Продужен рок за пријаве на радионицу Плуралистички приступи језицима и културама

Обавештавамо Вас да је рок за пријаве на радионицу Плуралистички приступи језицима и културама. Дидактичко средство за интегрисано вишејезично и интеркултурно образовање (енгл. Pluralistic approaches to languages and cultures. A didactic tool for integrated plurilingual and intercultural education – FREPA), коју Фондација Темпус организује у сарадњи са Европским центром за живе језике у Грацу, продужен до 24. септембра 2023. до краја дана.

Радионица ће се одржати уживо 19. и 20. октобра 2023. године у просторијама Фондације Темпус у Жабљачкој улици број 12 у Београду. Неопходно је да присуствујете целокупном догађају – а каснији долазак или ранији одлазак неће бити могући.

Ова радионица намењена је основним школама и средњим школама општег и стручног усмерења, односно најмање двочланим а највише четворочланим тимовима који представљају ове школе, али могу да се пријаве и индивидуални учесници из наведених типова школа. Пожељно је да тим чине наставник страног језика који се у оквиру формалног образовања у Србији учи као први или други страни језик (енглески, немачки, француски, руски, италијански и шпански), наставник матерњег језика који се изучава у оквиру формалног образовања у Србији, педагог и директор. Заинтересовани учесници,  чланови тима, треба да попуне пријаву за учешће индивидуално наводећи своје податке, искуство и мотивацију, али свакако позивамо заинтересоване да се пре пријаве договоре са колегама о учешћу. Из једне школе може да се пријави најмање двоје а највише четворо учесника који би желели да током и након радионице заједнички раде на осмишљавању међупредметних садржаја и активности којима би подстакли развој вишејезичности и интеркултуралности код ученика.

Главни циљ радионице је подршка у осмишљавању пројеката у области вишејезичног и интеркултурног образовања. Током првог дана биће речи о циљевима оваквог образовања, као и о методолошким приступима који омогућавају развој компетенција вишејезичности и интеркултуралности код ученика. Учесници ће се упознати са Референтним оквиром за плуралистичке приступе (FREPA), а говориће се и о компетенцијама које су наставницима потребне за развој пројеката у овој области. Представиће се примери наставних активности које могу да послуже као инспирација учесницима за пројекте на којима ће радити другог дана ове радионице.

Предавачи на радионици су Беатрис Леонфорте, наставник француског и едукатор наставника француског као другог језика у Локарну, и Лукас Блајхенбахер, едукатор будућих наставника страних језика и руководилац за истраживање и развој на Универзитету за образовање наставника Санкт Гален у Швајцарској. Предавачи су чланови стручног тима који се бави темом вишејезичности и интеркултуралности у оквиру Европског центра за живе језике у Грацу. Прелиминарну агенду радионице и детаљније биографије предавача можете да погледате овде.

Од учесника се очекује да учествују у припремним задацима који претходе радионици и да активно учествују у њој спроводећи различите активности у паровима или мањим групама. Учесници треба да имају своје лаптоп-рачунаре. Након радионице, са колегама треба да поделе информације о ресурсима који се налазе на веб-сајту (https://carap.ecml.at/) и активностима у којима су учествовали, као и знања и вештине које су стекли на радионици.

Тимски рад, комуникација са предавачима, консултације и размена материјала биће организовани на Мудл платформи. Током рада на Мудл платформи биће обезбеђена подршка, као и сва неопходна упутства.

Језик радионице је енглески, а како би учесници могли да прате активности и учествују активно у њима потребно је да њихово знање енглеског буде на нивоу Б2 према Заједничком европском референтном оквиру за језике.

За учешће на радионици можете да се пријавите попуњавањем формулара који се налази овде.

Након разматрања пријава и одабира учесника, сви пријављени кандидати добиће информације о статусу своје пријаве, а учесници чије је учешће одобрено и више информација у вези са учешћем на самој радионици.

Учешће на радионици је бесплатно, а одабраним учесницима који не живе у Београду Фондација Темпус рефундираће трошкове пута и обезбедиће смештај на бази једног ноћења.

За сва додатна питања која се тичу пријаве или саме радионице можете да контактирате с нама слањем имејла на адресу: jezici@tempus.ac.rs.