Tehnička škola „Pavle Savić“, Novi Sad


Lela Vuković

 

U okviru projekta Tesla’s classroom, učenici su istraživali život i rad Nikole Tesle na osnovu čega su napravili kratak film o ovom naučniku. Dizajnirana je i posebna učionica posvećena Tesli sa posterima i laboratorijskom opremom za fiziku. Škola je stupila u kontakt sa Muzejom Nikole Tesle, koji je za ovu namensku učionicu obezbedio edukativne postere na kojima su prikazani Teslina dostignuća i njegov doprinos čovečanstvu. Ciljevi projekta bili su unapređenje znanja iz fizike i o životu i radu Nikole Tesle, kao i razvoj kompetencija iz engleskog jezika.