Prenos uživo dela seminara „Regionalni i manjinski jezici u višejezičnom kontekstu“ Evropskog centra za žive jezike i Evropske komisije

Evropski centar za žive jezike (ECML), u saradnji sa Evropskom komisijom, organizuje seminar pod nazivom „Regionalni i manjinski jezici u višejezičnom kontekstu“ (engl. Regional and minority languages within a plurilingual context), koji će se održati 7. novembra 2023. godine u Gracu (Austrija). Prvi deo seminara, koji se održava od 9 do 12.45, prenosiće se uživo.

Ovaj događaj je usmeren na obrazovne prakse u okruženjima u kojima su dominantni regionalni i manjinski jezici. Na njemu će se predstaviti prakse koje uključuju regionalne i manjinske jezike kao deo kurikuluma i/ili jezike nastave, a koje mogu da se prilagode drugim kontekstima. Akcenat je na pedagoškim aspektima vezanim za kurikulum, obrazovanje nastavnika i praksu u učionici, kao i dodatnoj podršci profesionalnoj zajednici u ovoj oblasti.

Ukoliko želite da pratite prenos prvog dela seminara, potrebno je da se registrujete putem sledećeg linka.

Program seminara nalazi se na ovom linku.

Sva pitanja u vezi sa događajem možete da nam dostavite imejlom na adresu jezici@tempus.ac.rs.