ОШ Васа Чарапић, Београд

Маја Хаџић

Пројекат Language Lab спроведен је од октобра 2017. до јуна 2018. године а у њему су учествовали наставници и ученици из шест европских земаља: Србије, Италије, Грчке, Турске, Холандије и Француске. Енглески је био језик комуникације али су производи учесника могли да буду на било ком страном језику који се учи у школи.

Уз помоћ наставника језика, ученици су креирали производе на различите теме за сваки месец: представљање; представљање школе; представљање азбуке; истраживање и представљање идиома, изрека и лажних парова на матерњем и страном језику; састављање, дељење и попуњавање анкете о учењу језика; писање заједничке приче; коришћење разних алата за прављење онлајн материјала за учење језика; прављење логотипа пројекта; коришћење једнојезичног онлајн речника.

Главни циљеви пројекта су били унапређење језичких компетенција, боље разумевање матерњег језика, развој међупредметних знања код ученика и сарадништва међу наставницима, побољшање компетенција везаних за ИКТ код свих учесника, унапређење социјалних, управљачких и преговарачких вештина, развој толеранције, као и боље упознавање и разумевање других култура.