База језичких пракси је иницијатива Фондације Темпус и представља колекцију добрих и иновативних пракси у области наставе и учења страних језика на националном нивоу. Сврха Базе је да обједини добре примере који могу послужити наставницима и практичарима у области наставе и учења страних језика као инспирација да осавремене и унапреде своје активности.

На конкурс за Базу језичких пракси могуће је пријавити активности које се односе на језичке вештине и које могу бити представљене у виду наставних планова, наставних јединица, предавања, сценарија радионица, сценарија ваннаставних активности и сличних активности које су аутори осмислили и реализовали или још увек реализују у склопу активности у својим установама/организацијама.

Конкурс за Базу је стално отворен и База ће се периодично допуњавати новим активностима.

Примери добре праксе се пријављују на следећи начин:

  1. корак — регистрација корисника: https://jezici.obrazovanje.rs/registration/;
  2. корак — пријава на сајт: https://jezici.obrazovanje.rs/login/;
  3. корак — попуњавање формулара: https://jezici.obrazovanje.rs/account/.

За више информација о овој иницијативи можете се обратити Фондацији Темпус путем имејла jezici@tempus.ac.rs.