija Tempus, nacionalna kontakt tačka za ovu inicijativu, poziva sve zainteresovane nastavnike koji nameravaju da obeleže ovaj dan sa svojim učenicima da popune zahtev za dobijanje promotivnog materijala najkasnije do 1. jula 2024. godine. Zbog ograničene količine raspoloživog materijala, zahtevi će biti razmatrani na osnovu sadržaja prijave.

Da biste dobili materijal, planirane aktivnosti treba da unesete u kalendar događaja na sajtu Evropskog dana jezika najkasnije do 31. avgusta 2024. Polovinom septembra, svi prijavljeni kandidati dobiće obaveštenje o statusu zahteva.

Radionica Podrška za višejezične učionice Fondacije Tempus i Evropskog centra za žive jezike

Sa zadovoljstvom vas pozivamo da se prijavite za učešće na radionici Podrška za višejezične učionice (engl. Supporting Multilingual Classrooms) koju Fondacija Tempus organizuje po drugi put u saradnji sa Evropskim centrom za žive jezike u Gracu i Evropskom komisijom. Nakon izuzetno uspešne prve radionice sa nastavnicima iz osnovnih i srednjih škola, odlučili smo da još jednom organizujemo radionicu na istu temu sa nastavnicima koji učestvuju u inicijalnom obrazovanju i obučavanju nastavnika.

Radionica će se održati uživo 6. i 7. juna 2024. godine u Beogradu. Napominjemo da je neophodno prisustvo celokupnom događaju i neće biti mogući kasniji dolazak ili raniji odlazak.

Rok za prijave je produžen do 8. maja 2024. godine do kraja dana.

Preliminarnu agendu i detaljne biografije predavača možete da pogledate ovde. Fokus radionice biće na praktičnim aktivnostima, diskusiji, primerima iz prakse i promatranju.

Ovaj događaj je namenjen predavačima u visokom obrazovanju koji se bave metodikom nastave i obrazuju buduće nastavnike jezika, nastavnike nejezičkih predmeta i nastavnike razredne nastave, kao i mentorima budućih nastavnika zaposlenim u osnovnom i srednjem obrazovanju.

Cilj radionice je podizanje svesti budućih nastavnika o vrednosti višejezičnosti i neophodnosti zajedničkog pristupa učenju i nastavi jezika na nivou škole, kao i o važnosti saradnje između nastavnika jezika i nastavnika nejezičkih predmeta. Biće reči o razvoju kompetencija budućih nastavnika za korišćenje višejezičnosti kao resursa u učionici, jezičko i kulturalno uključivanje svih učenika i podršku učenicima u učenju jezika potrebnog za učenje nejezičkih sadržaja. Učesnici će takođe steći uvid u projekte na temu višejezičnosti i interkulturalnosti sprovedene u okviru Evropskog centra za žive jezike.

Od učesnika se očekuje da učestvuju u pripremnim zadacima koji prethode radionici i da aktivno učestvuju u samoj radionici. Tokom radionice je poželjno da učesnici imaju svoje laptop-računare. Nakon radionice, učesnici treba da podele sa kolegama informacije o resursima koji se nalaze na veb-sajtu (https://multilingualclassrooms.ecml.at/) i aktivnostima u kojima su učestvovali, kao i znanja i veštine koje su stekli na radionici.

Jezik radionice je engleski, a kako bi učesnici mogli da prate aktivnosti i učestvuju aktivno u njima potrebno je da njihovo znanje engleskog bude na nivou B2 prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike.

Nakon razmatranja prijava i odabira učesnika, svi prijavljeni kandidati dobiće informacije o statusu svoje prijave a učesnici čije je učešće odobreno i više informacija u vezi sa učešćem na samoj radionici.

Učešće na radionici je besplatno, a odabranim učesnicima koji dolaze van Beograda, Fondacija Tempus refundiraće troškove puta i obezbediće smeštaj na bazi dva noćenja.

Za sva dodatna pitanja koja se tiču prijave ili same radionice možete kontaktirati s nama imejlom na adresu jezici@tempus.ac.rs.

U nastavku možete pročitati utiske nekih od učesnika prethodne radionice.