Onlajn kurs Uključivanje neizvornih govornika jezika u naše učionice Platforme School Education Gateway

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da će na platformi School Education Gateway – Evropskoj onlajn platformi za školsko obrazovanje od 4. do 20. jula 2022. godine biti otvoren onlajn kurs Uključivanje neizvornih govornika jezika u naše učionice(engl. Engaging Non-Native Language Speakers in Our Classroom). Ciljevi kursa su podsticanje višejezičnosti u školi i unapređenje nivoa znanja maternjeg jezika učenika.

Svi zainteresovani mogu se registrovati na kurs putem linka: https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy/catalogue/detail.cfm?id=278527

Evropski dan jezika 2022. godine

Evropski dan jezika je inicijativa čiji je cilj promovisanje učenja jezika a koju je u saradnji sa Evropskom komisijom pokrenuo Savet Evrope 2001. godine. Od tada se ovaj dan obeležava širom Evrope 26. septembra svake godine.

Evropski dan jezika namenjen je svima koji žele da se uključe, bez obzira na uzrast. Ovaj dan mogu proslavljati učenici, nastavnici, škole i druge ustanove, učešćem u već postojećem događaju ili organizovanjem sopstvenih aktivnosti.

Nastavnicima koji žele da proslave ovaj dan sa svojim učenicima, na veb-sajtu Evropskog dana jezika dostupne su raznovrsne jezičke igre i aktivnosti. Tu možete pronaći jezičke izazove za tajne agente u vidu elektronske knjižice i aplikacije za mobilni telefon. Ovi izazovi učenicima pružaju priliku da rešavaju autentične svakodnevne komunikacione zadatke u učionici ili izvan nje. Zadaci su prilagođeni različitim uzrastima i nivoima znanja i dostupni su na raznim jezicima. Deca koja žele da istraže sličnosti i razlike između evropskih jezika i otkriju neke zanimljivosti, mogu da krenu na jezičko putovanje uz knjižicu Larino jezičko putovanje Evropom. Tokom leta se planira postavljanje novih sadržaja na veb-sajt, pa će nastavnici i učenici između ostalog tu moći da otkriju značenje čuvenih citata, igraju igru „Gde se nalazim?“ i pronađu odgovore na „Pitanja o jezicima koja se nikada niste usudili da postavite“.      

U cilju promovisanja događaja, svi zainteresovani mogu uneti aktivnosti koje planiraju da sprovedu u kalendar događaja na sajtu Evropskog dana jezika i pogledati kako će se ovaj dan proslavljati širom Evrope. Savet Evrope i Evropski centar za žive jezike i ove godine za Evropski dan jezika obezbeđuju određenu količinu promotivnih materijala – narukvica, nalepnica i olovki. Fondacija Tempus, kao nacionalna kontakt tačka za ovu inicijativu, poziva sve zainteresovane nastavnike koji nameravaju da obeleže ovaj dan sa svojim učenicima da popune zahtev za dobijanje promotivnih materijala najkasnije do 5. jula 2020. godine. Zbog ograničene količine raspoloživih materijala, zahtevi će biti razmatrani na osnovu sadržaja prijave. Za dobijanje materijala je takođe neophodno uneti planirane aktivnosti u kalendar događaja na sajtu Evropskog dana jezika najkasnije do 31. avgusta 2022. Svi prijavljeni će polovinom septembra dobiti obaveštenje o statusu zahteva.

Održana radionica – Upotreba IKT kao podrška nastavi i učenju jezika

Evropski centar za žive jezike Saveta Evrope i Fondacija Tempus organizovali su 9. i 10. juna 2022. godine radionicu Upotreba IKT kao podrška nastavi i učenju jezika (engl. Use of ICT in support of language teaching and learning (ICTREV)).

Učesnici na radionici bili su nastavnici stranih jezika koji se u okviru formalnog obrazovanja u Srbiji uče kao prvi i drugi strani jezik na različitim obrazovnim nivoima.

Oni su se upoznali za IKT alatima i resursima u otvorenom pristupu koji se nalaze ovde, razmenjivali ideje o tome kako da ih primene u nastavi i integrišu u učenje jezika tako da počivaju na adekvatnim pedagoškim principima. Učesnici su razvili praktične veštine koje im mogu pomoći u profesionalnom kontekstu. Upoznali su se sa ostalim sličnim projektima i inicijativama Centra koji im mogu otvoriti nove mogućnosti u pogledu profesionalnog razvoja i usavršavanja.

Radionica je učesnicima obezbedila prostor za diskusiju o temama važnim za njihov rad, kako sa stručnjacima Evropskog centra za žive jezike tako i sa kolegama iz drugih ustanova u Srbiji. Učesnici su prepoznali mogućnosti primene predstavljenih alata u sopstvenoj praksi, a naročito vrednim su smatrali pruženu priliku za sticanje novih ideja i razmenu iskustava.

Detaljnije informacije o inicijativi Upotreba IKT kao podrška nastavi i učenju jezika, iz koje je potekla ova radionica, dostupne su na veb-sajtu Evropskog centra za žive jezike.

Ovde možete pogledati fotografije sa radionice.