OŠ Olga Milošević, Smederevska Palanka

Jasmina Milićević

Projekat The Tokens of Friendship je sproveden u okviru tekućeg projekta Erazmus+ KA201 u kojem učestvuje škola Olga Milošević pod nazivom Dare to Be Different – Creative Drama in Education. Jedna od oblasti zastupljenih u projektu je nastava engleskog jezika. Cilj je da se unapredi nivo engleskog kod učenika i njihova motivacija za učenje i korišćenje ovog jezika primenom nove metode – kreativno pozorište.

U ovom procesu je učestvovala grupa od 15 učenika od decembra 2018. do aprila 2019. godine tokom redovnih časova i vannastavnih aktivnosti. Postavljen je cilj da se napravi interkulturalna predstava na osnovu materijala koje su učenici sastavili, istražujući o različitim kulturama, religijama i tradicijama. Fokus je bio na zemljama partnerskih škola – Malti, Grčkoj i Turskoj.

Rezultat ovog procesa bila je originalna interkulturalna predstava koja izvedena na Međunarodni dan dece tokom posete Turskoj – razmene u kojoj je učestvovalo devet učenika i dva nastavnika iz škole Olga Milošević. Učenici su napravili i elektronsku knjigu sa pričom zasnovanom na pomenutoj predstavi.

Kao rezultat projekta, učenici su razvili produktivne kompetencije iz engleskog jezika, znatno unapredili interkulturalnu svest, razvili veštine improvizacije i kreativnog umetničkog izražavanja, i unapredili smisao za toleranciju i prihvatanje različitosti.