Baza jezičkih praksi je inicijativa Fondacije Tempus i predstavlja kolekciju dobrih i inovativnih praksi u oblasti nastave i učenja stranih jezika na nacionalnom nivou. Svrha Baze je da objedini dobre primere koji mogu poslužiti nastavnicima i praktičarima u oblasti nastave i učenja stranih jezika kao inspiracija da osavremene i unaprede svoje aktivnosti.

Na konkurs za Bazu jezičkih praksi moguće je prijaviti aktivnosti koje se odnose na jezičke veštine i koje mogu biti predstavljene u vidu nastavnih planova, nastavnih jedinica, predavanja, scenarija radionica, scenarija vannastavnih aktivnosti i sličnih aktivnosti koje su autori osmislili i realizovali ili još uvek realizuju u sklopu aktivnosti u svojim ustanovama/organizacijama.

Konkurs za Bazu je stalno otvoren i Baza će se periodično dopunjavati novim aktivnostima.

Primeri dobre prakse se prijavljuju na sledeći način:

  1. korak — registracija korisnika: https://jezici.obrazovanje.rs/registration/;
  2. korak — prijava na sajt: https://jezici.obrazovanje.rs/login/;
  3. korak — popunjavanje formulara: https://jezici.obrazovanje.rs/account/ (dugme „Novi primer” u dnu stranice).

Detaljno uputstvo za prijavu aktivnosti za Bazu jezičkih praksi kao i direktan link ka formularu nalaze se ovde.

Za više informacija o ovoj inicijativi možete se obratiti Fondaciji Tempus putem imejla jezici@tempus.ac.rs.