Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu


Ljudmila Popović

 

Projekat Ekologija i emancipacija manjinskih jezika u Srbiji sproveden je 2021. godine na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U njemu je učestvovalo 96 studenata slavistike na prvoj godini studija. Projekat je zasnovan na Evropskoj povelji o regionalnim ili manjinskim jezicima i imao je za cilj širenje svesti o manjinskim jezicima kao zajedničkoj kulturnoj baštini Srbije. Putem anketiranja 2133 ispitanika skrenuta je pažnja javnosti na Povelju kao snažan instrument zaštite i unapređenja manjinskih jezika u Evropi. Sprovedeni asocijativni eksperiment otkrio je da postoje predrasude o pojedinim manjinskim jezicima i njihovim govornicima u Srbiji. Na osnovu statistički obrađene ankete, podataka prikupljenih na terenu i razgovora s govornicima manjinskih jezika formirana je baza podataka o ekologiji 15 manjinskih jezika u Srbiji, koja je korišćena kao korpus za izradu brojnih seminarskih radova studenata, kao i naučnih radova objavljenih u eminentnim naučnim izdanjima.