Udruženje građana „Žil Vern“, Novi Sad

Projekat Francuski i ja – pokaži mi da znam sam rezultat je saradnje Centra Žil Vern, predškolske ustanove Žil Vern i Kluba Unesko iz Meca u Francuskoj. On podrazumeva osmišljavanje i kreiranje programa za učenje francuskog jezika u bilingvalnom okruženju na nivou organizacije i njegovo sprovođenje.

Projekat je imao sledeće ciljeve:

– povećanje zainteresovanosti za učenje drugog stranog jezika na najmlađem uzrastu, promovisanje bilingvalne nastave (poseta i aktivnosti frankofonih volontera i nastavnika francuskog jezika u svim grupama Centra Žil Vern, kao i aktivnosti u vrtiću Žil Vern);

– unapređenje rada nastavnika francuskog jezika, frankofonih volontera i edukatora i to: sastavljanjem elektronske knjige za rad sa decom počevši od najmlađeg uzrasta; pripremom IKT resursa i nastavnih materijala za nastavnike francuskog jezika i frankofone volontere, držanjem obuka zaposlenima i volonterima (upotreba onlajn alata i pozorište u nastavi drugog stranog jezika za decu).

Takođe je prepoznata potreba za sistematizovanjem materijala za nastavu francuskog kao stranog jezika namenjenih učenicima vrtićkog uzrasta, pa je u okviru projekta započeto sakupljanje i kreiranje takvih materijala za sve one koje ova tema interesuje.