Радионица ECML-a: „Путање учења језика на раном узрасту и повећање његове видљивости”

У оквиру четворогодишњег програма „Покретање иновација у настави и учењу језика: променљиви контексти, компетенције у развоју” (енгл. Inspiring innovation in language education: changing contexts, evolving competences), Европски центар за живе језике у Грацу (ECML) организује радионицу под називом „Путање учења језика на раном узрасту и повећање његове видљивости” (енгл: Young children’s language learning pathways – Making early language learning visible) која ће се одржати 15. и 16. марта 2023. године у Грацу.

Овом приликом, Фондација Темпус као контакт тачка за активности Европског центра за живе језике, расписује позив за учеснике. Заинтересовани кандидати могу се пријавити путем формулара који је доступан овде. Молимо Вас да пре пријављивања прочитате детаљан опис радионице и услове за учешће.

Рок за пријаве је 10. јануар 2023. до краја дана.

Како је укупан број места ограничен, за учеснике из сваке од држава чланица (укључујући Србију) на располагању је по једно место. Избор представника из Србије вршиће се на основу професионалног искуства и плана дисеминације информација стечених учешћем на догађају које заинтересовани опишу кроз пријавни формулар.

Циљ ове радионице је да учесницима пружи прилику да ревидирају кључне принципе и активности за наставнике и едукаторе како би у оквиру образовних система начини учењa језика на раном узрасту (од 3. до 12. године) постали видљиви. Они ће моћи да разговарају о кључним принципима и активностима, као и о алатима за самовредновање који су креирани са циљем да пруже подршку наставницима и едукаторима у процењивању свог образовног контекста и искуства, и начина на које могу да их искористе и допринесу оснаживању млађе деце у погледу развоја вишејезичних компетенција, вишејезичних пракси и интеркултурне свести.

Позив је намењен стручњацима који раде у предшколском или основном образовању или сарађују са овим секторима.

Потребна искуства и компетенције за учешће на радионици

Учесници радионице треба да имају скорашње или актуелно искуство у области образовања на раном узрасту (од 3. до 12. године) и промовисању вишејезичних компетенција и пракси у оквиру образовног система (као истраживачи, припадници интересних група, наставници, едукатори наставника или доносиоци одлука). Такође, треба да покажу интересовање за промовисање и развијање вишејезичних компетенција на раном узрасту (од 3. до 12. године) у оквиру образовног система као и да познају европске инструменте или да желе да се упознају са европским инструментима који се тичу препознавања начина за учење језика на раном узрасту и пружања подршке, укључујући (али не искључиво) и језике на којима се одвија настава, додатне језике који се уче у оквиру образовног система као и језике кућног окружења и/или заједнице.

Пре радионице, од учесника се очекује се упознају са кључним принципима и активностима,  и радним верзијама алата и текстова за самовредновање, као и да припреме повратне информације о њима.

У току саме радионице, учесници ће разговарати о кључним принципима и активностима за повећање видљивости начина за учење језика на раном узрасту у образовном систему и даваће предлоге за њихово унапређивање.

Након радионице, учесници ће учествовати у испробавању, даљем развоју и дисеминацији материјала, као и прикупљању повратних информација и примера из свог контекста.

Радни језици радионице су енглески и француски, и потребно је да језички ниво учесника буде најмање Б2. Биће обезбеђен симултани превод са једног језика на други.

Уколико имате питања везана за попуњавање пријаве или догађај, можете нам се обратити путем имејл адресе: jezici@tempus.ac.rs.