Baza jezičkih praksi je inicijativa Fondacije Tempus koja predstavlja kolekciju dobrih i inovativnih praksi u oblasti nastave i učenja stranih jezika na nacionalnom nivou.

O INICIJATIVI

BAZA JEZIČKIH PRAKSI