Radionica ECML-a: „Putanje učenja jezika na ranom uzrastu i povećanje njegove vidljivosti”

U okviru četvorogodišnjeg programa „Pokretanje inovacija u nastavi i učenju jezika: promenljivi konteksti, kompetencije u razvoju” (engl. Inspiring innovation in language education: changing contexts, evolving competences), Evropski centar za žive jezike u Gracu (ECML) organizuje radionicu pod nazivom „Putanje učenja jezika na ranom uzrastu i povećanje njegove vidljivosti” (engl: Young children’s language learning pathways – Making early language learning visible) koja će se održati 15. i 16. marta 2023. godine u Gracu.

Ovom prilikom, Fondacija Tempus kao kontakt tačka za aktivnosti Evropskog centra za žive jezike, raspisuje poziv za učesnike. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem formulara koji je dostupan ovde. Molimo Vas da pre prijavljivanja pročitate detaljan opis radionice i uslove za učešće.

Rok za prijave je 10. januar 2023. do kraja dana.

Kako je ukupan broj mesta ograničen, za učesnike iz svake od država članica (uključujući Srbiju) na raspolaganju je po jedno mesto. Izbor predstavnika iz Srbije vršiće se na osnovu profesionalnog iskustva i plana diseminacije informacija stečenih učešćem na događaju koje zainteresovani opišu kroz prijavni formular.

Cilj ove radionice je da učesnicima pruži priliku da revidiraju ključne principe i aktivnosti za nastavnike i edukatore kako bi u okviru obrazovnih sistema načini učenja jezika na ranom uzrastu (od 3. do 12. godine) postali vidljivi. Oni će moći da razgovaraju o ključnim principima i aktivnostima, kao i o alatima za samovrednovanje koji su kreirani sa ciljem da pruže podršku nastavnicima i edukatorima u procenjivanju svog obrazovnog konteksta i iskustva, i načina na koje mogu da ih iskoriste i doprinesu osnaživanju mlađe dece u pogledu razvoja višejezičnih kompetencija, višejezičnih praksi i interkulturne svesti.

Poziv je namenjen stručnjacima koji rade u predškolskom ili osnovnom obrazovanju ili sarađuju sa ovim sektorima.

Potrebna iskustva i kompetencije za učešće na radionici

Učesnici radionice treba da imaju skorašnje ili aktuelno iskustvo u oblasti obrazovanja na ranom uzrastu (od 3. do 12. godine) i promovisanju višejezičnih kompetencija i praksi u okviru obrazovnog sistema (kao istraživači, pripadnici interesnih grupa, nastavnici, edukatori nastavnika ili donosioci odluka). Takođe, treba da pokažu interesovanje za promovisanje i razvijanje višejezičnih kompetencija na ranom uzrastu (od 3. do 12. godine) u okviru obrazovnog sistema kao i da poznaju evropske instrumente ili da žele da se upoznaju sa evropskim instrumentima koji se tiču prepoznavanja načina za učenje jezika na ranom uzrastu i pružanja podrške, uključujući (ali ne isključivo) i jezike na kojima se odvija nastava, dodatne jezike koji se uče u okviru obrazovnog sistema kao i jezike kućnog okruženja i/ili zajednice.

Pre radionice, od učesnika se očekuje se upoznaju sa ključnim principima i aktivnostima,  i radnim verzijama alata i tekstova za samovrednovanje, kao i da pripreme povratne informacije o njima.

U toku same radionice, učesnici će razgovarati o ključnim principima i aktivnostima za povećanje vidljivosti načina za učenje jezika na ranom uzrastu u obrazovnom sistemu i davaće predloge za njihovo unapređivanje.

Nakon radionice, učesnici će učestvovati u isprobavanju, daljem razvoju i diseminaciji materijala, kao i prikupljanju povratnih informacija i primera iz svog konteksta.

Radni jezici radionice su engleski i francuski, i potrebno je da jezički nivo učesnika bude najmanje B2. Biće obezbeđen simultani prevod sa jednog jezika na drugi.

Ukoliko imate pitanja vezana za popunjavanje prijave ili događaj, možete nam se obratiti putem imejl adrese: jezici@tempus.ac.rs.

 

Radionica ECML-a: „Unapređenje jezičkog obrazovanja u prekograničnom stručnom obrazovanju”

U okviru četvorogodišnjeg programa „Pokretanje inovacija u nastavi i učenju jezika: promenljivi konteksti, kompetencije u razvoju” (engl. Inspiring innovation in language education: changing contexts, evolving competences), Evropski centar za žive jezike u Gracu (ECML) organizuje radionicu pod nazivom „Unapređenje jezičkog obrazovanja u prekograničnom stručnom obrazovanju” (engl: Enhancing language education in cross-border vocational education) koja će se održati 7. i 8. februara 2023. godine u Gracu, u Austriji.

Ovom prilikom, Fondacija Tempus, kao kontakt tačka za aktivnosti Evropskog centra za žive jezike raspisuje poziv za učesnike. Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti putem formulara koji je dostupan ovde. Molimo Vas da pre prijavljivanja pročitate detaljan opis radionice i uslove za učešće.

Rok za prijavu je 30. novembar do kraja dana.

Kako je ukupan broj mesta ograničen, za učesnike iz svake od država članica (uključujući Srbiju) na raspolaganju je po jedno mesto. Izbor predstavnika iz Srbije vršiće se na osnovu relevantnog profesionalnog iskustva i plana diseminacije informacija stečenih učešćem na događaju koje zainteresovani opišu kroz prijavni formular.

Cilj ovog događaja je razmatranje i revidiranje novih resursa u formi onlajn Priručnika za unapređenje jezičkog obrazovanja u prekograničnom stručnom obrazovanju i tržištu rada.

Poziv je namenjen:

 • istraživačima;
 • akterima u oblasti stručnog obrazovanja;
 • nastavnicima;
 • edukatorima (nastavnika);
 • donosiocima odluka u oblasti stručnog obrazovanja.

Potrebna iskustva i kompetencije za učešće na radionici:

 • Aktuelno ili skorašnje iskustvo u oblasti nastave i učenja jezika u stručnom obrazovanju u prekograničnom kontekstu;
 • Interesovanje za unapređenje jezičkog obrazovanja u prekograničnom radu i obrazovanju;
 • Poznavanje i zainteresovanost za uključivanje u razvoj evropskih instrumenata koji se tiču učenja jezika u stručnom obrazovanju posebno koncipiranom za pogranična područja.

Od učesnika se očekuje da imaju aktivnu ulogu u planiranim aktivnostima, i to pre, tokom i nakon događaja.

Pre radionice, učesnici treba da se upoznaju sa određenim poglavljima/aktivnostima u radnoj verziji planiranog Priručnika i pripreme povratne informacije u vezi sa tim.

U toku same radionice će se diskutovati o nacrtu Vodiča i davati predlozi za unapređenje (npr. menjanjem, dodavanjem ili izbacivanjem aktivnosti). Učesnici će razmenjivati znanja i iskustva na temu jezičkog obrazovanja u prekograničnom radu i obrazovanju. 

Nakon radionice, učesnici će koristiti, dalje razvijati i diseminirati materijale iz Vodiča u svom profesionalnom okruženju.

Radni jezici su engleski i francuski, a za učešće na radionici neophodno je poznavanje jednog od ova dva jezika na nivou C1. Biće obezbeđen simultani prevod sa jednog jezika na drugi.

Ukoliko imate pitanja vezana za popunjavanje prijave ili događaj, možete nam se obratiti putem imejl adrese: jezici@tempus.ac.rs.

Radionica ECML-a: „Novi resursi za planiranje obrazovanja nastavnika koje je jezički osetljivo”

U okviru četvorogodišnjeg programa „Pokretanje inovacija u nastavi i učenju jezika: promenljivi konteksti, kompetencije u razvoju” (engl. Inspiring innovation in language education: changing contexts, evolving competences), Evropski centar za žive jezike u Gracu (ECML) organizuje radionicu pod nazivom „Novi resursi za planiranje obrazovanja nastavnika koje je jezički osetljivo” (engl: Building blocks for planning language-sensitive teacher educationkoja će se održati 14. i 15. februara 2023. godine u Gracu.

Ovom prilikom, Fondacija Tempus kao kontakt tačka za aktivnosti Evropskog centra za žive jezike, raspisuje poziv za učesnike. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem formulara koji je dostupan ovde. Molimo Vas da pre prijavljivanja pročitate detaljan opis radionice i uslove za učešće.

Rok za prijave je 30. novembar do kraja dana.

Kako je ukupan broj mesta ograničen, za učesnike iz svake od država članica (uključujući Srbiju) na raspolaganju je po jedno mesto. Izbor predstavnika iz Srbije vršiće se na osnovu profesionalnog iskustva i plana diseminacije informacija stečenih učešćem na događaju koje zainteresovani opišu kroz prijavni formular.

Cilj ovog događaja je ispitivanje i revidiranje novih resursa koji su osmišljeni sa ciljem da usmere veću pažnju na obrazovanje koje je jezički osetljivo u sadržaju planova i programa i njihovom sprovođenju i u modulima u sklopu inicijalnog obrazovanja nastavnika i obuka na radnom mestu.

Poziv je namenjen:

 • edukatorima nastavnika koji rade na različitim nivoima obrazovanja i sa nastavnicima različitih predmeta;
 • kreatorima planova i programa nastave i učenja za inicijalno obrazovanje nastavnika i onima koji nadgledaju i prate obuke nastavnika na radnom mestu.

Potrebna iskustva i kompetencije za učešće na radionici

Učesnici radionice treba da imaju skorašnje ili aktuelno iskustvo kao edukatori nastavnika kao i da svojim radom doprinose osmišljavanju i reviziji programa i modula u oblasti obrazovanja nastavnika. Takođe, treba da pokažu interesovanje za planiranje obrazovanja nastavnika koje je jezički osetljivo kako kroz jezičke tako i nejezičke predmete, kao i da poznaju evropske instrumente ili da žele da se upoznaju sa evropskim instrumentima koji se tiču obrazovanja nastavnika i nastavničkih kompetencija.

Pre radionice, od učesnika se očekuje se upoznaju sa aktivnostima ili da isprobaju određene aktivnosti u radnim verzijama novih resursa, kao i da pripreme povratne informacije o njima.

U toku same radionice, učesnici će razgovarati o novim resursima, davati predloge za njihovo unapređivanje i predlagati nove resurse. Takođe će deliti svoja znanja kako bi doprineli izgradnji dobrih jezički osetljivih i višejezičnih praksi u oblasti obrazovanja nastavnika kako za aktuelne tako i buduće nastavnike različitih predmeta.

Nakon radionice, učesnici će učestvovati u isprobavanju, daljem razvoju i diseminaciji novih resursa u svom kontekstu.

Radni jezici radionice su engleski i nemački, i potrebno je da jezički nivo učesnika bude najmanje C1. Biće obezbeđen simultani prevod sa jednog jezika na drugi.

Ukoliko imate pitanja vezana za popunjavanje prijave ili događaj, možete nam se obratiti putem imejl adrese: jezici@tempus.ac.rs.

Vebinar: „Evropska jezička oznaka – inicijativa Evropske komisije i propozicije konkursa koji organizuje Fondacija Tempus”

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na vebinar na temu „Evropska jezička oznaka: inicijativa Evropske komisije i propozicije konkursa koji organizuje Fondacija Tempus” koji će se održati 14. novembra 2022. od 15 do 16 časova u okviru Erazmus+ nedelje, putem platforme Microsoft Teams.

Cilj vebinara je da zainteresovanim nastavnicima stranog jezika, predstavnicima škola i drugih ustanova koji sprovode nastavu stranog jezika ili Erazmus+ projekte u ovoj oblasti predstavi inicijativu Evropske komisije – Evropsku jezičku oznaku

Evropska jezička oznaka je priznanje čiji je cilj da istakne i nagradi inovativne i kreativne projekte/inicijative u oblasti nastave i učenja jezika širom Evrope. Za Jezičku oznaku mogu se prijaviti projekti/inicijative koji imaju konkretne vidljive rezultate, a koji su sprovedeni u Republici Srbiji.

Svi zainteresovani mogu se prijaviti na vebinar popunjavanjem formulara koji se nalazi na sledećem linku: https://forms.office.com/r/nkRBpnemdE. Svi učesnici dobiće imejl sa pristupnim linkom za praćenje vebinara.

Prijavljivanje traje do 13. novembra 2022. godine do 12 časova.

U slučaju pitanja, možete nam pisati na imejl jezici@tempus.ac.rs.

Događaji povodom Evropskog dana jezika

Povodom Evropskog dana jezika, koji se proslavlja od 2001. godine na inicijativu Saveta Evrope u saradnji sa  Evropskom komisijom, Dečji kulturni centar Beograd u okviru programa Međunarodni klub prijateljstva, pod pokroviteljstvom EUNIC Cluster, Saveta Evrope, EU info centra i Gradske uprave grada Beograda, organizuje program za decu i mlade u ponedeljak, 26. septembra, od 11 do 14 časova, na Trgu republike.

Program će otvoriti Adrijan Fajks, predsednik EUNIC Cluster i Dragan Marić, direktor Dečjeg kulturnog centra Beograd. Pesmom dece iz Hora Dečjeg kulturnog centra Beograd i dece iz OŠ ,,Sveti Sava” iz Mladenovca počeće svečanost posvećena obeležavanju Evropskog dana jezika, koji se proslavlja u svim državama Evrope.

Najmlađi posetioci imaće priliku da se na štandovima ambasada i kulturnih centara upoznaju sa kulturama i jezicima različitih evropskih zemalja, uživaju u poslasticama ali i da učestvuju u nagradnom kvizu i tako provere svoje znanje. Ovogodišnji učesnici svečanosti su Ambasada Finske, Ambasada Kraljevine Danske, Ambasada Slovenije, Ambasada Švedske, Ambasada Rumunije, Ambasada Portugala, Ambasada Ukrajine, Ambasada Belgije, Ambasada Holandije, Italijanski institut za kulturu, Francuski institut, Institut Junus Emre, Gete institut, Austrijski institut, Fondacija Tempus, EU info centar, Savet Evrope i Dečji kulturni centar Beograd.

Evropski dan jezika je inicijativa koju je u saradnji sa Evropskom komisijom pokrenuo Savet Evrope 2001. godine. Od tada se ovaj dan obeležava širom Evrope 26. septembra svake godine. Evropski dan jezika namenjen je svima koji žele da se uključe, bez obzira na uzrast.

Obeležavanjem Evropskog dana jezika Savet Evrope ohrabruje svih 700 miliona Evropljana, građana 46 država članica, da uče jezike bez obzira na godine i okruženje. Verujući da je jezička raznolikost način za postizanje većeg stepena međukulturološkog razumevanja i važna komponenta bogatog kulturološkog nasleđa našeg kontinenta, Savet Evrope promoviše višejezičnost u celoj Evropi. U cilju promovisanja događaja, svi zainteresovani mogu uneti aktivnosti koje planiraju da sprovedu u kalendar događaja na sajtu Evropskog dana jezika i pogledati kako će se ovaj dan proslavljati širom Evrope.

Fondacija Tempus je nacionalna kontakt tačka za ovu inicijativu u Srbiji. Sve informacije, kao i resurse i interaktivne igre za nastavnike i učenike, možete pronaći na zvaničnom sajtu Evropskog dana jezika, a možete poslati i upit putem imejla na adresu jezici@tempus.ac.rs.

Jezičke aktivnosti povodom obeležavanja Evropskog dana jezika 2022.

Evropski dan jezika je inicijativa čiji je cilj promovisanje učenja jezika a koju je u saradnji sa Evropskom komisijom pokrenuo Savet Evrope 2001. godine. Od tada se ovaj dan obeležava širom Evrope 26. septembra svake godine, a u Srbiji se proslavi priključi mnogo škola, nastavnika i učenika tako što sprovode prigodne jezičke aktivnosti. Svake godine neke od nezaobilaznih aktivnosti su vašar jezika, upoznavanje sa kuhinjom kultura čiji se jezici uče u školama, takmičenje u izgovaranju brzalica i pravljenje postera i panoa na stranim jezicima.

Ukoliko planirate da obeležite Evropski dan jezika, pozivamo Vas da prijavite svoj događaj u kalendar događaja na veb-sajtu Evropskog dana jezika uz detaljniji opis aktivnosti. Na istom linku možete pogledati sve aktivnosti koje su do sada prijavljene širom Evrope, a među njima i aktivnosti iz Srbije. Napominjemo da Savet Evrope i ove godine organizuje takmičenje za najinovativniji događaj povodom Evropskog dana jezika, od 20. septembra do 20. oktobra 2022. godine. Možda baš Vaš događaj bude nagrađen za kreativnost i istaknut na sajtu kao primer najbolje prakse u Evropi.

Kako biste se inspirisali, pozivamo Vas da pogledate veb-sajt Evropskog dana jezika gde možete pronaći raznovrsne jezičke igre, izazove, zanimljivosti i aktivnosti koje možete organizovati sa svojim učenicima.

Radionica ECML-a: „CLIL u jezicima koji nisu engleski – Uspešan prelaz kroz obrazovne nivoe” 

U okviru četvorogodišnjeg programa „Pokretanje inovacija u nastavi i učenju jezika: promenljivi konteksti, kompetencije u razvoju” (engl. Inspiring innovation in language education: changing contexts, evolving competences), Evropski centar za žive jezike u Gracu (ECML) organizuje radionicu pod nazivom „CLIL u jezicima koji nisu engleski – Uspešan prelaz kroz obrazovne nivoe” (engl: CLIL in languages other than English – Successful transitions across educational stages) koja će se održati16. i 17. novembra 2022. godine u Gracu. 

Ovom prilikom, Fondacija Tempus kao kontakt tačka za aktivnosti Evropskog centra za žive jezike, raspisuje poziv za učesnike. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem formulara koji je dostupan ovde. Molimo Vas da pre prijavljivanja pročitate detaljan opis radionice i uslove za učešće.  

Rok za prijave je 10. avgust do kraja dana. 

Kako je ukupan broj mesta ograničen, za učesnike iz svake od država članica (uključujući Srbiju) na raspolaganju je po jedno mesto. Izbor predstavnika iz Srbije vršiće se na osnovu profesionalnog iskustva i plana diseminacije informacija stečenih učešćem na događaju koje zainteresovani opišu kroz prijavni formular. 

Cilj ovog događaja je da se učesnici upoznaju sa konceptima u oblasti CLIL-a u jezicima koji nisu engleski sa posebnim osvrtom na prelaz između obrazovnih nivoa i da predstavi i oceni relevantne alate koje je razvio projektni tim koji se bavi ovom temom u okviru Centra. Na radionici će se obrađivati relevantni materijali koje je razvila mreža od osam radnih grupa. Materijali obuhvataju scenarije za dalji razvoj nastavnih planova i programa i obrazovanja za nastavnički poziv, nastavne materijale koji se temelje i na Zajedničkom referentnom okviru za jezike, primere i predloge za uspostavljanje saradnje između škola, nastavnika i učenika na različitim nivoima obrazovanja.  

Poziv je namenjen

 • donosiocima odluka u oblasti nastave i učenja jezika;  
 • kreatorima nastavnih planova i programa;  
 • edukatorima nastavnika; 
 • kreatorima nastavnih materijala; 
 • nastavnicima. 

Pravo učešća imaju stručnjaci koji se bave jezicima koji nisu engleski ili drugim predmetima. Prednost će imati učesnici sa iskustvom u oblasti CLIL-a u jezicima koji nisu engleski. 

Pre radionice, od učesnika se očekuje da pročitaju opis projekta i rečnik pojmova na veb-sajtu i prokomentarišu ih, na Padlet-u podele svoja iskustva u vezi sa prelazom kroz obrazovne nivoe kada je reč o CLIL-u u jezicima koji nisu engleski i naznače ako žele da ukratko predstave svoja iskustva u radnim grupama tokom radionice.   

U toku same radionice učesnici će se upoznati sa vodećim principima koji se tiču CLIL-a u jezicima koji nisu engleski i odgovarajućim preporukama za različite obrazovne nivoe koji predstavljaju rezultat projekta. Takođe će biti pozvani da prevedu ove principe i preporuke na svoj maternji jezik. Potom će se upoznati sa materijalima koje su kreirale radne grupe i izneti komentare vezane za njih, a predstaviće i svoja iskustva u vezi sa prelazom kroz obrazovne nivoe kada je reč o CLIL-u u jezicima koji nisu engleski. Na kraju će biti sprovedena evaluacija radionice. 

Nakon radionice, učesnici koji to žele mogu da na veb-sajt projekta postave scenarije, primere nastavnih materijala i video-snimke vezane za svoj kontekst, kao i da prevedu odabrane materijale kako bi ih učinili dostupnijim kolegama u svojoj zemlji. 

Radni jezici radionice su engleski i francuski, i potrebno je da jezički nivo učesnika bude najmanje na nivou C1. Biće obezbeđen simultani prevod sa jednog jezika na drugi. 

Ukoliko imate pitanja vezana za popunjavanje prijave ili događaj, možete nam se obratiti putem imejl adrese: jezici@tempus.ac.rs

Onlajn kurs Uključivanje neizvornih govornika jezika u naše učionice Platforme School Education Gateway

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da će na platformi School Education Gateway – Evropskoj onlajn platformi za školsko obrazovanje od 4. do 20. jula 2022. godine biti otvoren onlajn kurs Uključivanje neizvornih govornika jezika u naše učionice(engl. Engaging Non-Native Language Speakers in Our Classroom). Ciljevi kursa su podsticanje višejezičnosti u školi i unapređenje nivoa znanja maternjeg jezika učenika.

Svi zainteresovani mogu se registrovati na kurs putem linka: https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy/catalogue/detail.cfm?id=278527

Evropski dan jezika 2022. godine

Evropski dan jezika je inicijativa čiji je cilj promovisanje učenja jezika a koju je u saradnji sa Evropskom komisijom pokrenuo Savet Evrope 2001. godine. Od tada se ovaj dan obeležava širom Evrope 26. septembra svake godine.

Evropski dan jezika namenjen je svima koji žele da se uključe, bez obzira na uzrast. Ovaj dan mogu proslavljati učenici, nastavnici, škole i druge ustanove, učešćem u već postojećem događaju ili organizovanjem sopstvenih aktivnosti.

Nastavnicima koji žele da proslave ovaj dan sa svojim učenicima, na veb-sajtu Evropskog dana jezika dostupne su raznovrsne jezičke igre i aktivnosti. Tu možete pronaći jezičke izazove za tajne agente u vidu elektronske knjižice i aplikacije za mobilni telefon. Ovi izazovi učenicima pružaju priliku da rešavaju autentične svakodnevne komunikacione zadatke u učionici ili izvan nje. Zadaci su prilagođeni različitim uzrastima i nivoima znanja i dostupni su na raznim jezicima. Deca koja žele da istraže sličnosti i razlike između evropskih jezika i otkriju neke zanimljivosti, mogu da krenu na jezičko putovanje uz knjižicu Larino jezičko putovanje Evropom. Tokom leta se planira postavljanje novih sadržaja na veb-sajt, pa će nastavnici i učenici između ostalog tu moći da otkriju značenje čuvenih citata, igraju igru „Gde se nalazim?“ i pronađu odgovore na „Pitanja o jezicima koja se nikada niste usudili da postavite“.      

U cilju promovisanja događaja, svi zainteresovani mogu uneti aktivnosti koje planiraju da sprovedu u kalendar događaja na sajtu Evropskog dana jezika i pogledati kako će se ovaj dan proslavljati širom Evrope. Savet Evrope i Evropski centar za žive jezike i ove godine za Evropski dan jezika obezbeđuju određenu količinu promotivnih materijala – narukvica, nalepnica i olovki. Fondacija Tempus, kao nacionalna kontakt tačka za ovu inicijativu, poziva sve zainteresovane nastavnike koji nameravaju da obeleže ovaj dan sa svojim učenicima da popune zahtev za dobijanje promotivnih materijala najkasnije do 5. jula 2020. godine. Zbog ograničene količine raspoloživih materijala, zahtevi će biti razmatrani na osnovu sadržaja prijave. Za dobijanje materijala je takođe neophodno uneti planirane aktivnosti u kalendar događaja na sajtu Evropskog dana jezika najkasnije do 31. avgusta 2022. Svi prijavljeni će polovinom septembra dobiti obaveštenje o statusu zahteva.

Održana radionica – Upotreba IKT kao podrška nastavi i učenju jezika

Evropski centar za žive jezike Saveta Evrope i Fondacija Tempus organizovali su 9. i 10. juna 2022. godine radionicu Upotreba IKT kao podrška nastavi i učenju jezika (engl. Use of ICT in support of language teaching and learning (ICTREV)).

Učesnici na radionici bili su nastavnici stranih jezika koji se u okviru formalnog obrazovanja u Srbiji uče kao prvi i drugi strani jezik na različitim obrazovnim nivoima.

Oni su se upoznali za IKT alatima i resursima u otvorenom pristupu koji se nalaze ovde, razmenjivali ideje o tome kako da ih primene u nastavi i integrišu u učenje jezika tako da počivaju na adekvatnim pedagoškim principima. Učesnici su razvili praktične veštine koje im mogu pomoći u profesionalnom kontekstu. Upoznali su se sa ostalim sličnim projektima i inicijativama Centra koji im mogu otvoriti nove mogućnosti u pogledu profesionalnog razvoja i usavršavanja.

Radionica je učesnicima obezbedila prostor za diskusiju o temama važnim za njihov rad, kako sa stručnjacima Evropskog centra za žive jezike tako i sa kolegama iz drugih ustanova u Srbiji. Učesnici su prepoznali mogućnosti primene predstavljenih alata u sopstvenoj praksi, a naročito vrednim su smatrali pruženu priliku za sticanje novih ideja i razmenu iskustava.

Detaljnije informacije o inicijativi Upotreba IKT kao podrška nastavi i učenju jezika, iz koje je potekla ova radionica, dostupne su na veb-sajtu Evropskog centra za žive jezike.

Ovde možete pogledati fotografije sa radionice.