Produžen rok za prijave na radionicu Pluralistički pristupi jezicima i kulturama

Obaveštavamo Vas da je rok za prijave na radionicu Pluralistički pristupi jezicima i kulturama. Didaktičko sredstvo za integrisano višejezično i interkulturno obrazovanje (engl. Pluralistic approaches to languages and cultures. A didactic tool for integrated plurilingual and intercultural education – FREPA), koju Fondacija Tempus organizuje u saradnji sa Evropskim centrom za žive jezike u Gracu, produžen do 24. septembra 2023. do kraja dana.

Radionica će se održati uživo 19. i 20. oktobra 2023. godine u prostorijama Fondacije Tempus u Žabljačkoj ulici broj 12 u Beogradu. Neophodno je da prisustvujete celokupnom događaju – a kasniji dolazak ili raniji odlazak neće biti mogući.

Ova radionica namenjena je osnovnim školama i srednjim školama opšteg i stručnog usmerenja, odnosno najmanje dvočlanim a najviše četvoročlanim timovima koji predstavljaju ove škole, ali mogu da se prijave i individualni učesnici iz navedenih tipova škola. Poželjno je da tim čine nastavnik stranog jezika koji se u okviru formalnog obrazovanja u Srbiji uči kao prvi ili drugi strani jezik (engleski, nemački, francuski, ruski, italijanski i španski), nastavnik maternjeg jezika koji se izučava u okviru formalnog obrazovanja u Srbiji, pedagog i direktor. Zainteresovani učesnici,  članovi tima, treba da popune prijavu za učešće individualno navodeći svoje podatke, iskustvo i motivaciju, ali svakako pozivamo zainteresovane da se pre prijave dogovore sa kolegama o učešću. Iz jedne škole može da se prijavi najmanje dvoje a najviše četvoro učesnika koji bi želeli da tokom i nakon radionice zajednički rade na osmišljavanju međupredmetnih sadržaja i aktivnosti kojima bi podstakli razvoj višejezičnosti i interkulturalnosti kod učenika.

Glavni cilj radionice je podrška u osmišljavanju projekata u oblasti višejezičnog i interkulturnog obrazovanja. Tokom prvog dana biće reči o ciljevima ovakvog obrazovanja, kao i o metodološkim pristupima koji omogućavaju razvoj kompetencija višejezičnosti i interkulturalnosti kod učenika. Učesnici će se upoznati sa Referentnim okvirom za pluralističke pristupe (FREPA), a govoriće se i o kompetencijama koje su nastavnicima potrebne za razvoj projekata u ovoj oblasti. Predstaviće se primeri nastavnih aktivnosti koje mogu da posluže kao inspiracija učesnicima za projekte na kojima će raditi drugog dana ove radionice.

Predavači na radionici su Beatris Leonforte, nastavnik francuskog i edukator nastavnika francuskog kao drugog jezika u Lokarnu, i Lukas Blajhenbaher, edukator budućih nastavnika stranih jezika i rukovodilac za istraživanje i razvoj na Univerzitetu za obrazovanje nastavnika Sankt Galen u Švajcarskoj. Predavači su članovi stručnog tima koji se bavi temom višejezičnosti i interkulturalnosti u okviru Evropskog centra za žive jezike u Gracu. Preliminarnu agendu radionice i detaljnije biografije predavača možete da pogledate ovde.

Od učesnika se očekuje da učestvuju u pripremnim zadacima koji prethode radionici i da aktivno učestvuju u njoj sprovodeći različite aktivnosti u parovima ili manjim grupama. Učesnici treba da imaju svoje laptop-računare. Nakon radionice, sa kolegama treba da podele informacije o resursima koji se nalaze na veb-sajtu (https://carap.ecml.at/) i aktivnostima u kojima su učestvovali, kao i znanja i veštine koje su stekli na radionici.

Timski rad, komunikacija sa predavačima, konsultacije i razmena materijala biće organizovani na Mudl platformi. Tokom rada na Mudl platformi biće obezbeđena podrška, kao i sva neophodna uputstva.

Jezik radionice je engleski, a kako bi učesnici mogli da prate aktivnosti i učestvuju aktivno u njima potrebno je da njihovo znanje engleskog bude na nivou B2 prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike.

Za učešće na radionici možete da se prijavite popunjavanjem formulara koji se nalazi ovde.

Nakon razmatranja prijava i odabira učesnika, svi prijavljeni kandidati dobiće informacije o statusu svoje prijave, a učesnici čije je učešće odobreno i više informacija u vezi sa učešćem na samoj radionici.

Učešće na radionici je besplatno, a odabranim učesnicima koji ne žive u Beogradu Fondacija Tempus refundiraće troškove puta i obezbediće smeštaj na bazi jednog noćenja.

Za sva dodatna pitanja koja se tiču prijave ili same radionice možete da kontaktirate s nama slanjem imejla na adresu: jezici@tempus.ac.rs.