ОШ Олга Милошевић, Смедеревска Паланка

Јасмина Милићевић

Пројекат The Tokens of Friendship је спроведен у оквиру текућег пројекта Еразмус+ КА201 у којем учествује школа Олга Милошевић под називом Dare to Be Different – Creative Drama in Education. Једна од области заступљених у пројекту је настава енглеског језика. Циљ је да се унапреди ниво енглеског код ученика и њихова мотивација за учење и коришћење овог језика применом нове методе – креативно позориште.

У овом процесу је учествовала група од 15 ученика од децембра 2018. до априла 2019. године током редовних часова и ваннаставних активности. Постављен је циљ да се направи интеркултурална представа на основу материјала које су ученици саставили, истражујући о различитим културама, религијама и традицијама. Фокус је био на земљама партнерских школа – Малти, Грчкој и Турској.

Резултат овог процеса била је оригинална интеркултурална представа која изведена на Међународни дан деце током посете Турској – размене у којој је учествовало девет ученика и два наставника из школе Олга Милошевић. Ученици су направили и електронску књигу са причом заснованом на поменутој представи.

Као резултат пројекта, ученици су развили продуктивне компетенције из енглеског језика, знатно унапредили интеркултуралну свест, развили вештине импровизације и креативног уметничког изражавања, и унапредили смисао за толеранцију и прихватање различитости.