Tehnička škola „Pavle Savić“, Novi Sad

Projekat English language and Project based learning Hub započet je sa ciljem podsticanja inovativnosti, saradnje i stvaranja. Inicijativa za otvaranje kluba za učenje na engleskom jeziku nastaje usled potrebe veće podrške učenicima sa slabijim postignućem u učenju stranog jezika, kao i za podršku i unapređivanje jezičkih veština svih zainteresovanih učenika da uče kroz projektnu nastavu i nove interaktivne metode, i da na kreativan i inovativan način razvijaju svoje jezičke i druge međupredmentne kompetencije.  

U okviru projekta učenici su usvajali vokabular na engleskom jeziku vezan za pandemiju koronavirusa, proučavali predložene preventivne mere neophodne za povratak u školu i praćenje nastave prema kombinovanom modelu i napravili plan snimanja edukativnog filma o prevenciji zarazne bolesti. Vršnjački edukatori su obučavali druge učenike o produkciji tutorijala, koji su potom samostalno kreirali mini video-snimke kako bi sadržaj učinili dostupnim drugim učenicima.

Projekat je sprovođen sa učenicima srednje škole, ali se aktivnosti mogu prilagoditi tako da odgovaraju i budu korisne učenicima na bilo kom nivou obrazovanja. Nastavnici su se trudili da sprovođenjem časova van učionice i većim podsticanjem učenika na primenu znanja u stvarnim kontekstima pomognu učenicima da uspešno koriste jezik u školskom okruženju i van njega. U okviru projekta English language and Project based learning Hub učenici su kreirali korisne autentične materijale kao rezultat vršnjačkog i saradničkog učenja.