Savremena gimnazija, Beograd

Projekat Unveiling the Secrets of Advertising je interdisciplinarni projekat (engleski jezik, umetnost i dizajn, psihologija) čiji je cilj sagledavanje medijske manipulacije i njenih aspekata, otkrivanje ključnih elemenata u reklamama (jezičkih, psiholoških i grafičkih), razvoj veština čitanja, slušanja, pisanja i govora kod učenika, unapređenje IKT veština i njihovo korišćenje u svrhu kreiranja proizvoda. Projekat je takođe imao internacionalnu dimenziju kao deo eTwinning projekta sprovedenog u saradnji sa jednom srednjom školom u Italiji, što je dodatno koristilo učenicima – upoznali su drugu kulturu, razmenjivali mišljenja i direktno su komunicirali sa vršnjacima koji takođe uče engleski jezik. Nastavnici su iskoristili zainteresovanost učenika za medije i reklamiranje za podučavanje sadržaja iz nastavnog plana i programa na inovativan i kreativan način. Ovim projektom nastavnici su takođe unapredili svoje profesionalne veštine i kvalitet nastave.