EPALE (Electronic Platform for Adult Learning in Europe) je evropska platforma koja okuplja pojedince profesionalno angažovane u oblasti obrazovanja odraslih u Evropi. Osnovana je 2014. godine u okviru Erazmus+ programa sa ciljem da se unapredi razvoj oblasti obrazovanja odraslih širom Evrope. Nastala je kao odgovor na izazove u oblasti obrazovanja odraslih širom Evrope kao što su raznolikost sektora, razlike između sistema obrazovanja odraslih u Evropi, nizak nivo saradnje između zemalja, finansiranje i motivacija korisnika obuka.

Platforma EPALE podrazumeva aktivno učešće korisnika i omogućava pojedincima i institucijama da usavršavaju svoja znanja koristeći resurse na platformi i razgovaraju sa kolegama širom Evrope o temama u oblasti obrazovanja odraslih. Pored toga, platforma omogućava registrovanim korisnicima da aktivno doprinose zajednici predstavljajući svoja znanja iz ove oblasti, relevantne resurse, rad svoje organizacije i primere dobre prakse, a takođe im pruža priliku da pronađu partnere za projekte i pomaže im u njihovom osmišljavanju i sprovođenju.