Prilika za praksu u Evropskom centru za žive jezike u Gracu

Fondacija Tempus, nacionalna kontakt tačka za aktivnosti Evropskog centra za žive jezike u Gracu, poziva sve zainteresovane iz Republike Srbije koji su nedavno diplomirali u oblastima vezanim za izučavanje jezika da se prijave za stručnu praksu. Šestomesečna praksa realizuje se u periodu od aprila do septembra 2025. godine. Izabrani praktikanti živeće tokom ovog perioda u Gracu i obavljaće praksu u prostorijama Centra. Tokom boravka dobijaće mesečno iznos od 765 evra za pokrivanje svih troškova.

Rok za prijave je 31. decembar 2024. Prijavni formular nalazi se ovde.

Prilikom prijave, budući praktikanti treba da odaberu glavnu oblast u kojoj bi obavljali praksu: organizacija događaja i sastanaka, dokumentacija i izvori, održavanje veb-sajta Centra i finansije i opšta administracija. Detaljnije informacije koje obuhvataju opise ovih oblasti, kvalifikacije i veštine koje praktikant treba da poseduje i opise zadataka koje će raditi nalaze se ovde.

Ova praksa može da bude dobra prilika za sve one koji su zainteresovani za jezičko obrazovanje i rad u međunarodnom kontekstu. Nekadašnji praktikanti Centra nastavili su karijeru u međunarodnim organizacijama poput Evropske komisije i Ujedinjenih nacija, kao i u nacionalnim ministarstvima obrazovanja, na univerzitetima ili u školama u Evropi.