Osnovna škola „Predrag Kožić”, Dubovac

Glavni cilj projekta Welcome to Deliblato Sands / Bienvenues dans la Dune de Deliblato bio je osposobiti učenike da koristeći jezičke kompetencije predstave svoj kraj u što boljem svetlu. Ovo smo pokušali da postignemo primenom metode CLIL (integrisano učenje jezika i nejezičkih sadržaja), što je podrazumevalo učešće grupe nastavnika različitih predmeta (francuski, biologija, likovna kultura, geografija, informatika, srpski i engleski jezik). Učenici su dobijali smernice tokom celog projekta, koji je uključivao prikupljanje i analizu podataka, prevođenje na francuski i engleski jezik i pravljenje brošure. Učenici su radili u grupama, podstaknuti na timski rad, pri čemu je svaka grupa dala svoj doprinos završnom proizvodu. Rezultat projekta postoji i u elektronskom i u štampanom obliku. Nameravamo da ovu brošuru delimo turistima koji prolaze ovim krajem kako bismo im poželeli dobrodošlicu i istovremeno promovisali našu školu. Odlučili smo se za brošuru jer smo želeli da imamo opipljive rezultate projekta.