Filološka gimnazija, Beograd

Slobodanka Gligorić

Projekat We Make a Difference sproveden je sa grupom od 26 učenika četvrtog razreda Filološke gimnazije u Beogradu. Cilj projekta je bio podstaći učenike da preuzmu aktivniju ulogu u društvu i pomoći im da uvide da svako od nas može da promeni nešto, čak i kada je reč o ključnim pitanjima današnjice. Osnova projekta bio je dokument Ciljevi održivog razvoja Ujedinjenih nacija (17 globalnih ciljeva), a učenici su imali zadatak da ga prouče i pripreme prezentacije, uz poseban naglasak na to kako bi oni kao pojedinci mogli da pomognu. Potom je trebalo da ove ideje sprovedu u praksi u svom okruženju. Pored podizanja svesti učenika o značajnim globalnim pitanjima poput nejednakosti, ravnopravnosti polova, siromaštva i klimatskih promena, projekat ih je osnažio da nešto učine i postanu aktivni građani u društvu, istovremeno im omogućujući da uče jezik na prirodan i smislen način. Takođe, pošto je znatan deo projekta sproveden onlajn ili uz korišćenje digitalnih alata, podsticano je učenje uz pomoć IKT-a i digitalnih medija.