Jezičke aktivnosti povodom obeležavanja Evropskog dana jezika 2022.

Evropski dan jezika je inicijativa čiji je cilj promovisanje učenja jezika a koju je u saradnji sa Evropskom komisijom pokrenuo Savet Evrope 2001. godine. Od tada se ovaj dan obeležava širom Evrope 26. septembra svake godine, a u Srbiji se proslavi priključi mnogo škola, nastavnika i učenika tako što sprovode prigodne jezičke aktivnosti. Svake godine neke od nezaobilaznih aktivnosti su vašar jezika, upoznavanje sa kuhinjom kultura čiji se jezici uče u školama, takmičenje u izgovaranju brzalica i pravljenje postera i panoa na stranim jezicima.

Ukoliko planirate da obeležite Evropski dan jezika, pozivamo Vas da prijavite svoj događaj u kalendar događaja na veb-sajtu Evropskog dana jezika uz detaljniji opis aktivnosti. Na istom linku možete pogledati sve aktivnosti koje su do sada prijavljene širom Evrope, a među njima i aktivnosti iz Srbije. Napominjemo da Savet Evrope i ove godine organizuje takmičenje za najinovativniji događaj povodom Evropskog dana jezika, od 20. septembra do 20. oktobra 2022. godine. Možda baš Vaš događaj bude nagrađen za kreativnost i istaknut na sajtu kao primer najbolje prakse u Evropi.

Kako biste se inspirisali, pozivamo Vas da pogledate veb-sajt Evropskog dana jezika gde možete pronaći raznovrsne jezičke igre, izazove, zanimljivosti i aktivnosti koje možete organizovati sa svojim učenicima.