Радионица ECML-a: „CLIL у језицима који нису енглески – Успешан прелаз кроз образовне нивое” 

У оквиру четворогодишњег програма „Покретање иновација у настави и учењу језика: променљиви контексти, компетенције у развоју” (енгл. Inspiring innovation in language education: changing contexts, evolving competences), Европски центар за живе језике у Грацу (ECML) организује радионицу под називом „CLIL у језицима који нису енглески – Успешан прелаз кроз образовне нивое” (енгл: CLIL in languages other than English – Successful transitions across educational stages) која ће се одржати16. и 17. новембра 2022. године у Грацу. 

Овом приликом, Фондација Темпус као контакт тачка за активности Европског центра за живе језике, расписује позив за учеснике. Заинтересовани кандидати могу се пријавити путем формулара који је доступан овде. Молимо Вас да пре пријављивања прочитате детаљан опис радионице и услове за учешће.  

Рок за пријаве је 10. август до краја дана. 

Како је укупан број места ограничен, за учеснике из сваке од држава чланица (укључујући Србију) на располагању је по једно место. Избор представника из Србије вршиће се на основу професионалног искуства и плана дисеминације информација стечених учешћем на догађају које заинтересовани опишу кроз пријавни формулар. 

Циљ овог догађаја је да се учесници упознају са концептима у области CLIL-а у језицима који нису енглески са посебним освртом на прелаз између образовних нивоа и да представи и оцени релевантне алате које је развио пројектни тим који се бави овом темом у оквиру Центра. На радионици ће се обрађивати релевантни материјали које је развила мрежа од осам радних група. Материјали обухватају сценарије за даљи развој наставних планова и програма и образовања за наставнички позив, наставне материјале који се темеље и на Заједничком референтном оквиру за језике, примере и предлоге за успостављање сарадње између школа, наставника и ученика на различитим нивоима образовања.  

Позив је намењен

  • доносиоцима одлука у области наставе и учења језика;  
  • креаторима наставних планова и програма;  
  • едукаторима наставника; 
  • креаторима наставних материјала; 
  • наставницима. 

Право учешћа имају стручњаци који се баве језицима који нису енглески или другим предметима. Предност ће имати учесници са искуством у области CLIL-а у језицима који нису енглески. 

Пре радионице, од учесника се очекује да прочитају опис пројекта и речник појмова на веб-сајту и прокоментаришу их, на Padlet-у поделе своја искуства у вези са прелазом кроз образовне нивое када је реч о CLIL-у у језицима који нису енглески и назначе ако желе да укратко представе своја искуства у радним групама током радионице.   

У току саме радионице учесници ће се упознати са водећим принципима који се тичу CLIL-а у језицима који нису енглески и одговарајућим препорукама за различите образовне нивое који представљају резултат пројекта. Такође ће бити позвани да преведу ове принципе и препоруке на свој матерњи језик. Потом ће се упознати са материјалима које су креирале радне групе и изнети коментаре везане за њих, а представиће и своја искуства у вези са прелазом кроз образовне нивое када је реч о CLIL-у у језицима који нису енглески. На крају ће бити спроведена евалуација радионице. 

Након радионице, учесници који то желе могу да на веб-сајт пројекта поставе сценарије, примере наставних материјала и видео-снимке везане за свој контекст, као и да преведу одабране материјале како би их учинили доступнијим колегама у својој земљи. 

Радни језици радионице су енглески и француски, и потребно је да језички ниво учесника буде најмање на нивоу Ц1. Биће обезбеђен симултани превод са једног језика на други. 

Уколико имате питања везана за попуњавање пријаве или догађај, можете нам се обратити путем имејл адресе: jezici@tempus.ac.rs