Gimnazija „Stevan Jakovljević“, Vlasotince


Biljana Pipović

 

Devetomesečni eTwinning projekat To read or not to read?, sproveden u saradnji sa tri škole iz Grčke i Turske, imao je cilj da motiviše tinejdžere da čitaju tako što će dobiti materijale za čitanje koji nisu uobičajeni u učionici. Učenici su u okviru projekta razvijali kompetencije za celoživotno učenje – komunikaciju na engleskom jeziku, digitalnu kompetenciju, kulturnu svest, kreativnost i kompetenciju za učenje. Sproveden je niz kreativnih i vizuelno privlačnih aktivnosti s namerom da se pesme, priče i romani učine prijemčivijim savremenom čitaocu.

Učenici su pisali pesme, dizajnirali naslovne strane knjiga, pravili mimove na temu svetske književnosti, pisali narativne verzije drama, osmišljavali drugačiji kraj knjiga, pravili postere i pisali objave za društvene mreže kao što je čet na Instagramu između Romea i Julije.