Letnja akademija za edukatore nastavnika jezika Evropskog centra za žive jezike u Gracu

U okviru svog dvogodišnjeg programa „Pokretanje inovacija u nastavi i učenju jezika: promenljivi konteksti, kompetencije u razvoju” (Inspiring innovation in language education: changing contexts, evolving competences), Evropski centar za žive jezike u Gracu organizuje „Letnju akademiju za edukatore nastavnika jezika” (engl: Summer Academy for teacher educators working in the field of languages) koja će se održati od 4 do 8. jula 2022. godine u Gracu.  

Ovom prilikom, Fondacija Tempus kao kontakt tačka za aktivnosti Evropskog centra za žive jezike, raspisuje poziv za učesnike. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem formulara koji se nalazi ovde

Rok za prijave produžen je do 08. maja 2022. do kraja dana.

Ukupan broj učesnika je ograničen. Izbor predstavnika iz Srbije vršiće se na osnovu profesionalnog iskustva, plana diseminacije informacija stečenih učešćem na događaju, poznavanja stranih jezika kao i relevantnih referenci koje zainteresovani opišu kroz prijavni formular. Konačnu odluku o učešću nominovanog kandidata iz Srbije donosi Centar za žive jezike u Gracu.  

Učešće na događaju je besplatno. Izabranom kandidatu Evropski centar za žive jezike pokriva troškove puta, ali učesnici sami pokrivaju troškove boravka u Gracu i u obavezi su da prisustvuju svim danima ovog jednonedeljnog događaja.  

Cilj događaja je da okupi stručnjake koji rade u oblasti obrazovanja budućih nastavnika jezika i da unapredi njihove veštine kako bi mogli da pruže podršku profesionalnom razvoju nastavnika da odgovore na složene jezičke potrebe današnjih učenika. 

Letnja akademija će učesnicima obezbediti priliku da objedine iskustva sa kolegama širom Evrope i da sagledaju i preispitaju načine na koje obrazuju nastavnike jezika iz jedne transnacionalne perspektive. Na događaju će se obrađivati aktuelna pitanja u oblasti obrazovanja nastavnika jezika i teme u vezi sa principima jezičkih politika Saveta Evrope i Evropske komisije. 

Nominovani učesnici mogu biti edukatori nastavnika koji rade u oblasti jezičkog obrazovanja i to: 

  • zaposleni na visokoškolskim institucijama (predavači, edukatori nastavnika, itd.) koji su uključeni u inicijalno obrazovanje nastavnika jezika, 
  • prosvetni inspektori, 
  • mentori koji prate buduće nastavnike jezika tokom sticanja kvalifikacija, 
  • iskusni nastavnici ili zaposleni na visokoškolskim institucijama koji su uključeni u aktivnosti profesionalnog razvoja nastavnika jezika na radnom mestu,   
  • edukatori nastavnika koji se bave istraživanjem u oblasti jezičkog obrazovanja,  
  • predsednici udruženja nastavnika jezika.

Na poziv se mogu prijaviti kako kandidati koji su iskusni edukatori nastavnika jezika tako i oni koji su na početku karijere u ovoj oblasti. I jedni i drugi moraju pokazati veliku posvećenost obrazovanju nastavnika. Na primer, oni su uključeni ili teže da se uključe u inovativne projekte, istraživanja, reforme, i to tako što ih predvode. Od kandidata se očekuje da dele informacije o rezultatima ovog događaja i da nakon događaja iniciraju mere koje će doprineti obrazovanju nastavnika na institucionalnom nivou, a poželjno i na regionalnom ili nacionalnom nivou.   

Za sva dodatna pitanja koja se tiču prijave ili same radionice možete nas kontaktirati putem imejla office@tempus.ac.rs

Produžen rok za prijave za zajedničku radionicu Fondacije Tempus i Evropskog centra za žive jezike u Gracu –Upotreba IKT kao podrška nastavi i učenju jezika 

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo da se prijavite na radionicu Upotreba IKT kao podrška nastavi i učenju jezika (engl. Use of ICT in support of language teaching and learning (ICT-REV)) koju Fondacija Tempus organizuje u saradnji sa Evropskim centrom za žive jezike u Gracu. Predavači na radionici su Sara Hajzer, viši predavač na Fakultetu za jezike i primenjenu lingvistiku na Otvorenom univerzitetu i profesor na Akademiji za visoko obrazovanje u Ujedinjenom Kraljevstvu i Ursula Stikler, viši predavač nemačkog jezika na Otvorenom univerzitetu u Ujedinjenom Kraljevstvu. Predavači su članovi stručnog tima koji se bavi upotrebom IKT u oblasti nastave i učenja jezika u Evropskom centru za žive jezike u Gracu. 

Radionica će se održati uživo 9. i 10. juna 2022. godine u prostorijama Fondacije Tempus u Žabljačkoj ulici, br. 12 u Beogradu. Preliminarnu agendu radionice možete pogledati ovde, a  detaljnije biografije predavača možete pogledati ovde

Ova radionica namenjena je nastavnicima svih stranih jezika koji se u okviru formalnog obrazovanja u Srbiji uče kao prvi i drugi strani jezik (engleski, nemački, francuski, ruski, italijanski i španski) u osnovnim školama i srednjim školama opšteg i stručnog usmerenja

Cilj radionice je da nauči učesnike kako da integrišu IKT alate i resurse u otvorenom pristupu u nastavu i učenje jezika tako da počivaju na pravim pedagoškim principima. Učesnici radionice će naučiti da je kombinovanje ovih principa sa tehnologijom ključno za kreiranje i sprovođenje uspešnih aktivnosti za učenje jezika. Razviće praktične veštine koje će im pomoći u profesionalnom kontekstu i postaće svesni svojih potreba u pogledu kontinuiranog profesionalnog razvoja. 

Od učesnika se očekuje da učestvuju u pripremnim zadacima koji prethode radionici, da aktivno učestvuju u samoj radionici tako što će različite aktivnosti sprovoditi u parovima ili manjim grupama. S obzirom na to da će učesnici radionice biti nastavnici različitih stranih jezika, u jednom delu radionice oni će biti grupisani po jezicima koje predaju kako bi sa kolegama razmenjivali specifično iskustvo i ideje. Tokom radionice neophodno je da svaki učesnik ponese i koristi svoj laptop računar. Takođe, nakon radionice, učesnici treba da podele svoja saznanja o resursima koji se nalaze na veb sajtu (ict-rev.ecml.at), kao i o aktivnostima u kojima su učestvovali i veštinama koje su stekli na radionici.  

Za radionicu se mogu prijaviti učesnici koji, između ostalog, imaju bogato iskustvo u upotrebi IKT u oblasti nastave i učenja stranih jezika, kao i nastavnici koji žele da nadograde ili pak razviju svoje iskustvo u ovom pogledu. 

Timski rad, komunikacija sa predavačima, konsultacije i razmena materijala biće organizovani na Mudl platformi. Tokom rada na Mudl platformi učesnicima će biti obezbeđena podrška kao i sva neophodna uputstva. 

Jezik radionice je engleski, a kako bi učesnici mogli da prate aktivnosti i učestvuju aktivno u njima potrebno je da njihovo znanje engleskog bude na nivou B2 prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike. S obzirom na to da će učesnici biti nastavnici svih stranih jezika, deo aktivnosti odvijaće se i na jezicima koje učesnici predaju (tokom grupnog rada).  

Rok za prijave produžen je do 15. maja 2022. godine do kraja dana.   

Za radionicu se možete prijaviti popunjavanjem formulara koji se nalazi ovde 

Nakon, razmatranja prijava i odabira učesnika, svi prijavljeni kandidati dobiće informacije o statusu svoje prijave a učesnici čije je učešće odobreno i više informacija u vezi sa učešćem na samoj radionici. 

Učešće na radionici je besplatno, a odabranim učesnicima koji dolaze van Beograda, Fondacija Tempus refundiraće troškove puta i obezbediti smeštaj na bazi jednog noćenja.  

Za sva dodatna pitanja koja se tiču prijave ili same radionice možete nas kontaktirati putem imejla office@tempus.ac.rs