Završna konferencija četvorogodišnjeg programa Evropskog centra za žive jezike u Gracu

Evropski centar za žive jezike (ECML), organizuje završnu konferenciju četvorogodišnjeg programa pod nazivom „Pokretanje inovacija u nastavi i učenju jezika: promenljivi konteksti, kompetencije u razvoju” (engl. Inspiring innovation in language education: changing contexts, evolving competences), koja će se održati 13. i 14. decembra 2023. godine u Gracu (Austrija).

Konferencija obeležava završetak četvorogodišnjeg programa Centra u okviru kojeg je, uz podršku Evropske komisije, sprovedeno 9 projekata, mnoštvo inicijativa, jedan događaj za strateško promišljanje i istraživanje i ponuđeno i organizovano vrsta 12 radionica za obuku različitih interesnih strana u oblasti nastave i učenja jezika. Cilj događaja je da putem plenarnih predavanja, okruglih stolova i tematskih radionica predstavi rezultate i ishode programa, kao i kako su povezani sa novim programom koji će se sprovoditi u periodu 2024–2027.

Ovom prilikom, Fondacija Tempus, kao kontakt tačka za aktivnosti Evropskog centra za žive jezike, raspisuje poziv za učesnike. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem formulara koji je dostupan ovde.

Rok za prijavu je 18. septembar do kraja dana.

Izbor predstavnika iz Srbije vršiće se na osnovu relevantnog profesionalnog iskustva i plana diseminacije informacija stečenih učešćem na događaju koje zainteresovani opišu kroz prijavni formular.

Poziv je namenjen:

  • Stručnjacima u oblasti jezičkog obrazovanja koji se bave politikama na nacionalnom nivou;
  • Edukatorima nastavnika jezika / kreatorima kurikuluma i materijala koji se tiču nastave i učenja jezika na bilo kom obrazovnom nivou i aktivno se bave praksom u učionici.

Radni jezici su engleski i francuski, a za učešće na radionici neophodno je poznavanje jednog od ova dva jezika najmanje na nivou B2. Biće obezbeđen simultani prevod sa jednog jezika na drugi.

Ukoliko imate pitanja vezana za popunjavanje prijave ili događaj, možete nam se obratiti putem imejla: jezici@tempus.ac.rs.