Objavljeni rezultati istraživanja o potrebama nastavnika stranih jezika u Srbiji

Fondacija Tempus, u okviru svojih jezičkih aktivnosti i kao nacionalna kontakt tačka za saradnju sa Evropskim centrom za žive jezike u Gracu, sprovela je istraživanje potreba nastavnika stranih jezika u Srbiji tokom avgusta i septembra 2022. godine. Cilj istraživanja bio je sticanje uvida u potrebe nastavnika za profesionalnim usavršavanjem i vidove podrške koji su im potrebni.

Na poziv za popunjavanje upitnika odazvao se veliki broj nastavnika stranih jezika (njih 700), kojima bismo ovim putem želeli da zahvalimo za učešće u istraživanju.

Istraživanjem su obuhvaćeni aspekti koji se tiču formalnog obrazovanja nastavnika stranih jezika i njihovog zadovoljstva, organizacije nastave stranih jezika, kvaliteta i dostupnosti nastavnih materijala, upotrebe IKT alata u nastavi, profesionalnog usavršavanja nastavnika i internacionalizacije obrazovanja. Rezultati koje smo dobili su nam veoma značajni i pomoći će nam da ubuduće pružamo još adekvatniju podršku nastavnicima stranih jezika.

Više informacija o istraživanju, kao i pojedinačni i zbirni zaključci istraživanja, nalaze se u izveštaju na sledećem linku.

Prilika za praksu u Evropskom centru za žive jezike u Gracu

Fondacija Tempus, kao nacionalna kontakt tačka za aktivnosti Evropskog centra za žive jezike u Gracu, poziva sve zainteresovane iz Republike Srbije koji su nedavno diplomirali u oblastima vezanim za izučavanje jezika da se prijave za stručnu praksu. Šestomesečna praksa realizuje se u periodu od aprila do septembra 2023. godine. Izabrani praktikanti živeće tokom ovog perioda u Gracu i obavljaće praksu u prostorijama Centra. Tokom boravka praktikanti će mesečno dobijati iznos od 720 evra za pokrivanje svih troškova.

Rok za prijave je 15. februar 2023. a prijavni formular nalazi se ovde.

Prilikom prijave, budući praktikanti treba da odaberu glavnu oblast u kojoj bi obavljali praksu: organizacija događaja i sastanaka, dokumentacija i izvori, održavanje veb-sajta Centra i finansije i opšta administracija. Detaljnije informacije koje obuhvataju opise ovih oblasti, kvalifikacije i veštine koje praktikant treba da poseduje i opise zadataka koje će raditi nalaze se ovde.

Ova praksa može biti dobra prilika za sve one koji su zainteresovani za jezičko obrazovanje i rad u međunarodnom kontekstu. Nekadašnji praktikanti Centra su nastavili karijeru u međunarodnim organizacijama poput Evropske komisije i Ujedinjenih nacija, kao i u nacionalnim ministarstvima obrazovanja, na univerzitetima ili u školama u Evropi.