Radionica ECML-a: „Novi resursi za planiranje obrazovanja nastavnika koje je jezički osetljivo”

U okviru četvorogodišnjeg programa „Pokretanje inovacija u nastavi i učenju jezika: promenljivi konteksti, kompetencije u razvoju” (engl. Inspiring innovation in language education: changing contexts, evolving competences), Evropski centar za žive jezike u Gracu (ECML) organizuje radionicu pod nazivom „Novi resursi za planiranje obrazovanja nastavnika koje je jezički osetljivo” (engl: Building blocks for planning language-sensitive teacher educationkoja će se održati 14. i 15. februara 2023. godine u Gracu.

Ovom prilikom, Fondacija Tempus kao kontakt tačka za aktivnosti Evropskog centra za žive jezike, raspisuje poziv za učesnike. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem formulara koji je dostupan ovde. Molimo Vas da pre prijavljivanja pročitate detaljan opis radionice i uslove za učešće.

Rok za prijave je 30. novembar do kraja dana.

Kako je ukupan broj mesta ograničen, za učesnike iz svake od država članica (uključujući Srbiju) na raspolaganju je po jedno mesto. Izbor predstavnika iz Srbije vršiće se na osnovu profesionalnog iskustva i plana diseminacije informacija stečenih učešćem na događaju koje zainteresovani opišu kroz prijavni formular.

Cilj ovog događaja je ispitivanje i revidiranje novih resursa koji su osmišljeni sa ciljem da usmere veću pažnju na obrazovanje koje je jezički osetljivo u sadržaju planova i programa i njihovom sprovođenju i u modulima u sklopu inicijalnog obrazovanja nastavnika i obuka na radnom mestu.

Poziv je namenjen:

  • edukatorima nastavnika koji rade na različitim nivoima obrazovanja i sa nastavnicima različitih predmeta;
  • kreatorima planova i programa nastave i učenja za inicijalno obrazovanje nastavnika i onima koji nadgledaju i prate obuke nastavnika na radnom mestu.

Potrebna iskustva i kompetencije za učešće na radionici

Učesnici radionice treba da imaju skorašnje ili aktuelno iskustvo kao edukatori nastavnika kao i da svojim radom doprinose osmišljavanju i reviziji programa i modula u oblasti obrazovanja nastavnika. Takođe, treba da pokažu interesovanje za planiranje obrazovanja nastavnika koje je jezički osetljivo kako kroz jezičke tako i nejezičke predmete, kao i da poznaju evropske instrumente ili da žele da se upoznaju sa evropskim instrumentima koji se tiču obrazovanja nastavnika i nastavničkih kompetencija.

Pre radionice, od učesnika se očekuje se upoznaju sa aktivnostima ili da isprobaju određene aktivnosti u radnim verzijama novih resursa, kao i da pripreme povratne informacije o njima.

U toku same radionice, učesnici će razgovarati o novim resursima, davati predloge za njihovo unapređivanje i predlagati nove resurse. Takođe će deliti svoja znanja kako bi doprineli izgradnji dobrih jezički osetljivih i višejezičnih praksi u oblasti obrazovanja nastavnika kako za aktuelne tako i buduće nastavnike različitih predmeta.

Nakon radionice, učesnici će učestvovati u isprobavanju, daljem razvoju i diseminaciji novih resursa u svom kontekstu.

Radni jezici radionice su engleski i nemački, i potrebno je da jezički nivo učesnika bude najmanje C1. Biće obezbeđen simultani prevod sa jednog jezika na drugi.

Ukoliko imate pitanja vezana za popunjavanje prijave ili događaj, možete nam se obratiti putem imejl adrese: jezici@tempus.ac.rs.