OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar


Marina Stanojlović Mirčić

 

Projekat Upoznaj STEM na italijanskom, pored razvoja jezičkih kompetencija, podrazumevao je i unapređenje znanja iz oblasti računarstva, fizike i matematike. Obuhvatao je dve aktivnosti. U prvoj su učenici osmog razreda imali zadatak da istraže i predstave najinteligentnije Italijane iz prošlosti koristeći IKT alate. Druga aktivnost je bila usmerena na ciljeve održivog razvoja. Učenici su istraživali temu izvora i korišćenja energije i na taj način proširivali vokabular i razvijali veštine čitanja, slušanja i komunikacije na italijanskom jeziku.

Cilj projekta je bio da učenici nauče kako da samostalno dođu do rešenja problema koristeći istraživački rad i kritičko mišljenje, kao i da sarađuju sa vršnjacima. Pored toga, projekat je bio osmišljen tako da podigne svest učenika o važnosti aktivnog učešća u društvu i preuzimanja odgovornosti za sopstvene postupke u svakodnevnim aktivnostima.