Филолошка гимназија, Београд

Слободанка Глигорић

Пројекат We Make a Difference спроведен је са групом од 26 ученика четвртог разреда Филолошке гимназије у Београду. Циљ пројекта је био подстаћи ученике да преузму активнију улогу у друштву и помоћи им да увиде да свако од нас може да промени нешто, чак и када је реч о кључним питањима данашњице. Основа пројекта био је документ Циљеви одрживог развоја Уједињених нација (17 глобалних циљева), а ученици су имали задатак да га проуче и припреме презентације, уз посебан нагласак на то како би они као појединци могли да помогну. Потом је требало да ове идеје спроведу у пракси у свом окружењу. Поред подизања свести ученика о значајним глобалним питањима попут неједнакости, равноправности полова, сиромаштва и климатских промена, пројекат их је оснажио да нешто учине и постану активни грађани у друштву, истовремено им омогућујући да уче језик на природан и смислен начин. Такође, пошто је знатан део пројекта спроведен онлајн или уз коришћење дигиталних алата, подстицано је учење уз помоћ ИКТ-а и дигиталних медија.