OŠ „Sveti Sava“, Kikinda


Dragana Videnov

 

Tokom projekta Walking around the USA, sprovedenog u okviru plana i programa sa više evropskih škola, učenici različitog uzrasta imali su priliku da sarađuju sa vršnjacima iz drugih zemalja, bolje upoznaju Sjedinjene Američke Države i primene svoje jezičke veštine. Učestvujući u raznovrsnim interdisciplinarnim praktičnim aktivnostima usredsređenim na učenike, učili su o geografiji, istoriji, političkom sistemu, prirodnim odlikama, kulturi, poznatim ličnostima, znamenitostima, tradiciji i hrani SAD. Saznanja su delili putem različitih digitalnih alata. Individualno i u grupama pravili su logotipe, prezentacije, infografike, igre i kvizove, pisali pesme, čitali priče i učestvovali u likovnim aktivnostima.