OŠ „Sveti Sava“, Kikinda


Dragana Videnov

 

Projekat Walking around Europe sproveden je u saradnji sa nekoliko evropskih škola. Učenici su imali priliku da bolje upoznaju različite evropske zemlje, kulture i jezike koji se u njima govore. Grupne i individualne aktivnosti podrazumevale su komunikaciju i rad sa vršnjacima iz drugih zemalja, pravljenje, pisanje i slanje razglednica elektronskim putem i u papirnoj formi, kreiranje logotipa, postera i igara, pevanje čuvene pesme „Kad si srećan“ na engleskom i maternjem jeziku, učenje nekih osnovnih reči i izraza na drugim jezicima i još mnogo toga.

Zahvaljujući zanimljivim i kreativnim aktivnostima, učenici različitog uzrasta su uviđali značaj sopstvenog jezika i učenja drugih jezika.