Poziv za akreditovani seminar „Učenje i nastava stranih jezika kroz povezivanje nejezičkih i jezičkih predmetnih sadržaja“

Fondacija Tempus Vas sa zadovoljstvom poziva da se prijavite za seminar pod nazivom „Učenje i nastava stranih jezika kroz povezivanje nejezičkih i jezičkih predmetnih sadržaja” koji će se održati 8. maja 2024. u Beogradu (Fondacija Tempus, ul. Žabljačka 12).

Seminar je namenjen predstavnicima svih ciljnih grupa koje su navedene u kataloškom opisu seminara (kat. br. 973), a prevashodno nastavnicima stranih jezika. Ciljevi seminara su da se doprinese razvoju kompetencija za povezivanje predmetnih sadržaja i integrisano učenje nejezičkih i jezičkih sadržaja, da se ostvari saradnja na nivou škole kako bi se pomenute kompetencije razvijale i da se učesnici upoznaju sa resursima koji  mogu da im koriste u međupredmetnom povezivanju jezičkih i nejezičkih sadržaja.

Seminar je akreditovan u Zavodu za unapređenje obrazovanja i vaspitanja i nosi 8 bodova. Učešće je besplatno, a eventualni troškovi prevoza i smeštaja nisu pokriveni.

Kako biste se prijavili potrebno je da popunite elektronski formular koji je dostupan na ovom linku, najkasnije do 21. aprila 2024. godine do kraja dana.

Pozivamo Vas da se što pre prijavite za ovu obuku jer je broj učesnika ograničen. U slučaju prekobrojnih prijava, kriterijumi kojima ćemo se voditi pri odabiru učesnika biće pre svega iskazana motivacija za učešće u obuci, a potom i raznovrsnost ustanova i vreme prijave.

Ukoliko imate pitanja, možete da nam pišete na imejl-adresu jezici@tempus.ac.rs.

Radionica Podrška za višejezične učionice Fondacije Tempus i Evropskog centra za žive jezike

Sa zadovoljstvom vas pozivamo da se prijavite za učešće na radionici Podrška za višejezične učionice (engl. Supporting Multilingual Classrooms) koju Fondacija Tempus organizuje po drugi put u saradnji sa Evropskim centrom za žive jezike u Gracu i Evropskom komisijom. Nakon izuzetno uspešne prve radionice sa nastavnicima iz osnovnih i srednjih škola, odlučili smo da još jednom organizujemo radionicu na istu temu sa nastavnicima koji učestvuju u inicijalnom obrazovanju i obučavanju nastavnika.

Radionica će se održati uživo 6. i 7. juna 2024. godine u Beogradu. Napominjemo da je neophodno prisustvo celokupnom događaju i neće biti mogući kasniji dolazak ili raniji odlazak.

Rok za prijave je produžen do 8. maja 2024. godine do kraja dana.

Preliminarnu agendu i detaljne biografije predavača možete da pogledate ovde. Fokus radionice biće na praktičnim aktivnostima, diskusiji, primerima iz prakse i promatranju.

Ovaj događaj je namenjen predavačima u visokom obrazovanju koji se bave metodikom nastave i obrazuju buduće nastavnike jezika, nastavnike nejezičkih predmeta i nastavnike razredne nastave, kao i mentorima budućih nastavnika zaposlenim u osnovnom i srednjem obrazovanju.

Cilj radionice je podizanje svesti budućih nastavnika o vrednosti višejezičnosti i neophodnosti zajedničkog pristupa učenju i nastavi jezika na nivou škole, kao i o važnosti saradnje između nastavnika jezika i nastavnika nejezičkih predmeta. Biće reči o razvoju kompetencija budućih nastavnika za korišćenje višejezičnosti kao resursa u učionici, jezičko i kulturalno uključivanje svih učenika i podršku učenicima u učenju jezika potrebnog za učenje nejezičkih sadržaja. Učesnici će takođe steći uvid u projekte na temu višejezičnosti i interkulturalnosti sprovedene u okviru Evropskog centra za žive jezike.

Od učesnika se očekuje da učestvuju u pripremnim zadacima koji prethode radionici i da aktivno učestvuju u samoj radionici. Tokom radionice je poželjno da učesnici imaju svoje laptop-računare. Nakon radionice, učesnici treba da podele sa kolegama informacije o resursima koji se nalaze na veb-sajtu (https://multilingualclassrooms.ecml.at/) i aktivnostima u kojima su učestvovali, kao i znanja i veštine koje su stekli na radionici.

Jezik radionice je engleski, a kako bi učesnici mogli da prate aktivnosti i učestvuju aktivno u njima potrebno je da njihovo znanje engleskog bude na nivou B2 prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike.

Nakon razmatranja prijava i odabira učesnika, svi prijavljeni kandidati dobiće informacije o statusu svoje prijave a učesnici čije je učešće odobreno i više informacija u vezi sa učešćem na samoj radionici.

Učešće na radionici je besplatno, a odabranim učesnicima koji dolaze van Beograda, Fondacija Tempus refundiraće troškove puta i obezbediće smeštaj na bazi dva noćenja.

Za sva dodatna pitanja koja se tiču prijave ili same radionice možete kontaktirati s nama imejlom na adresu jezici@tempus.ac.rs.

U nastavku možete pročitati utiske nekih od učesnika prethodne radionice.