Hemijsko-prehrambena tehnološka škola, Beograd

Bojana Stankić

A Cultural Journey je međunarodni, interdisciplinarni i multikulturni eTwinning projekat čiji je cilj podizanje svesti učenika o našem kulturnom identitetu, kao i podsticanje uvažavanja, tolerancije i solidarnosti među ljudima iz različitih kultura. Pedagoški ciljevi projekta bili su i unapređenje IKT veština i različitih „mekih veština”: timskog rada, komunikacije, organizacije, upravljanja vremenom, liderstva, samopouzdanja. Učenici su pravili oblake od reči, infografike sa ključnim rečima vezanim za elemente nacionalne kulture i kulturnu baštinu uopšteno, pripremali prezentacije o Svetskoj kulturnoj baštini Uneska, predstavili svoju tradiciju i običaje i zajednički napravili igru. Finalni proizvodi projekta bili su multikulturni kuvar, elektronska knjiga o tradicionalnim nošnjama i plesovima, pesmama i pevačima, kao i video-snimak izvođenja tradicionalnih pesama, pesma u akrostihu, elektronska knjiga o tradicionalnoj umetnosti i umetnicima, kao i  višejezična knjiga priča, legendi i mitova.